VHTSZ szakmai nap - beszámoló

A MEE VHTSZ Szakosztály szakmai napot tartott 2012.11.16-án, az alábbi címmel:
Folyamat- és költség-optimum keresés a hálózatok üzemeltetésében és építésében – jelenlegi helyzet és fejlesztési elképzelések A rendezvény kulcs témakörei:
­-    Rendszerben gondolkodás (hálózat üzemeltetés, építés, minőség, alvállalkozók, partnerek)
­-    Stabilitás, stratégiai partnerség a beszállítókkal
­-    Optimum keresés (jogi, hatékonysági, minőségi szempontok)
­-    Elosztói engedélyes, mint a hálózat építés, üzemeltetés műszaki, technológiai, piaci kéréseinek meghatározó szereplője
­-    Saját és külső kapacitás igénybevétele (outsorcing/insourcing)
­-    Üzemzavari készenlét speciális kérdései

E témakörökhöz kapcsolódóan előadások hangzottak el az engedélyesek, hálózati szolgáltatók és piacon dolgozó vállalkozások részéről.


A rendezvényt Dervarics Attila MEE elnök nyitotta meg. Kiemelte az engedélyesek és az alvállalkozók, partnerek  találkozásának fontosságát, melyet a VHTSZ Szakosztály korábbi rendezvényeinek sikere is igazol.

 


Ezt követően Korponai István VHTSZ társelnök koordinálása mellet előadások hangzottak el, először az engedélyesek képviseletében.


 

Tóth József ügyvezető az EDF-DÉMÁSZ részéről bemutatta azt a munkát, amelynek során az üzemeltetés, építés feladatait optimalizálják a cégcsoport két vállalata között. Ezek az elvek érvényesek természetesen a külső vállalkozások vonatkozásában is. Hangsúlyozta, hogy ez a munka még nem ért véget és vélhetően a külső körülmények változásával időnként módosításra szorul.

 


Béres József ügyvezető, az ELMŰ/ÉMÁSZ vonatkozásában bemutatta a társaságcsoport stratégiáját a hálózat üzemeltetés, építés vonatkozásában illetve bemutatta, mely feladatokat kíván a társaság saját, melyet külső erőforrásokkal elvégezni. Kiemelte, hogy a minőség, munkabiztonság vonatkozásában egységes elvárás van a külső vállalkozókkal szemben, és ezt követően kerülhet szóba az ár. A stratégiai gondolkodásból következően a külső vállalkozásokkal partneri viszonyra törekszenek és ez egyben azt is jelenti, hogy az ELMŰ/ÉMÁSZ ezt a viszonyt - a lehetőségekhez mérten -a pillanatnyi piaci helyzettől függetleníteni kívánja.

 


Paluska Zoltán operatív műszaki vezető az E.ON részéről, a munkaszervezés, kapacitástervezés vonatkozásában egy újfajta megközelítésre az un. értékalapú erőforrás- (kapacitás) tervezésre hívta fel a figyelmet. Ennek leegyszerűsítve az a lényege, hogy egy adott feladatot az a szervezet végezze, amely azt a leghatékonyabban tudja végezni. Ezt az elvet a belső és külső, minősített erőforrásokra együttesen kívánják alkalmazni.

 


Schachinger Tamás a VHTSZ képviseletében tényadatokkal hasonlította össze, hogy az elmúlt, mintegy 10 évben az engedélyesek által kiszervezett feladatokkal és erőforrásokkal ma mi a helyzet. Röviden összefoglalva, a kiszervezett feladatokat a külső vállalkozások ma kevesebb, mint fele létszámmal látják el. Sőt ez a mai létszám számos új tevékenységet is végez és nemcsak az engedélyesek, hanem külső piaci megbízóik részére is.

 

 

Végezetül Hollósy Gábor a külső vállalkozásokkal folytatott megbeszélések illetve tanácsadási tevékenysége alapján összefoglalta, hogyan látják ezt a külső vállalkozások.  A kisebb vállalkozások pesszimistábban látják a piaci helyzet alakulását, mint az engedélyesekhez tulajdonosi szinten is kötődő vállalkozások, bár ez nem egységes minden engedélyes ellátási területén. Elsősorban a kiszámíthatóság, előreláthatóság hiányát emelték ki, amely alapvetően befolyásolja túlélési esélyeiket. A partneri viszonyt és a folyamatos kommunikációt tartják nagyon fontosnak, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó körülményekhez.

 


Az elhangzottakat Korponai István levezető elnök foglalta össze, hangsúlyozva, hogy van még tere a további munkának, és megköszönte az előadók a munkáját és a hallgatóság aktív részvételét. Felhívta a figyelmet, hogy az előadások anyaga fel fog kerülni a MEE honlapjára.

 

Az előadások letölthetők itt.

 

A fotókat és a videót készítette: Cseh Róbert