II. Mechwart András Ifjúsági Találkozó

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület megalakulása óta mindig szem előtt tartotta, hogy tevékenységébe bevonja a szakma fiataljait, biztosítva ezzel a hazai elektrotechnikai ipar szakember-utánpótlását. Az Egyesület keretei között napjainkban a Mechwart András Ifjúsági Társaság vállalta magára ezt a szerepet, mely névadójának munkásságát követve határozta meg saját szerepét.

A 2010 szeptembere óta létező társaság már létrejöttekor célként tűzte ki maga elé, hogy elindítson egyfajta párbeszédet a fiatal generáció tagjai között, legyenek akár hallgatók, akár már munkába állt mérnökök, technikusok. A Társaság emellett megpróbál választ is találni arra, hogyan lehet a képzésből kifutó, munkahelyre kerülő fiatalok számára vonzóvá tenni az Egyesületet.

 A Mechwart András Ifjúsági Társaság fő rendezvényeként egy évente megrendezésre kerülő szakmai konferencia lebonyolítását tűzte ki célul, mely lehetőséget adna a szakmai ismerkedés mellett a közösségi élet aktívabbá tételére is. Ennek a gondolatnak a szellemiségében került megrendezésre 2012. május 9-én a II. Mechwart András Ifjúsági Találkozó, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Mechwart András Ifjúsági Társaság szervezésében, a BME Villamos Energetika Tanszékének támogatásával. Az egész napos rendezvénynek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem adott helyet.


A Találkozó megnyitását követően az Egyesület képviseletében Kovács András főtitkár beszélt azokról a lehetőségekről, melyeket az Egyesület fel tud vállalni a fiatalok pályaválasztásának segítésében, a szakmai körforgásba való bekapcsolódás tekintetében. Ezen lehetőségek közül is kiemelte az évente kiírásra kerülő diplomaterv pályázatot, melynek nyertesei a Vándorgyűlésen a szakma krémje előtt is bemutathatják munkájukat. A különböző szakbizottságok, területi, üzemi szervezetek széles spektruma lefedi a szakma szinte valamennyi szakterületét, tehát az elektrotechnika bármely ágával is szeretne foglalkozni a fiatal mérnök, bizonyosan hasznos, és szakmailag kimagasló információkra, kapcsolatokra, útmutatásokra tehet szert az Egyesület berkein belül. Az Egyesület bemutatását követően egy kerekasztal beszélgetés próbált válaszokat találni a Megújuló Nemzeti Cselekvési Terv által támasztott kihívásokra a felsőoktatás tekintetében. A Véghely Tamás (Gaiasolar), Beliczay Erzsébet (Levegő Munkacsoport), Zsebik Albin (ETE), Korényi Zoltán (MET), Kovács András (MEE), Gróf Gyula (BME-EGRT) és Kiss István (BME-VET) részvételével zajló kerekasztalt Gács Iván, az BME-EGRT oktatója moderálta. A rendkívül dinamikus beszélgetés során a hallgatóság számos témában hallhatta a civil szervezetek és az oktatás képviselőinek véleményét. A gondolatébresztő felvezetés után mindenki szót kapott, hogy kifejthesse a véleményét. A felek egyet értettek abban, hogy a jelenlegi és a közeljövőben várható változásokra reagálni kell. Azonban abból a szempontból már megoszlottak a vélemények, hogy ennek a reagálásnak melyik oldalról kell jönnie, és milyen minőségben.


Konklúzióként talán az mondható el, amiben a kerekasztal résztvevői is egyetértettek, hogy a megújulókkal kapcsolatosan szerteágazó, interdiszciplináris ismeretekre van szükség, amit a gyakorlatban is lehet alkalmazni. A jelenlegi oktatási rendszer egy olyan alapot ad a jövő mérnökei számára, amit minimális változtatással, kiegészítéssel már lehet specifikálni például a szakirányú továbbképzések, szakmérnöki képzések keretei között. A felek abban is egyet értettek, hogy a megfelelő és biztos alap nélkül bármilyen jellegű továbbképzés eredménytelen.


A délután folyamán párhuzamos szekciókban került sor összesen 22 szakmai témájú előadásra, a legkülönfélébb témákat érintve. Az ipar rendkívül változatos összeállításban képviseltette magát (MAVIR, VEIKI-VNL, MÁV, stb.), míg az oktatási intézmények közül a BME Villamos Energetika Tanszékéről sikerült a legtöbb előadót mozgósítani. A szekciókban hallhattunk többek között a villamosenergia-rendszer különböző szempontú számítógépes modellezéséről, intelligens megoldásokról (okos mérés, fogyasztói befolyásolás), diagnosztikai vizsgálatokról, vagy éppen méréstechnikához kapcsolódó témákról. (Az előadások rövid kivonatai és a prezentációk elérhetőek az Egyesület honlapján a Mechwart András Ifjúsági Társaság oldalán.) A késő délutánba nyúló esemény végeztével több csoportban folyt a kötetlen beszélgetés, melynek reményeink szerint lesz folytatása a jövőben is.


Hartmann Bálint
elnök, MEE-MAIT