Társadalmi célkitűzések

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület célkitűzéseinek egyik legfontosabb eleme, hogy a társadalom minden rétege számára egyszerű, áttekinthető, de szakmailag komplex módon tegye érthetővé a villamosipar működését, hagyományait, értékeit, illetve azt, hogy annak helyes működése milyen módon segíti a társadalom és a gazdaság jó működését. Elkötelezett abban, hogy segítse a társadalom különböző csoportjait a villamossággal összefüggő veszélyek, veszélyhelyzetek elkerülésében és a biztonságos villamosenergia-felhasználás megértésében és alkalmazásában. 

Kis energiabefektetés, nagy energiamegtakarítás
– energiatudatos szemlélet otthon 
Szemléletformáló programunk célja, hogy felhívja a hétköznapi fogyasztók figyelmét a tudatos energiafelhasználás fontosságára, amely a társadalomra gyakorolt pozitív hatása mellett az energiaköltségek csökkentéséhez is hozzájárul. Oktatási tevékenysége, rendezvényei segítségével iránymutatást kíván adni, hiteles információkat szolgáltatva az energiahatékonysággal kapcsolatban, folyóiratának, az Elektrotechnikának hasábjain és szemléletformáló kampányok során.


Villamos energia értünk 
- közérthetó villamosenergia-ellátás
Tájékoztató programunk célja, hogy megismertesse a társadalommal a villamosenergia-ellátás összetett rendszerét, a villamosipar működését, hagyományait és értékeit. Érdekünk továbbá, hogy a lakossági fogyasztók megérthessék a rájuk vonatkozó ok-okozati összefüggéseket is. Széles társadalmi csoportoknak készített tájékoztató kiadványaink, az Elektrotechnika folyóirat cikkei, valamint villamos alapismeretekkel kapcsolatos oktatási tevékenységünk szolgálja a célkitűzést.


Megrázó élmények helyett 
- biztonságos villanyszerelés
A program célja, hogy elsősorban élet- és vagyonvédelmi szempontból tudatosítsa a lakosság számára a biztonságos villanyszerelés fontosságát, és támogatni kívánja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek a minőségi villanyszerelést szolgálják. Egyesületünk részt vesz az Infoshow programsorozat szervezésében, villanyszerelők oktatásában. Szakmai állásfoglalásokat készít, valamint lakossági figyelemfelhívó kampányokat szervez.

 

Szerepet vállal a pályaválasztás előtt álló fiatalok érdeklődésének felkeltésében az elektrotechnika iránt. Támogatja a fiatal szakemberek beilleszkedését, sikeres pályafutásuk indítását.

Energiát fektetünk a jövődbe! 
- mentorprogram a fiataloknak
Szakmai tehetséggondozó programunk célja, hogy felkutasson tehetséges fiatalokat annak érdekében, hogy a villamosipar szereplőinek támogatásával hosszú távon profitálhassanak az utánpótlás nevelés területén folyó munkából. Célunk elérése érdekében éves rendszerességgel meghirdetjük „Diplomaterv és szakdolgozat”, valamint „Hobbim az elektrotechnika” című pályázatainkat. A Mechwart András Ifjúsági Találkozó lehetőséget nyújt a szakma fiatal művelői közötti baráti és szakmai kapcsolatok elmélyítésére.