Ipari célkitűzések

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület aktív kapcsolattartással semleges platformot kínál az elektrotechnikai ipar szereplői részére, ahol a legfontosabb kérdések egyeztetése megtörténhet. Az Egyesület legfontosabb feladata, hogy semleges, de szakmailag komplex szemlélettel motiválja a szereplőket, hogy az adott kérdés teljes körűen, költséghatékony módon kerüljön feldolgozásra és az érdekeltek a megoldásokat megtalálják.

Közösen gondolkodunk 
- szinkronban az iparral
Célunk az elektrotechnikai ipar szereplői és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület között meglévő hagyományosan jó kapcsolatra építve új tevékenységek elindítása a közös kapcsolódási pontok mentén. E célt szolgálják a szervezett szakmai napok, szakember-találkozók, valamint a Vándorgyűlés, mely a hazai villamosipar legnagyobb rendezvénye.


Közösen fejlesztünk
- összefogjuk a tudást és a forrást
Az Egyesület megteremti az elektrotechnikai ipar szereplőinek szakmai együttműködéshez szükséges közös platformot és koordinálja az egységes szakmai ajánlások, megoldások és oktatási anyagok kidolgozását. A cél elérése érdekében szakmai szervezetei révén közös érdekeltségű szakértői munkák, oktatási anyagok és ajánlások készítését koordinálja, rendezvényeket bonyolít le.


Közösen teszünk a közjóért
- szakmai és tudományos érdekek képviselete
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület programjának célja, hogy az elektrotechnikai ipar szereplőivel együttműködve a közjó érdekében hozzájáruljon a hosszú távon megbízható, biztonságos villamosenergiaellátáshoz és -felhasználáshoz. Célunk szakértői munkák és ajánlások segítségével a szabályozási környezet – szabványok és jogszabályok – tökéletesítése.