Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak hatósági jellegű továbbképzése
Továbbképzés és vizsga

Kiscsoportos továbbképzés és vizsga

ÉV tréning kedvezménnyel

Időpont: 2018. november 30.
Helyszín: Budapest (1191 Budapest, Üllői út 200. III/307 GANZ irodaház)

Képzés díja: 24 000 Ft/fő
MEE tagoknak 5% kedvezményt biztosítunk
Maximális csoportlétszám: 30 fő

Jelentkezési határidő: 2018.  november 16.

Időpont: 2018. november 9.
Helyszín: Budapest (1075 Budapest, Madách Imre út 5..)

Képzés díja: 34 000 Ft/fő
MEE tagoknak 5% kedvezményt biztosítunk
Maximális csoportlétszám: 15 fő

Jelentkezési határidő: 2018. október 19.

A jelentkezési lap elküldése után felülvizsgáló bizonyítványa másolatát a szeli@mee.hu email címre szíveskedjen megküldeni.

A jelentkezési határidő lejárt!

A jelentkezési lap elküldése után felülvizsgáló bizonyítványa másolatát a szeli@mee.hu email címre szíveskedjen megküldeni.

Hatósági jellegű továbbképzés
+
vizsga
+
tananyag díja

Hatósági jellegű továbbképzés
+
vizsga
+
tananyag díja
+
ÉV tréning díjából 40% kedvezmény
+
ÉV tréningen résztvevőknek a C+D Automatika Kft. termékeinek árából 5% kedvezmény (kivéve szakkönyvek)

A továbbképzések célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet 1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott erősáramú berendezések felülvizsgálói munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  • az erősáramú berendezések felülvizsgálója munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák:
a szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A továbbképzés szakterülete szerint  erősáramú berendezések felülvizsgálója szakképesítés.

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.
A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

Képzési idő:
8 óra továbbképzési szakterületenként

Vizsga:
A továbbképzés napján, közvetlenül a képzés befejezése után.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése.
    Időtartam: 30 perc
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.
    Időtartam: 10 perc felkészülés, 10 perc válaszadás