Érintésvédelmi Felülvizsgálók hatósági jellegű továbbképzése
Továbbképzés és vizsga

Időpont: 2019. június 27.
Helyszín: Budapest (1191 Budapest, Üllői út 200. III/307. GANZ Irodaház)

Képzés díja: 24 000 Ft/fő
MEE tagoknak 5% kedvezményt biztosítunk
Maximális csoportlétszám: 30 fő

Jelentkezési határidő: 2019. június 12.

 

A jelentkezési határidő lejárt!

A jelentkezési lap elküldése után felülvizsgáló bizonyítványa másolatát a szeli@mee.hu email címre szíveskedjen megküldeni.

Hatósági jellegű továbbképzés
+
vizsga
+
tananyag díja

A továbbképzések célja, hogy a hatósági jellegű képzést teljesítő személyek a felülvizsgálathoz szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el. Megismerjék a 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet 1. számú mellékletét képező Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatban meghatározott érintésvédelmi szabványossági munkaterületre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, változásait és képessé váljanak a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.

A szakképesítés munkaterülete és a képzés során megszerezhető kompetenciák:
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletnek megfelelően

  • az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló munkaterületén elvégzi az erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzését, az ellenőrzés eredményének dokumentálását;

A továbbképzés során fejlesztendő, megszerezhető kompetenciák:
a szakterületnek megfelelő OKJ képzésben és a szakmai tapasztalatszerzés során megszerzett kompetenciák fejlesztése a szakmai követelményekben bekövetkezett változások függvényében, a szakmai követelmények változásához való igazodás képességének fejlesztése.

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A továbbképzés szakterülete szerint érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló szakképesítés.

A továbbképzés tanóráin a részvétel kötelező, hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.
A továbbképzés teljesítésének feltételei az írásbeli és szóbeli vizsga eredményes teljesítése a vizsgabizottság előtt.

Képzési idő:
8 óra továbbképzési szakterületenként

Vizsga:
A továbbképzés napján, közvetlenül a képzés befejezése után.

  • Írásbeli vizsgatevékenység: Az írásbeli vizsgatevékenység egy gyakorlati problémával kapcsolatos ismeretek összefoglalása és értékelése.
    Időtartam: 30 perc
  • Szóbeli vizsgatevékenység: Válaszadás a szakmai feladatok témaköréhez kapcsolódó tételsorokból húzott szóbeli vizsgakérdésre.
    Időtartam: 10 perc felkészülés, 10 perc válaszadás

Időtartam:

  • Képzés: 8:00-14:45
  • Vizsga: 15:00-tól