Közös oszlopsoros hálózatok munkavédelme

(GYR elhelyezése KIF és lakott területen belüli KÖF szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein)

 

Szombathely   Szombathely   Szombathely

Képzés időpontja: 2021. szeptember 14.
Helyszín: Online
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 10.

Képzés típusa: ismeretfelújító

 

 

Képzés időpontja: 2021. szeptember 16.
Helyszín: Online
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 13.

Képzés típusa: ismeretfelújító

 

Képzés időpontja: 2021. szeptember 21.
Helyszín: Online
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 17.

Képzés típusa: ismeretfelújító

 

 

A munkavédelmi oktatás tárgya

A munkavédelmi oktatás mindazon külsős vállalkozások munkavállalói számára kötelező, akik a KIF és a lakott területen belüli KÖF+KIF közös oszlopsoros és KÖF szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein idegen tulajdonú

 • gyengeáramú rendszer (GYR és/vagy FOR) és
 • légvezetékes összeköttetésű térfigyelő rendszer (TFR)

létesítése, üzemeltetése vagy bontása céljából munkát végeznek.

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres teljesítésével megszerezhető dokumentum:

 • Igazolvány

A munkavédelmi oktatás formái:

Alapoktatás

Az alapoktatás mindazon személyeknek kötelező, akik először részesülnek oktatásban az erősáramú hálózatok tartószerkezetein való munkavégzés veszélyeiről és munkabiztonsági követelményeiről.

Az alapoktatás követelményei:

 • Az oktatás kétnapos, 8 óra elméleti, 8 óra gyakorlati részből áll;
 • Az oktatás vizsgával zárul;
 • Az oktatás érvényességi határideje az oktatás dátumától számított 1 év + 1 hónap;
 • Amennyiben egy adott személy alapoktatásának érvényességi határideje lejár, és azt a lejárati határidőn belül nem követi eredményesen elvégzett felújító oktatás, akkor az adott személynek ismét az alapoktatást kötelező teljesítenie.

Felújító oktatás

Azon személyek vehetnek részt felújító oktatáson, akik az alapoktatást dokumentáltan és eredményesen teljesítették, továbbá, akik a munkáltatójuknál a magasban való munkavégzésből, az eszközrendszer használatából és a magasból való mentésből rendszeresen, de minimum 2 éven belül gyakorlati oktatásban részesültek.

A felújító oktatás követelményei:

 • Az oktatás egynapos, 8 óra elméleti részből áll
 • Az oktatást éves gyakorisággal szükséges megtartani,
 • Az oktatás vizsgával zárul;
 • Az oktatás érvényességi határideje az előzőleg teljesített oktatás dátumától számított 1 év + 1 hónap;
 • Amennyiben egy adott személy felújító oktatásának érvényességi határideje lejár, és azt a lejárati határidőn belül nem követi eredményesen elvégzett újabb felújító oktatás, akkor az adott személynek ismét az alapoktatást kötelező teljesítenie.

A képzési idő alól a hiányzás nem megengedett.

A képzés vizsgával zárul, melynek formája írásbeli, tesztsoros. A vizsga sikeres teljesítése az igazolás kiállításának előfeltétele.

Képzési díj:

Alapoktatás: 25 000 Ft+ÁFA/fő
Felújító oktatás: 18 000 Ft+ÁFA/fő

A képzési díj megfizetésének módja: képző által a képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján átutalással a képzés első napjáig.

Képzésen való részvétel igazolásának módja: jelenléti ív

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A hiányzás, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díjvisszatérítésre nem kötelezett.

Amennyiben a Képző Intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár