Célkitűzés

A szakosztály a tisztújítást követően a munkabizottságok rendszerének felülvizsgálatával foglalkozott. A szakosztályon belüli szakmai munka a munkabizottságokban zajlik, ezért fontos volt, hogy azok témái igazodjanak a villamos ipar szerkezetében lezajlott változásokhoz.

A szakosztály 2010. november végén nyílt napot szervezett, ahol bemutatásra kerültek a jelenleg is aktív munkabizottságok:

                 - Érintésvédelmi MUBI

                 - Villamosság a mezőgazdaságban MUBI

                 - Villámvédelmi MUBI

                 - Ipari elektrosztatikai MUBI

                 - Tűzvédelmi MUBI

                 - Robbanásbiztonság-technikai MUBI

                 - Tervezői MUBI

A különböző munkabizottságok a beszámolási időszakban 15 önálló ülést tartottak, ahol nagyszámú érdeklődő jelent meg. A témák aktualitását jelzi az a tény, hogy a rendezvényeken a tagok mellett számos nem-tag érdeklődő is megjelent.

Az érintésvédelmi munkabizottság rendszeresen az egyesület szakmai folyóiratában az Elektrotechnikában szakmai állásfoglalásokat jelentetett meg.

A szakosztály a 2010. évi vándorgyűlésen 2 előadással jelent meg.

A szakosztály más szervezetekkel közösen a 2011. évi Construma kiállítás idején és helyszínén Villamos-Gépész Szakmai Napot szervezett, ahol a két szakma mind erősebb és szorosabb közelsége, átjárhatósága miatt mindkét szakmát művelő szakembereknek egyaránt szóló előadások voltak hallhatók.

A szakosztály szoros kapcsolatot tart fenn az MMK (Magyar Mérnöki Kamara) Elektrotechnikai Tagozatával a kamarai továbbképzés és munkabizottsági ügyekben.

A Villámvédelem tanfolyamsorozat oktatói, előadói szakembergárdáját a szakosztály tagjai alkotják.

 

Az Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály Szervezeti és működési szabályzata megtekinthető itt.

Vezetőség:

elnök: Garai János,
titkár: Dési Albert
elnökségi képviselő: Dr. Fodor István