Elektrotechnika - előszó

Kedves Olvasó!

65. Vándorgyűlés – Visegrád Úton a tiszta energia felé A 65. MEE Vándorgyűlés fő témája az Úton a tiszta energia felé. Sok beszélgetésben, vitában vettem részt személyesen, amelyek egyik kulcstémája a tiszta energia kérdése volt. A téma megközelítése és megítélése a szakemberek körében erősen eltérő és vitatott. A viták alapján vallom, hogy a téma megközelítése és feldolgozása akkor lehet igazán sikeres, ha sikerül azt komplexen, a szakmai, gazdasági és társadalmi hatások mérlegelésével bemutatni, végiggondolni. Az EU Okos és Tiszta Energia csomagja megfogalmazza az európai energiastratégia egyik fontos célkitűzését: Tiszta energiát minden európai polgárnak!

A kezdeményezéscsomag három alapvető célja:

  • az energiahatékonyság növelése;
  • a megújuló energiaforrások területén az EU globális vezető szerepének elérése úgy, hogy a leginnovatívabb technológiákat részesítenék támogatásban;
  • méltányosság biztosítása a fogyasztók számára, azaz a tiszta energiára való áttérésnek méltányosnak kell lennie azon ágazatok és régiók, és a kiszolgáltatott helyzetű társadalmi csoportok számára, amelyekre hatást gyakorol.

A dokumentumcsomag fő üzenete, hogy A tiszta energiára való áttérés nem lehet felülről lefelé haladó folyamat és nem valósítható meg a civil társadalom, a regionális és helyi szintű érdekelt hatóságok, szervezetek, szakmai egyesületek aktív részvétele nélkül. Az energiastratégia egyre inkább társadalmi kérdéssé válik, hiszen a tisztán szakmai kérdések mellett egyre fajsúlyosabban jelennek meg a társadalmak egészét érintő égető kérdések (energiatermelés környezeti és egészségügyi hatásai, gazdasági ösztönző rendszerek kialakítása az energiatudatosság és energiahatékonyság növelésére stb.).

A szekunder energiahordozók közötti technológiai versengés egyre inkább a villamos energia arányának növekedését vetíti előre (Elektrifikáció), amely látványosan tudja javítani a városi közösségek életminőségét (hűtés, fűtés, közlekedés, adatkapcsolatok). Stephen Hawking egyik ma is aktuális gondolata volt, hogy a tudomány és a technológia olyan mértékben befolyásolja a jövőnket, hogy a társadalmakban muszáj lesz mindenkinek tisztában lennie bizonyos alapvető tudományos tényekkel, hogy képesek legyünk olyan döntéseket meghozni, amelyektől továbbra is élhető lesz a jövőnk.

A 65. MEE Vándorgyűlés és Kiállítás fő témája az Úton a tiszta energia felé. Az idézet szerinti villamos ipari tudományos és technológiai trendek, újdonságok átfogó bemutatása, megvitatása mellett a Vándorgyűlés szekciói és előadói felvállalták, hogy az egyre gyorsabb technológiai változásoknak néhány nagyon fontos társadalmi kihatását is bemutassák. Egyik fontos, társadalmat is érintő terület a szakmai utánpótlás, képzés kérdése, amelyben a Magyar Elektrotechnikai Egyesület már hosszú évek óta vállal komoly előkészítő és katalizátor szerepet. A villamoshálózati-csatlakozások és villamosenergia-ellátás rugalmas, biztonságos és innovatív megoldása egyre fontosabb szerepet kap a társadalmi elvárásokban és változásokban. Elég csak a villamos autózás terjedésére, a napenergia-hasznosítás növekvő mértékére, vagy az okos városi megoldások iránti növekvő társadalmi igényekre gondolni. De a digitális korunk ügyfelei is a modern és flexibilis fogyasztói kapcsolatokat, kommunikációs csatornákat várják el a szolgáltatóktól, amely tendenciákat ma már az elektronikus kormányzati adminisztrációs törekvések is jeleznek és erősítenek. A szakmai utánpótlásra vonatkozó elvárások és az innovációs technológiai változások nagyon erősen hatnak egymásra, de egy átmeneti időszak elején vagyunk, amely fontossá teszi, hogy a jelen infrastruktúráinak működtetése mellett már a jövő új rendszereinek felépítésén is dolgozzunk. A fenti gondolatokat, témákat bemutató plenáris és szekció előadások és természetesen a szokásos baráti találkozó és egyéb keretek között folyó szakmai beszélgetések átfogó képet kínálnak az érdeklődő szakembereknek a legfontosabb kérdésekben.

„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” Márai Sándor gondolata szerint kívánok minden érdeklődő műszaki szakembernek, vezetőnek és társadalmi kérdések iránt érdeklődőnek izgalmas vándorlást, azzal a biztos tudattal, hogy nagyon szerencsések vagyunk, amiért a leírt óriási változásban aktívan részt vehetünk. Vándoroljunk az úton együtt! Találkozzunk Visegrádon, az MEE 65. Vándorgyűlésén!

Béres József
MEE-elnök