Elektrotechnika - előszó

Kedves olvasó!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület fennállása óta feladatának tekinti a villamosság és a villamos-biztonságtechnika különböző szakterületeivel foglalkozó szakemberek közötti kapcsolat építését, a szakmai kultúra közhasznú terjesztését, a hagyományok ápolását, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenységet és ennek elősegítését. Ezt a tevékenységét az egyesület több szinten különböző formákban fejti ki.

Az egyesületben az érdemi szakmai munka a különböző szakosztályokban, illetve ezek munkabizottságaiban folyik. A szakosztályok a villamos szakma egy-egy részterületének a kérdéseivel foglalkoznak és e területen dolgozó szakembereket fogják össze. A szakosztályok egyes munkabizottságai rendszeresen üléseznek, ahol megvitatják a felmerült aktuális kérdéseket, tájékoztatást adnak a műszaki újdonságokról és az új szakmai előírásokról. Szakmai napokat szerveznek, ahová kiváló előadókat hívnak meg. Az érdekesebb témákat szakmai lapokban is ismertetik. A munkabizottságoknak fontos tevékenysége még a szabványosításban való közreműködés, a Magyar Szabványügyi Testület és az egyesületünk között nagyon szoros munkakapcsolat alakult ki az elmúlt évtizedekben.

A MEE Épületvillamossági és biztonsági szakosztályának egyik munkabizottsága az Érintésvédelmi Munkabizottság. A munkabizottság 1959-ben alakult, és a fő témaköre a nullázásra való áttérés műszaki feltételeinek tanulmányozása és ehhez javaslatok tétele volt. Eleinte a munkabizottság csak alkalomszerűen jött össze, abban az esetben, ha szükség volt arra, hogy az Egyesület érintésvédelmi kérdésekben állást foglaljon. A munkabizottságot kezdetben Vígváry László vezette 1967-ig, ekkor a vezetést átadta Kádár Abának. Az 1967. március 15-i ülésén a munkabizottság a korábban változó elnevezését véglegesen „Érintésvédelmi Munkabizottság”-ra határozta meg. A munkabizottság 1999 áprilisában tartotta a 200. ülését, napjainkban a 288.-nál tartunk. Kádár Aba 40 év után, 2007 júniusában adta át a munkabizottság vezetését Dr. Novothny Ferencnek, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar tanárának. A munkabizottságnak a folyamatosan változó műszaki környezet és ebből adódóan a mindig változó előírások sok munkát adnak. Mindig ismertetjük az új, területünket is érintő jogszabály- és szabványváltozásokat. Az új előírások alkalmazásakor nagyon sok probléma és kérdés merül fel részben a jelenlévőktől, részben az ország minden tájáról írásban. Ezeket részletesen megtárgyaljuk és írásban is válaszolunk.

Minden munkabizottsági ülésről emlékeztetőt készítünk – ez részletesen rögzíti a felmerült kérdéseket és válaszokat –, majd az emlékeztetőket közreadjuk az Elektrotechnika folyóiratban. A jelen lapszámunkban az olvasó két ilyen emlékeztetőt is talál a 2017. decemberi és a 2018. februári ülésről. Mind a két ülésen sok témával foglakoztunk, pl. a túlfeszültség elleni védelem mel, a és az érintésvédelem kapcsolatával, a szakképesítési oklevelek érvényességével, a leválasztó kapcsoló elhelyezésével, a betonalap-földelővel, a villamos járművek érintésvédelmi felülvizsgálatával, és a családi házak a tűzeseti főkapcsolójával kapcsolatos kérdésekkel. Napjaink legaktuálisabb kérdésével is foglalkoztunk: a több évtizedes várakozás után végre kiadták a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot, amelynek bevezetése és alkalmazása nagyon sok kérdést vetett fel, pl. a nagyfeszültségű berendezések felülvizsgálata (ami újdonság, eddig ezt nem szabályozták), vagy a szerelői ellenőrzések és a szabványossági felülvizsgálatok tartalma, gyakorisága.

A fenteken kívül további érdekes cikkeket is talál az olvasó ebben a lapszámban. Szíves figyelmükbe ajánlom pl. Dr. Molnár László az európai villamosenergia rendszer helyzetével foglalkozó írását, és a világítástechnika egyes részterületeivel foglalkozó cikkeket. Szetey Balázs írása a LED fényforrások fényáram-szabályozásáról szól; Erbeszkorn Lajos a PROLAN Zrt.-t mutatja be a MEE Világítástechnikai Társaság (VTT) „kihelyezett szemináriuma” alapján. A hazai lámpahulladék visszagyűjtési rendszere kiépült és működik, ezért a szelektív gyűjtés fontosságát tudatosítani szeretnék a lakossággal. A MEE VTT pályázatot írt ki arra, hogy kreatív megoldások és üzenetek segítségével még jobban megismerje ezt a lakosság – erről szól Kiss Árpád cikke. Végül Kosák Gábor összeállítását is tanulmányozásra javaslom, amely az MSZT által 2017. II. félévében közzétett, az elektrotechnika területeit érintő magyar nemzeti szabványok listáját adja közre.

Mindehhez jó olvasást és hasznos időtöltést kívánok!

Arató Csaba
A MEE ÉV Munkabizottság titkára