Elektrotechnika - előszó

Kedves Olvasó!

Az Elektrotechnika Ön által kézben tartott lapszámának gerincét a MEE-ben az Energetikai Informatika Szakosztály által gondozott néhány szakterület aktualitásait bemutató cikkek adják. A területek nagy száma és a terjedelmi korlát miatt a kép szükségképpen nem lehet teljes. Ugyanakkor a cikkek tükrében talán így sem szorul magyarázatra a címlapon olvasható megállapítás: "Energetika nélkül nincs informatika, informatika nélkül nincs energetika".

Rohamosan múlóban vannak azok az idők, amikor az energetika „csak” kábelekről, vezetékekről, transzformátorokról, generátorokról, gyűjtősínekről, vezénylőtáblákról, kormánykapcsolókról, relékről stb. szólt. A múlt század közepétől az energetikában is kezdtek megjelenni az elektronikus eszközök, majd a digitális technika, utóbb az informatika. Hatalmas fejlődésen ment keresztül a teljesítményelektronika, a villamosenergia tárolás, az üzemirányítás. A megújuló energiatermelés új technológiái révén robbanásszerű változás, gyakorlatilag paradigmaváltás zajlik a villamosenergia termelésben is, mind az energiamix, mind a megtermelt energia szétosztása szempontjából optimális hálózati struktúra tekintetében. Ez utóbbit olyan új kihívások formálják, mint pl. az elosztott (akár háztartási méretű) energiatermelés és tárolás, az e-mobilitás, avagy mindezek egyik fontos hálózati feltételeként az okos mérés és okos hálózat.

E korántsem teljes felsorolás azt is mutatja, hogy az energetikában zajló hatalmas változások korábban szakmailag távoli – vagy korábban nem is létező! – technológiákat kapcsolnak össze. Mint annyi más területen, az informatika az energetikában is rohamosan terjed – annak összes előnyével (és némi hátrányával). Előny, hogy pl. a számítógépes tréningszimulátorok révén a minden eddiginél gyakorlottabb személyzet az üzemirányítást egyre több, pontosabb, feldolgozottabb információ birtokában végezheti. Ugyanakkor kétségtelen hátrány, hogy pl. a zavarérzékenység, avagy az informatikával általánosságban együtt járó kiberbiztonsági kockázat immár az energetikában is megjelent... Megköszönve a szerzők, valamint Karacsi Márk szakosztályi titkárunk munkáját abban bízunk, hogy a cikkek hasznos mozaikokat mutatnak az energetika e lapszám szerinti speciális területein intenzíven zajló paradigmaváltásáról.

Mert aki kimarad, az lemarad...

Dr. Danyek Miklós
elnök
Energetikai Informatika Szakosztály
Görgey Péter
alelnök
Energetikai Informatika Szakosztály