Elektrotechnika - előszó

Kedves Olvasó!

Az Elektrotechnika folyóirat szerkesztésében korábban meghirdetett koncepció szerint a társaságok, szakosztályok mellet a területi szervezetek, koordinációk is részt vesznek a lap szerkesztésében. E koncepciónak megfelelően most a TITUKO, a Tiszántúli regionális koordináció és a Debreceni szervezet gondozásában jelenik meg a novemberi lapszám. A Tiszántúli regionális koordináció hat Tiszántúli MEE szervezet kezdeményezésére 1997-ben jött létre. Az együttműködés célja volt a régióban működő MEE szervezetek munkájának összehangolása, az elektrotechnikával és a hozzá kapcsolódó tudományokkal foglalkozó szakemberek szakmai fejlődésének elősegítése, az elektrotechnika történetének valamint szakmai kultúrájának ismertetése, terjesztése. Feladata a területi lehetőségek jobb kihasználása, a szakmai kapcsolatok erősítése, az egyesület országos szintű testületeibe tagok delegálása, közös javaslatok készítése egyesületi díjak és egyéb kitüntetések elnyerésére. A koordináció keretében jelenleg több mint 420 egyesületi tag tevékenykedik.

Az elmúlt évek munkáját több sikeres területi szintű szakmai nap, roadshow, szakmai kirándulás, tanulmányút jellemzi. Jelentős a régió oktatási tevékenysége is. Évente 600 fő vesz részt a régióban szervezett regisztrált szerelői, erősáramú berendezések felülvizsgálói, érintésvédelmi felülvizsgálói és közös oszlopsoros hálózatok munkavédelmi oktatásokon. Két területi szervezetünk nemzetközi kapcsolatot tart a Román Elektrotechnikai Egyesület nagyváradi és a Lengyel Elektrotechnikai Egyesület rzeszówi csoportjával. Az elektrotechnika, energetika területén jelentős változások tapasztalhatók. A digitalizáció, az informatika végérvényesen tért hódított a villamos energia iparban. Ezen új szakterületek és fejlesztések új megoldásokat hoztak a hálózati vállalatok működésében. Egyre inkább elektronikus ügyfélszolgálati (e-DSO) megoldások jelennek meg a napi munkában is, melyekhez mind a szakember állománynak, mind a kapcsolódó ügyfélkörnek alkalmazkodni kell.

Jelen lapszámban az előzőekben jelzett új tendenciáknak megfelelő, a Tiszántúlon megvalósuló projekteket és az itt dolgozó szakemberek fejlesztéseit kívánjuk bemutatni. – A tömeges ügyféligények fogadásának, kezelésének automatizálása (robotizálása). – Hálózati rekonstrukciós programok adatbányászati módszerekkel történő támogatása. – Egy jelentős ipari energia igény kért határidőre való teljesítésének együttműködési és műszaki megoldásai. – Innovatív épület energetikai rendszerek tervezési, vezérlési koncepciójának kérdései. – Hálózati természet- és környezetvédelem feladatai és eredményei. – A hálózati vállalatok feladatainak ellátásához szükséges szakmai utánpótlás biztosításának lehetőségei.

Kívánom, hogy a lapszám tanulmányozása hasznos információkat és kellemes időtöltést jelentsen minden olvasónak.

Rubint Dezső
MEE Debreceni szervezet elnöke