EMMA Alapítvány

Az Alapítvány célja
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem

Az Alapítvány célja továbbá az is, hogy az alapítványi tőke kamataiból az Elektrotechnikai Múzeum gyűjteményének fenntartását, esetleges bővítését segítse, támogassa.

Az alapítvány céljának elérése érdekében támaszkodik az alapítványt létrehozók és az azt támogató szervezetek, intézmények és személyek együttműködésére, kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló célú alapítványokkal és szervezetekkel.

Az Alapítvány főbb tevékenységei
- Elősegíti tudományos, publicisztikai tevékenységgel, kutatóhely kialakításával az ipar-, tudomány- és technikatörténeti kutatómunka végzését.
- Szakmai továbbképzés, tudományos konferenciák rendezése, támogatása.
- Az elektrotechnikai kultúra ápolása és terjesztése.
- Tudományos-, ismeretterjesztő-, és reklámkiadványok előállítása, terjesztése.
- Kiállítások szervezése, kivitelezése és azok minél jobb közművelődési hasznosítása.
- A magyar elektrotechnika értékeinek, eredményeinek nemzetközi megismertetése.
- A múzeumi bemutató tevékenységek támogatásával a múzeumlátogatók történeti és műszaki ismereteinek a gyarapítása és az iskolai szakmai oktatás elősegítése.
- Segítségnyújtás a magyar elektrotechnika muzeális értékű történeti emlékeinek gyűjtéséhez, nyilvántartásához, állagvédelméhez.
- Felszámolásra kerülő villamosenergia-ipari cégek, vállalatok muzeális eszköz- és dokumentációs anyagának átmentése.
- Az Elektrotechnikai Múzeum közönségszolgálat minőségének javítása.
- Segítséget nyújt az elektrotechnikai vonatkozású nemzeti kulturális javak és más értékek védelméről szóló 1997. évi CXL. törvény. valamint – az ipari műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény. rendelkezéseiben meghatározott célok megvalósulásához.
- Minden, az elektrotechnikai érték, villamosenergia-iparral kapcsolatos technikatörténeti emlék mentését, védelmét, népszerűsítését szolgáló kezdeményezés támogatása.

Az Alapítvány fenti célokat kiegészítő tevékenységei az alábbiak:
- Műtárgymásolatok előállítása.
- Tárlatvezetés, a múzeum népszerűsítése.
- Szakmai fordítás.


Adószám: 18138715-1-42
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-43535282