A Jelölő Bizottság felhívása

Tisztelt Tagtársak!

Alapszabályunk szerint Egyesületünk vezető tisztségviselőinek megbízatása 2016. év májusában lejár, új vezetőséget kell választani. Az előttünk álló választást megelőzően jelölteket kell állítanunk. A sikeres jelölés érdekében tagtársaink, szervezeti egységeink javaslatára számítunk.

A Jelölő Bizottság munkáját az Egyesületi hatályos Alapszabálya alapján kívánja végezni, amelyről a tagságot folyamatosan tájékoztatni fogja Egyesületünk honlapján és az Elektrotechnika oldalain.

A küldöttgyűlés által választott vezető tisztségviselőink jelenlegi pozíciójukban, első ciklusukat töltik, azaz Alapszabályunk értelmében még egy ciklusra újra választhatók abban az esetben, ha újra vállalják a feladatot. A többes jelölés miatt azonban fontos, hogy új, alkalmas személyeket is találjunk, akik vállalják a megtisztelő feladatot és a megmérettetést is.

Alkalmas, az Egyesület iránt elkötelezett jelöltek megtalálása körültekintő, felelősségteljes munkát igényel a Bizottságtól, amely a hozzá beérkező javaslatok alapján fogja munkáját végezni.

A tisztségekhez köthető legfontosabb feladatokat és a jelöltek kiválasztásának szempontjait az 1. számú mellékletben „A vezető tisztségviselők kiválasztásának szempontjai” című ajánlásában találhatják meg.

 

Alapszabályunk alapján a következő tisztségekre kell jelölteket állítani:

  • Egyesület Elnöke
  • Egyesület Főtitkára
  • Felügyelő Bizottság Elnöke, 5 tagja
  • Etikai Bizottság Elnöke, 5 tagja
  • Gazdasági Bizottság elnöke
  • Oktatási Bizottság elnöke
  • Szervezési Bizottság Elnöke
  • Kommunikációs és Marketing Bizottság Elnöke
  • Szakmai- Tudományos Bizottság Elnöke

 

A jelölés szabályait az Alapszabály 11.§-a, illetve a MEE SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza „Egyesületi Választások Rendje”. (Mindkettő megtalálható a MEE honlapján: http://www.mee.hu/hivatalos

Kérünk minden egyesületi tagot, szervezetet, régiót, társaságot, szakosztályt és állandó bizottságot hogy a jelöltekre vonatkozó javaslatát tegye meg. Az elnök és a főtitkár jelöltek programot és szakmai életrajzot kell, hogy adjanak, továbbá minden választott tisztségviselőnek feladatvállaló és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell aláírnia, amelyek mintáját az egyesület honlapján közzé fogunk tenni. A javaslataikat küldjék el a Jelölő Bizottság elnöke bármely címére. (Hiezl József e-mail: hiezl.jozsef@gmail.com, levélcím: MEE titkárság 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em., a borítékra írják rá: Jelölő Bizottság részére.)

 

A Jelölő Bizottság csak az írásban beérkező javaslatokat veszi figyelembe.

A jelöléssel, a jelöltek kiválasztásával kapcsolatos véleményeket várunk és szívesen fogadunk. Célunk a legalkalmasabb személyek megtalálása és jelölése.

 

A Jelölő Bizottság nevében:

Hiezl József
JB. elnök