Védelmi és Irányítástechnikai Fórum 2019 - Előadói Felhívás

Felhívás előadások megküldésére, a 2019. május 28-30. között megrendezésre kerülő 6. Védelmi és Irányítástechnikai Fórumra
A rendezvény helyszíne: Balaton Hotel Siófok (8600 Siófok, Petőfi sétány 9.)

Az eseményt 2019-ben is a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (és annak Energetikai Informatika Szakosztálya) szervezi a MAVIR ZRt. OVRAM Relévédelmi Osztály szakmai közreműködésével.

A rendezvény főtámogatója:

A 2019. évi Védelmi és Irányítástechnikai Fórum kiemelt témája:
Elosztott (akár háztartási méretű) energiatermelés és tárolás védelmi és irányítástechnikai kihívásai

0. napi tréning témája: Középfeszültségű kiserőműves rendszerek védelmi funkciói
Előadó: dr. Petri Kornél

1. napi kiemelt előadás témája:
Teljesítményelektronikai elemek hálózati hatásai

 

Javasolt előadási témák:

 • Decentralizált (akár háztartási méretű), megújuló alapú energiatermelés és tárolás védelmi, irányítástechnikai vonatkozásai.
  • Kiserőművek csatlakozása és befolyása (jelen és várható jövő) a villamos-energia rendszerben.
  • Hálózatvédelmi funkciók (U>, U<, f>, f<, df/dt, vektorugrás) ajánlott beállításai.
  • Mi a fontosabb? A biztos leválás (szigetüzem elkerülése érdekében) vagy a bennmaradás minden körülmények között?
  • Inverterek hálózat nélküli bennmaradásának esélyei/veszélyei (pl. egymást támogatva, vagy egyéb pl. gázmotoros kiserőmű melletti szigetüzembe kerülés).
  • Inverterek védelmi és irányítástechnikai funkcióinak az illeszthetősége a naperőművek védelmi és irányítástechnikai rendszereihez.
  • Naperőművekben termelt wattos- és meddő energia szabályozása a hálózatfelügyeleti helyekről.
 • Kiserőművek, gépkocsitöltők hatása az elosztóhálózatra.
 • Naperőművek védelmi beállítási lapjainak tartalma, formája.
 • Megújuló energiák (elsősorban napenergia) részarányának növekedése az energiamixben és annak hatása a villamosenergia rendszer stabilitására (elsősorban Magyarországi helyzet és jövőkép).
 • Védelmi esettanulmányok. Üzemzavarok tanulságai, szélsőséges időjárás okozta védelmi működések.
 • Irányítástechnikai esettanulmányok.
 • Legújabb védelmek üzemeltetésének tapasztalatai.
 • Kiberbiztonságot érintő konkrét esetek és tanulságaik.
 • Új, akár fejlesztés alatt álló védelmi és irányítástechnikai készülékek jellemzői.
 • Védelem, irányítástechnika tervezési specialitásai.
 • Hazai és nemzetközi szabályozások változásai.
 • Digitális alállomások.

 

Javasolt workshop témák:

 • Hálózat menedzsment, biztonságos hálózat kialakítása IEC 62443 szabványnak megfelelően.
 • Védelmek paraméterezése, reteszlogikák, megjelenítők elkészítése, egyszerű gyakorlati példákkal.
 • KÖF hálózatra csatlakozó kiserőművek védelem-beállítás elvei.
 • Az új szabvány szerinti földzárlat kezelés védelmi kérdése.

 

A fentieken túl is várunk előadási és workshop témákat, közte a majdani kiállítók olyan workshop javaslatait, amelyek alkalmasak szűkebb körben a kiállítók és a felhasználók közötti gyakorlati információ cserére.

A tematikába illő előadás és workshop javaslatokat (cím és rövid leírás) 2019. március 14-ig várjuk a vedelmes@mee.hu e-mail címre küldött levélben! 

 

A résztvevői jelentkezési felület megnyitása 2019. március 25-án várható!