Tagozatok

Energiahatékonysági Tagozat: A Tagozat szakmai fórumként működne, részt venne az energetikus képzés folyamatában. Kapcsolatrendszert alakítana ki az energia felhasználókkal, valamint az energetikai cégekkel

Megújuló Energiák Tagozat: Az aktuális energiapolitikai feladatokon túl kulcskérdésként kezeli a fenntartható fejlődés kérdését, a megújuló energiaforrások szerepét.

Erőműi Tagozat: Rendszeres fórum biztosítása a hazai erőműves területen dolgozó szakemberek részére. Az erőműves szakemberek bevonása képzési és szakember utánpótlási programokba. Jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek véleményezése

Hálózati Szerelők Tagozat: E Tagozat keretei között szakmai tanácsadás folyna a villanyszerelők részére

Környezetvédelem és Biztonságtechnika Tagozat: A legújabb biztonságtechnikai ismereteken túl betekintést nyújt többek között a környezetvédelem és feszültség alatti munkavégzés témakörébe

FAM Tagozat: Feszültség alatti munkavégzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása

Hálózati Engedélyesek Tagozat: Hálózati engedélyesek közötti együttműködés megszervezése. Műszaki irányelvek meghatározása (Pl. projekt indítása az országosan elismert tipizált fogyasztásmérő-helyek bevezetésével kapcsolatban)