Aktuális

A következő elektrotechnikai szabványok kerülnek visszavonásra, mivel forrásdokumentumaikat a CENELEC visszavonta.
Ezen szabványokat nem másik szabvány vonta vissza, visszavonásukról külön intézkedés történt.

MSZT/MB 853 Készülékcsatlakozók, –kapcsolók, ipari csatlakozók
MSZ EN 196110:2003       Termékcsoport-előírás: Forgókapcsolók. Képességjóváhagyás
utód nélkül

MSZT/MB 825 Kisfeszültségű kapcsoló– és vezérlőkészülékek
MSZ EN 50012:1999          Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek ipari használatra. Csatlakozókapocs-jelölés és megkülönböztető számozás bizonyos fajta kontaktorok segédérintkezőihez
utód nélkül
MSZ EN 50043:1999          Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek ipari használatra. Méretnagyságok és idomszerek lapos csatlakozásokhoz
utód nélkül

MSZT/MB 810 Háztartási villamos készülékek
MSZ EN 50087:1995          Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Elegytej-hűtők egyedi előírásai
utód nélkül
MSZ EN 60335-2-35:1997            Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai
érvényes utód: EN 60335-2-35:2003
MSZ EN 60335-2-24:1999            Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Hűtőszekrények, fagyasztók és jégkészítők egyedi előírásai
érvényes utód: MSZ EN 60335-2-24:2011
MSZ EN 60335-2-24:2000            Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2-24. rész: Fagyasztók és jégkészítők egyedi előírásai
érvényes utód: MSZ EN 60335-2-24:2011
MSZ EN 60335-2-57:1998            Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Beépített motorkompresszoros fagylaltkészítő gépek egyedi előírásai
érvényes utód: MSZ EN 60335-2-24:2011

MSZT/MB 813 Tűzveszélyességi vizsgálatok
MSZ EN 60695-2-4/0:1998           A tűzveszélyesség vizsgálata. 2. rész: Vizsgálati módszerek 4. főfejezet/0. lap: Diffúziós és előkevert típusú láng vizsgálati módszerei

MSZT/MB 838 Világítástechnika
MSZ EN 50294:1999          Fényforráselőtét-áramkörök összteljesítmény-felvételének mérési módszere
MSZ EN 50294:1998/A1:2001
MSZ EN 50294:1998/A2:2003
érvényes utód: MSZ EN 62442-1:2012