A szakosztályról

A MEE VHTSZÜ Szakosztálya 2007. őszén alakult meg. Tagjai olyan vállalatok akik Magyarországon a villamoshálózat szereléssel, tervezéssel, közvilágítás javítással foglalkoznak.

A Szakosztály létrehozásának célja, hogy a fenti cégekben végzett tevékenység, technológiai és egyéb tapasztalatcseréje és az iparágban működő többi társvállalatokkal való együttműködést segítse.

A szakosztály az alábbi témaköröket állította szakmai tevékenységének középpontjába:

- hálózatszerelési technológiák összefoglaló egységesítése
- rendezvények a hálózatszerelő vállalkozások bevonásával
- FAM technológiák gyakorlati alkalmazása
- fogyasztói  csatlakozók építési előírásainak egyszerűsítése
- munkavédelem
E témakörök köré csoportosítható a szakosztály tevékenysége a múlt évi közgyűlés óta.

 


Hálózatszerelési technológiák egységesítése vonatkozásában felállításra került egy munkabizottság. Majd a MEE központtal közösen tárgyalásokat kezdeményeztünk az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal egy egységes oktató anyag összeállítására. A tárgyalások eredményeképpen 2011-ben várhatóan sikerül megállapodnunk.

A hálózatszerelést szorosan érintő témakörben vállalt tevékeny rendezői szerepet a szakosztály 2011 áprilisában, amikor is a MEE központtal és a MEE miskolci szervezetével közösen rendezett egy hálózati technológiákkal foglalkozó sikeres szakmai napot Miskolcon.

A FAM technológiák gyakorlati alkalmazása vonatkozásában a szakosztály támogatja a MEE FAM bizottságának munkájában. Úgy tapasztaljuk, hogy FAM témában, 2010-ben jelentős elmozdulás volt tapasztalható a hálózati engedélyesek vonatkozásában. Sikerként értékeljük, hogy az elmozdulás egybeesik a szakosztály által a 2009. évi FAM szakmai napján megfogalmazott megközelítéssel. Ezért 2011-ben várhatóan újra napirendre kerül e téma egy szakmai nap keretében.

 Fogyasztói csatlakozók építési előírásainak egyszerűsítése vonatkozásában sajnos nem sikerült előbbre lépni, de a téma aktualitása változatlan, így továbbra is a célkitűzések között szerepel.

A munkavédelem vonatkozásában 2010 novemberére meghirdetett konferenciánkat 2011 februárjára kellett halasztani. A konferencia egyetlen témára összpontosított, nevezetesen a leesés elleni védelemre. A témaválasztás igen sikeresnek bizonyult, mert mintegy 70 fő vett rést a konferencián, gyártók, fejlesztők és alkalmazók.

Igen örvendetes, hogy a rendezvényeinkre nagy számban sikerült bevonni – akár előadóként is - nem csak a szakosztály tagjait, hanem a hálózatszerelési és tervezési szakterületen tevékenykedő vállalkozókat is.

A szakosztály pénzügyileg is sikeres gazdálkodást folytatott a 2011. évben, támogatást nem vett igénybe.