A munkabizottság a villamos biztonságtechnika elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik, kiemelten a kisfeszültségű létesítés és érintésvédelem szakterületével. A több mint félszáz gyakorlati szakember kéthavonta ülésezik, és az előírások változásainak folyamatos figyelemmel kisérésén túl, a felmerülő aktuális problémákra megoldásokat javasol, véleményt alkot, állásfoglalásokat készít. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amely az Elektrotechnika c. folyóiratban rendszeresen megjelenik.
 

Vezetőség:

Tiszteletbeli elnök: Kádár Aba
A MUBI vezetője: Dr. Novothny Ferenc (PhD) docens, ÓE
- Kisfeszültségű villamos berendezések létesítése és áramütés elleni védelme

- Nagyfeszültségű berendezések létesítése és érintésvédelme

- Villamos berendezések üzemeltetéseAz Érintésvédelmi Munkabizottság jegyzőkönyvei megtekinthetők itt.