58. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás összefoglaló

Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg 2011. szeptember 14-én, Szegeden az 58. MEE Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás a Hotel Forrásban.

A rendezvény a kiállítás megnyitójával kezdődött, ahol Tóth József a MEE Szegedi szervezet elnöke köszöntötte a kiállítókat és a résztvevőket, majd Kovácsné Jáni Katalin a MEE KMB elnöke ismertette azokat az újdonságokat – a teljesség igénye nélkül – amelyeket a kiállító cégek hoztak erre az alkalomra. A 45 kiállító minden eddigi számot felülmúlt.


Dervarics Attila a MEE elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit, elmondta, hogy az elmúlt években hogyan emelkedett a regisztrált résztvevők, kiállítók és az előadások száma. Erre a rendezvényre 770 résztvevő regisztrált. Dr. Solymos László Szeged alpolgármestere üdvözölte a hallgatóságot, és ezt követően Thierry Le Boucher EDF DÉMÁSZ Zrt elnök-vezérigazgatója magyar nyelven köszöntötte a Vándorgyűlést. A köszöntések után a Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díj átadására került sor. A díjat ez alkalommal a Paksi Atomerőmű Zrt.- nek ítélték, az elismerést képviselő üvegszobrot Süli János vezérigazgató-helyettes vette át.

Ezt követően a Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat eredményhirdetése következett és az oklevelek átadása.

Kovács András MEE főtitkár elnökletével a vándorgyűlés központi témájának a K+F+I plenáris előadásai következtek:
Dr. Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora az „Innováció és vállalati kapcsolatok a Szegedi Tudomány Egyetemen” tartott előadásában általános képet adott az intézmény nagyságáról, mintegy 30000 hazai és 1700 külföldi hallgatót befogadó egyetemről.  A Szegedi Tudományegyetemen intenzven folytatnak K+F+I tevékenységet, amelyet igazol, hogy a Budapesti Müszaki Egyetemmel élen járnak a saját 24-24 bejegyzett szabadalmaikkal tekintve.

„Kutatás fejlesztés és innováció az EDF DÉMÁSZ ZRt.-nél” című előadásában Thierry Le Boucher  úr elmondta, hogy az ügyfelek érdekében folytatnak K+F+I tevékenységet. Tevékenységük kulcsfontosságú a csoport és a fogyasztóik számára. Fő kutatási területeik: Termelés, környezetvédelem és megújuló energia, energiamenedzsment, fogyasztók, hálózatok. Az EDF DÉMÁSZ Csoport K+F stratégiája összhangban áll az EDF anyavállalat stratégiájával, valamint megjelenik a küldetésükben is és a vízióban. Kiemelte a 24MW kapacitású biogáz kogenerációs erőmű létesítését, amely közös innováció és know how a Szegedi Tudományegyetemmel, akárcsak a kajak-kenusok evezés technikáját elemző megoldásukat.

Dr. Gerse Károly az MVM Zrt. elnöki kabinetvezetője: „Energetika átfogó kérdései” című előadásában kitért az energetika versenyképességére. Az EU jogkörökben és a Liszaboni Szerződésben  megfogalmazott feladatokra és a meghatározó kihívásokra, pl. hagyományos erőművek jövője, szerepe és megújítása, az okos mérés bevezetése, hatékonysága.

Tari Gábor MAVIR Zrt. vezérigazgatója, az „Innovációs elképzelések és megvalósításuk a  MAVIR-ban” című előadásában  a különböző fejlesztésekről beszélt, oszlopok, kábelek új távvezetéki technológiák kidolgozásáról.

Dr. Grabner Péter, a Magyar Energia Hivatal elnökhelyettese: a „Kutatás fejlesztés és Innováció a Magyar Energia Hivatalban” című előadásában elmondta, hogy a hivatal feladatai közt nem nevesíti a K+F tevékenységet, azonban ilyen feladatok megoldása nélkül a hivatal nem lenne képes ilyen jogszabályok előkészítésében „a nevesített feladatok hiányában a K+F tevékenység gyakorlatilag néhány magas szinten elkötelezett közszolga személye motivációjától függ.”

Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMÜ Nyrt. elnöke az E-Mobilitás fejlődése, és az ELMŰ ezzel kapcsolatos tevékenységei, eredményei és céljait ismertette.

Dr. Eric Depluet az E.ON Hungária Zrt. Vezérigazgatója, a vállalatnál folytatott kutatási, fejlesztési valamint az innovációs tevékenységről adott áttekintést.

A délutáni program előtt Bencsik János államtitkár látogatta meg rendezvényünket, előadásában jelenleg néhány az országgyűlés előtt  napirenden  lévő témáról adott tájékoztatást.
- A Nemzeti Energiastratégiát szeptember 12-én kezdte tárgyalni az Országgyűlés. A pártok az anyag előkészítését, társadalmi, szakmai egyeztetését kiemelték, a főbb irányvonalakkal egyetértenek.
-A távhőszolgáltatás módosítás szintén az Országgyűlés előtt van. A távhő hatósági áras lesz és a támogatást a távhő szolgáltatók kapják, amely eredményeképpen a távhő ára október 1-től nem változik.
- A kormány hatósági árat vezet be a csatorna és vízdíjak esetében is.
- Szó van egy szolidaritási alap létrehozásáról, a hátrányos helyzetben lévők támogatására.
- Új átvételi rendszer bevezetés koncepciójának előkészítése folyamatban van, kormány általi elfogadás esetén, ha ez megtörténik, kiküldik az EU-ba jóváhagyásra, amelyet az EU-nak három hónapon belül kell megválaszolni. A jóváhagyást követően kezdődik meg a részletes kidolgozás.

Hagyományosan, a délutáni program Kerekasztal beszélgetéssel, hozzászólásokkal folytatódott az Innováció az energetikában címmel, melynek moderátora Hlavay Richárd  volt. A kerekasztal résztvevői a délelőtti előadások előadói voltak  akikhez Bencsik János államtitkár is csatlakozott.

Ezt követően a BME-n működő Dr. Csikós Béla Oktatási Központ bemutatásáról Németh Bálint tartott előadást.

Újdonság volt egy elektronikus üzenő fal, amelyre a hallgatóság sms-ben küldhette meg kérdéseit az elhangzott előadásokhoz.  

Délután a szakmai előadások  „A” és „B” szekciókban folytatódtak.

Az A1 Szekció „Az EU 3.energiacsomagja és a rendszerirányítás” téma körét ölelte fel, míg a B1 Szekció a FAM témával kapcsolatos információkat.  

A1 Szekció: Levezető elnöke Kovács Gábor- MAVIR ZRt.

Az energiapiac liberalizációra való felkészülés során a MAVIR ZRt. egyik stratégiai feladata volt a piacműködtetési folyamatok jelentős részét támogató Nyitott Piaci Rendszer (NIP) kialakítása, amely az Astron cég szoftver-csomagjával valósult meg. A piaci és törvényi változások szükségessé tettek egy kornak megfelelő, szabványos megoldásokra épülő, nemzetközi viszonylatban is helytálló, auditálható és biztonságos új Menetrendkezelő (MEK) rendszer kifejlesztését, amely támogatja a TSO folyamatait. E rendszer fejlesztését és bevezetésének lehetőségét az Astron Informatikai Kft. csapata nyerte el. Az elhangzott előadások bemutatták a MEK működését, támogató funkcióit, újdonságokat, alkalmazását.
A piac-összekapcsolás aktuális kérdései rávilágítottak ennek a kereskedelemnek lényegére, mivel a benne résztvevő tőzsdék referenciaárainak jelzésén keresztül teljesebb információ alapján történik a kereskedelem, mely társadalmi jólét növekményt eredményez. A piac-összekapcsolás átláthatóbbá és hatékonyabbá teszi a másnapi kereskedelmet.  2014-re meg kell teremteni az európai egységes villamosenergia-piacot.
Előadás hangzott el a HUPX- a magyar áramtőzsdéről, mely biztonságos, diszkrimináció-mentes, egységes információhoz hozzáférést, alacsony tranzakciós díjakat, elismert IT megrendeléseket, és további előnyöket biztosít a benne résztvevőknek.
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/72/EK és 2009/73/EK irányelvei előírták minden EU tagország számára a villamos energia és a földgáz belső piacára vonatkozó új közös szabályok megvalósítását. E projekt célja: az EU 3. energiacsomagja, amely beleértve a kapcsolódó rendeleteket részletes feldolgozását, az ebből adódó új szabályozás koncepciójának kialakítását, a koncepció elfogadása után a megfelelő jogszabályok kidolgozását, majd az iparági egyeztetésének végrehajtását. Az európai kontinensen működő szinkronterület villamosenergia-rendszerirányítóinak (TSO-k) közös célja az együttműködő villamosenergia-rendszer biztonságos és megbízható üzemeltetése.
A szinkronterület TSO-i 2009. július 1-jétől az Európai Unió „3. Energiacsomagjának” szellemében – de még annak elfogadása és hatályba lépése előtt – létrehozott ENTSO-E keretében működnek együtt, az ENTSO-E Üzemviteli Bizottságának „Európai Kontinens” Regionális Csoportjában. Végezetül az új VET és az EU 3-as csomagja kapcsán a MAVIR feladatiról, különböző irányelveket határozott meg. Mint független átviteli rendszer-üzemeltető, kibővített irányítási, felügyeleti jogkörrel és javaslatokkal.

B1 Szekció: levezető elnöke Hollósy Gábor  - MEE  VHTSZ

A sokoldalú és átfogó előadások felölelték a FAM területét a szabályozástól a műszaki dokumentációs rendszerek ismertetéséig. A FAM eszközök és biztonságtechnikai eszközök fejlesztéséről és gyártásáról is képet kaptak, ismereteiket bővítették azok a vezetők akik a FAM-ot alkalmazzák-
Előadás hangzott el a nagyfeszültségű FAM újraindulásáról a MAVIR és a BME együttműködésében.    Előadáshangzott el, középfeszültségű oszloptranszformátor állomás építéséről a FAM igénybevételével. Balesetek és baleseti kockázatok elemzése mellett, azok vizsgálatával kapcsolatban megállapítható, ha az adott hálózati beavatkozást sokkal részletesebben, jobban szabályozott FAM technológiával végezték volna,  az  csökkenthette, sőt megelőzhette volna, a baleseteket.