A bizottság tájékoztatási és képviseleti szerepet tölt be a szabványügyi és jogügyi kérdések, témák területén egyfelől az egyesület és tagjai, másfelől az egyesület és más külső szervezetek között (elsősorban a Magyar Szabványügyi Testület felé). Fórumnak minősül az ilyen kérdések koordinálása, egyeztetése és kezelése tekintetében. A bizottság feladata az egyesület hazai szabványosításban való közreműködésének biztosítása megfelelő képviseletek útján a MSZT különböző szervezeteiben és bizottságaiban.

Vezetőség:

elnök: Somorjai Lajos
titkár: Arató Csaba
A bizottság rendszeresen negyedévenként tart ülést.

Az elmúlt években napirendre egyes témák a következők voltak:

 • átfogó tájékoztatás a magyarországi szabványosítás és az MSZT aktuális helyzetéről, az MSZT munkatársainak bevonásával;
 • a szabványváltozások hatása és szemléletváltozás a villamos biztonság-technikában;
 • az érintésvédelmi előírások változásai az MSZ HD 60364 szabvány területén;
 • korszerű érintésvédelmi mérések és műszerek;
 • az új villámvédelmi szabványok és a tűzvédelmi szabályzat előírásai;
 • napelemes rendszerek létesítése és biztonságtechnikája;
 • kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés szabványának változása;
 • az egyesület oktatási anyagainak változásai és új kiadásai;
 • összefoglaló tájékoztatás az új jogszabályokról.
 • okos hálózatok fogyasztói oldalának kérdései, az okos mérés és a szabványosítás helyzete


A MEE és az MSZT közötti munka- és információs kapcsolat rendezett.

Az egyesület által az MSZT Nemzeti Elektrotechnikai Bizottsága egyes műszaki bizottságaiba delegált szakértők közreműködnek az egyes szakterületeken folyó szabványosításban. Részt veszünk az új szabványok kiadásának előkészítésben és az EN szabványok honosítási munkáiban.

Személyes jó kapcsolatot alakult ki az MSZT munkatársaival, kölcsönös segítő támogatás és tájékoztatás valósult meg. Az MSZT munkatársai rendszeresen részt vesznek a Szabványosítási Bizottság ülésein.Az egyesület szakmai tájékoztatási és oktatási anyagai új kiadásainak szerkesztését, korrekcióját és módosítását rendszeresen jelentős mértékben a bizottság titkára, Arató Csaba végezte. Nevezetesen

 • 2011-ben kiadásra került az „Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyve” új kiadása,
 • 2010-ben kiadásra került az Érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve, majd 2012-ben ismét megjelent a jegyzet kiegészített és módosított változata, 2014-ben pedig ugyanezen jegyzet 5. átdolgozott kiadására került sor.
 • 2012-ben elkészítettük az „Erősáramú berendezések felülvizsgálója” és az „Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló” Képzési programját.
 • tájékoztató, rajzos ÚTMUTATÓ készült „Laikusok villamos baleseteinek elkerülésére” 

Ezen kívül

 • Szorgalmazzuk az egyesület által korábban kiadott “Villamos biztonsági szakmai elvárások”(VBSZE) szakmai irányelv felülvizsgálatát, átdolgozását és „Villamos felhasználói berendezések biztonsági szabályozása” tárgyában szabályzat megjelenését. Ennek érdekében többször átdolgoztuk és kiadásra kész állapotban adtuk át az illetékes főhatóságnak – a szakma által nagyon várt – leendő Villamos Biztonsági Szabályzatot
 • Az Egyesület részéről részt veszünk a 2011-es OTSZ korszerűsítésében, illetve az OTSZ új kiadásának előkészítésében. (A munkát a MMK koordinálja)


Két rovatvezető közreműködésével részt veszünk ELEKTROTECHNIKA c. lap szerkesztésében: a Szakmai előírások rovatban folyamatosan nyújtunk tájékoztatást,

 • az MSZT támogatásával negyedévenként közöljük az egyesület tevékenységi körébe tartozó új szabványok jegyzékét, rövid tárgyi ismertetéssel együtt,
 • szakmai jogi tájékoztatást adunk rendszeresen a lapban: folyamatosan ismertetjük a villamos szakmát érintő jogszabályváltozásokat,
 • folyamatosan írjuk és adjuk közre az Érintésvédelmi Munkabizottság üléseiről készített emlékezetőket.

Szabványügyi tanácsadás, véleményezés és tájékoztatás tekintetében készen állunk az egyesülethez írásban vagy telefonon forduló tagok rendelkezésére.

Vállaljuk tájékoztató előadások tartását az Egyesület különböző szakbizottságaiban, rendezvényein, szakmai konferenciákon és a témában érdekelt villamos ipari cégeknél  az érintésvédelemre és a villamos biztonságtechnikára vonatkozó szabványosítás és a szakmai jogszabályok terén bekövetkezett változásokról.