Erősáramú berendezések felülvizsgálója képzés (35 522 02 E-000505/2014/A004)
Budapest   Nyíregyháza   Zalaegerszeg

Képzés időpontja: 2020. december 12. 
Helyszín: BMSZC Verebély László SZKI
(1139 Budapest, Üteg u. 15.)
Jelentkezési határidő: 2020. december 4.
 

A jelentkezési határidő lejárt!

 

 

Képzés időpontja: 2020. december 12. 
Helyszín: VOKE Vasútas Művelődési Ház és Könyvtár (4400.Nyíregyháza, Toldi u. 12.)
Jelentkezési határidő: 2020. december 4.
 

A jelentkezési határidő lejárt!

 

Képzés időpontja: 2020. december 12. 
Helyszín: Zalaegerszeg (pontos helyszín később)
Jelentkezési határidő: 2020. december 4.
 


A jelentkezési határidő lejárt!

 

 


Lemondást a jelentkezési határidő lejártáig fogadunk el! Nem mentesít a fizetési kötelezettség alól, ha a jelentkezés ellenére a résztvevő a képzésen nem jelenik meg.

Képzés időtartama:
90 óra, ebből 81 óra elmélet, 9 óra gyakorlat

Képzési díj:
195 000 Ft MEE tagoknak 5% kedvezménnyel, 205 000 Ft nem MEE tagoknak.

Oktatási napok:

Budapest   Nyíregyháza   Zalaegerszeg

Szombati napokon 8:00 - 16:00

 • 2020.12.12
 • 2020.12.19
 • 2021.01.09
 • 2021.01.16
 • 2021.01.23
 • 2021.01.30
 • 2021.02.06
 • 2021.02.13
 • 2021.02.20
 • 2021.02.27
 • 2021.03.06

Vizsga:

 • 2021.03.10
 • 2021.03.16
 

Szombati napokon 8:00 - 16:00

 • 2020.12.12
 • 2020.12.19
 • 2021.01.09
 • 2021.01.16
 • 2021.01.23
 • 2021.01.30
 • 2021.02.06
 • 2021.02.13
 • 2021.02.20
 • 2021.02.27
 • 2021.03.06

Vizsga:

 • 2021.03.10
 • 2021.03.16
 

Hamarosan...


 

Tanfolyami jegyzet:
Erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyve - 6 200 Ft

Képzés megkezdésének feltételei
A tanfolyamon az vehet részt aki:

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség: 

 • 34 522 04 Villanyszerelő, és a 27/2012. (VIII.27.) NGM rendeletben 7. Egyebek fejezetében foglaltak
 • Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Megszerezhető szakképesítés:
Erősáramú berendezések felülvizsgálója
OKJ-száma: 35 522 02
Felnőttképzési engedély száma: E-000505/2014/A004
Szakmai követelménymodul azonosítója: 11268-12 Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata

Szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás:
A munkakör megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálója
OKJ száma: 35 522 02
FEOR száma: 7524 Épületvillamossági szerelő, -villanyszerelő

Az Erősáramú berendezések felülvizsgálója jogosultság kizárólag Tűzvédelmi szakvizsga teljesítésével érvényes!

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
Erősáramú villamos berendezések szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • hatályos jogszabály szerint felülvizsgálni az erősáramú villamos berendezést
 • ellenőrizni, megvizsgálni az előírt dokumentációk meglétét, és azokat a felülvizsgálatban felhasználni  (tűzveszélyességi osztályba sorolás, áramköri rajzok, érintésvédelmi minősítő iratok, villámvédelmi minősítő iratok, Ex és CE bizonylatok)
 • villamos berendezést tűzveszélyességi osztályba sorolással, az érvényes szabványokkal összevetni
 • általános védőintézkedéseket ellenőrizni
 • energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőrizni
 • épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálni
 • vezetékhálózatok szigetelési ellenállását mérni
 • hiány esetén áramköri rajzokat felvételezni
 • hiány esetén – tájékoztató jelleggel – helyiséget, szabadteret tűzveszélyességi osztályba sorolni
 • áramköri rajzok alapján túláramvédelmet értékelni
 • hibákat tár fel, azokat minősíteni
 • mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni
 • felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készíteni 

Vizsgáztatási követelmények
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az alábbiakban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11268-12 Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata írásbeliEgy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:  
Energiaellátó berendezéseket és elosztóhálózatot ellenőrzi
Épületek és helyiségek villamos berendezését felülvizsgálja
Hibákat tár fel, azokat minősíti
Áramköri rajzokat felvételez
Túláramvédelmet értékel
Vezetékhálózatok szigetelési ellenállását méri
Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít     
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata tesztfeladat
 vizsgafeladat ismertetése:  
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
Tűz- és robbanásveszélyesség
A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
Villamos hálózatok felépítése     
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése:     Erősáramú berendezések felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése: 
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Teljesítménymérések, szigetelési ellenállás mérése
Tűz- és robbanásveszélyesség
A felülvizsgálati rendszer és a felülvizsgálati eljárás
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat
Villamos hálózatok felépítése
Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése
Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
Villamos célműszerek használata 
Villamos mérések 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %