Képzés a villamosenergia-rendszer kibervédelméről

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Nemzeti Közszol­gálati Egyetem (NKE) együttműködésének eredményeként „Villamosenergia-rendszerek kibervédelme” címmel az NKE-n zajló kiberbiztonsági mesterkép­zés részeként, választható tantárgyként, levelező tagozaton képzés indult. Ennek so­rán a hallgatók ismereteket szerezhetnek egyebek mellett a villamosenergia ellátás alapjairól, infrastruktúrájáról, a magyar villamosenergia-rendszer sajátosságairól, védelmi, automa­tika, irányítástechnikai, kommunikációs rendszereiről, az IoT/IIoT villamosenergetikai szerepéről, a villamosenergetikai okos megoldásokról, a háztartási villamosenergia rendszerekről és azok informatikai rendszereiről, mindezek sebezhetőségeiről, kiberbiztonsági műszaki megfelelőségi követelményeiről, a villamosenergia-rendszert korábban ért konkrét kibertámadásokról és azok tanulságairól, a villamosenergia-rendszert érő aktuális kiberbiztonsági kihívásokról stb.

 

A képzés tananyagát egyebek mellett Dr. Danyek Miklós, Görgey Péter és Haddad Richard fejlesztette, valamint a képzés villamos-szakmai részé­nek előadásait is ők tartják. A képzés különös kihívása, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos különféle közszolgálati terü­leteken tevékenykedő nem-villamos alapképzettségű szakem­berek a jövőben az eddigieknél mélyebb és megalapozottabb villamosenergetika-specifikus tudás birtokában tehessenek a magyar villamosenergia-rendszer kiberbiztonságáért. További kihívás, hogy a járványhelyzetre tekintettel a képzés java várhatóan online keretek között fog zajlani.

A képzés jól illeszkedik a MEE és az NKE mentorálása, valamint élvonalbeli hazai védelmi, irányítástechnikai, kiberbiztonsági cégek, továbbá az illetékes állami szervek részvétele mellett csaknem két éve megindult SeConSys (Security for Control Systems) együttműködésbe. Ennek keretében jelenleg inten­zíven zajlik egy villamosenergetikai kiberbiztonsági kézikönyv előkészítése is.

Görgey Péter
Energetikai Informatika Szakosztály elnökhelyettese
SeConSys mentor
Minden jog fenntartva ©