#MEEnet Villamos Technológiák Fóruma

A fórum aktuális, a villamosenergia-rendszer üzemeltetésében részt vállaló szereplőket érintő műszaki megoldásokról szól. Az Egyesület célja, hogy egy olyan platformot nyújtson a szektor tagjainak, ahol az érintett felhasználók kifejezhetik igényeiket egy adott technológiával kapcsolatban, míg a megoldásokat kínáló gyártók képviselői a megvalósítási lehetőségeiket mutathatják be.

Az „Energiatárolók a villamosenergia-rendszerben” szimpóziumot, mint a rendezvénysorozat második állomását online formában
2021. június 24-én
13:00 órától tervezzük megtartani.

 

A rendezvény célja:
Az energiatárolók széleskörű alkalmazhatóságuk és gyors telepíthetőségük miatt jelentős potenciállal bírnak az energiaszektor szereplői számára. Hasznosak - többek között- az elosztóhálózati minőségi mutatók (feszültség, folytonosság) biztosításának elősegítése, vagy akár rendszerszintű szolgáltatások nyújtása tekintetében. Alkalmazásuk során fontos a legkisebb költség elvének teljesülése is, hiszen a felhasznált technológia költsége a villamos energia árában is megjelenik. A rendezvényen ezeket a témaköröket szeretnénk körül járni, bemutatva a mára már megvalósult akkumulátoros projekteket, valamint eszmecserét folyatni a további új műszaki megoldásoktól, felhasználási módokról. A jövőre nézve a Tiszta Energia Csomag (CEP) előírja a flexibilitás piac létrehozását, amely implementációja első lépéseként már a Villamos Energia Törvényben (VET) is szerepelnek az elosztói rugalmasság szolgáltatások. Ezek az új fogalmak szorosabb együttműködést követelnek meg az egyes szereplőktől (TSO-DSO, TSO-RSZ), és új lehetőségeket nyitnak az energiatárolók alkalmazásában.

A fő témák:
Akkumulátoros technológia a villamos energiához kapcsolódó szolgáltatásokban (pl. kiegyenlítő szabályozás, feszültség-meddő szabályozás, flexibilitás piac)