Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő (07134027)

Tanfolyam kezdőnapja: hamarosan...

Oktatás ütemezése: 4 nap, 8:00-16:30

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085

 

 


A képzés célja:

A villamosenergia termelő-, elosztó társaságok és a felhasználók alapvető érdeke a folyamatos üzem. Az időnként szükségessé váló tervezett vagy nem tervezett installációs, rekonstrukciós, karbantartási, javítási feladatok ezt a folyamatos üzemet zavarják. A kisfeszültségű hálózatokon a FAM (feszültség alatti munkavégzés) módszereinek alkalmazásával ezeket a feladatokat a hálózat kikapcsolása nélkül lehet elvégezni, így biztosítva a folyamatos üzemet a szükségessé váló munkák elvégzése alatt is. A kisfeszültségű FAM szerelők képesek kiszolgálni ezt az igényt.

A megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM (feszültség alatti munkavégzés) szerelő az üzem folytonossága érdekében, a kisfeszültségű szabadvezeték hálózat kikapcsolása nélkül

 • szabadvezetéki elosztói berendezésekben készüléket cserél (pl. áramváltó, biztosító
 • aljzat, gyűjtősín, mágnes-kapcsoló, sorkapocs),
 • szabadvezetéki elosztó biztosítószekrényt létesít, cserél,
 • szigetelőt cserél,
 • vezetékbeszabályozást végez,
 • tartószerkezetet cserél,
 • vezetéket cserél.

Megszerezhető szakképesítés megnevezése:

Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő szintjének besorolása:

 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4. szint
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4. szint
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5. szint

A képesítési követelményt előíró jogszabály:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról.

A szakképesítéssel rendelkező:

Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt cserél készüléket (pl. áramváltó, biztosító aljzat, gyűjtősín, mágnes-kapcsoló, sorkapocs) kisfeszültségű szabadvezetéki elosztói berendezésekben. Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt létesít, cserél kisfeszültségű szabadvezetéki elosztó biztosítószekrényt. Megtervezi a műveletsort, kockázatértékelést végez, és feszültség alatt végez vezetékbeszabályozást, cserél szigetelőt, tartószerkezetet, vezetéket kisfeszültségű szabadvezeték hálózaton. Értelmezi és kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó írásos vagy elektronikus dokumentumokat (pl. FAM engedély). Ügyviteli szoftvert használ.

Képzés időtartama:

Összesen 40 óra, ebből 16 óra elmélet, 24 óra gyakorlat + tananyagzáró teszt (1 óra)

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és erősáramú szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség:

 • Villanyszerelő, vagy a 07134027 számú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 7. pontjában foglaltak
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: 1 év erősáramú szakmai gyakorlat

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

Képesítő vizsga:

07134027 számú Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 11. pontjában foglaltaknak megfelelően, képzéstől függetlenül szervezett vizsga.