Felhívás a MEE tagnyilvántartó rendszerében adategyeztetésre

Kérjük Tagjainkat, hogy adategyeztetés céljából lépjenek be a Tagnyilvántartóba és azt
2022. március 31-ig elvégezni szíveskedjenek!