Felhívás a MEE társaságai és szervezetei részére küldöttgyűlési küldöttek választására és választott egyesületi tisztségviselők jelölésére
  • küldöttgyűlési küldöttek választása,( A küldöttek megválasztását az erre jogosult szervezetek legkésőbb a tisztújító küldöttgyűlést megelőző 30. napig kötelesek lebonyolítani azaz 2022.04.21-ig )
     
  • az országos tisztújítás előkészítése, jelöltállítás (A Jelölő Bizottság a többségi véleményével kialakított javaslatát – jelölését – a küldöttgyűlési küldöttekkel előzetesen – a küldöttgyűlés előtt 30 nappal – írásban ismertetni köteles.  A küldöttek, szervezetek, tagok a küldöttgyűlés időpontja előtt legkésőbb 10 nappal tehetnek írásos javaslatot a Jelölő Bizottságnak, melyet az köteles megtárgyalni, és a küldöttgyűlést tájékoztatni. A következő tisztségekre várja a Jelölő Bizottság a javaslatokat:
    • MEE Elnökség (Elnök, Főtitkár, Gazdasági Bizottság Elnök, Kommunikációs és Marketing Bizottság Elnök, Oktatási Bizottság Elnök, Szervezési Bizottság Elnök, Szakmai Tudományos Bizottság Elnök)
    • Felügyelő Bizottság Elnök és 6 Tag, Etikai Bizottság Elnök és 5 Tag.