Beszámoló a 2013. évi tevékenységekről

A TTB a saját és más  szervezetekkel közös  rendezvényeire  100-105 meghívót küldött  interneten és postán. Több, nem  MEE szervezet  eseményére  –  késői meghirdetés miatt- csak internetes értesítést  küldhetett a TTB. A TTB a MEE Nyugdíjasok Kovács Károly Pál szervezetével (NYKKPSZ) és a   Villamos  Gép, Készülék és Berendezés Szakosztályával (VGKBSZ)  közösen is szervezett eseményeket. Valamint a Jedlik Ányos Társasággal (JÁT)  volt közös program. A TTB tagjainak  kb. a fele  jelent meg a rendezvényeken.

 


1. Saját  ill. közös  rendezvények

1.1. „Fizika oktatása a Budapesti Műszaki Egyetemen” klubnap (febr.22.)
A  BME Fizikai Intézet nagytermében az intézet részéről először történeti  jellegű    előadásra került sor. (Korábbi professzorok, anekdoták) Ezután Härtlein Károly , az intézet fizikusa látványos kísérleteket mutatott be. A kísérleteket  Dr. Jeszenszky Sándor egészítette ki.


1.2. Jedlik Ányos emléke  Győrben (máj. 25.)
A  JÁT kezdeményezésére Győrben előadásokra, intézmény látogatásokra került sor. Az utazást a TTB biztosította.  A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban tartott előadások után a résztvevők megtekintették az emlékkiállítást, és ellátogattak a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolába.


1.3. Megemlékezés a 125 éves magyar villamos energia szolgáltatásról (máj.31.)
A   Kerényi A. Ödön által kért megemlékezést a TTB titkára a MEE Vezetősége elé terjesztette, amely a TTB közreműködésével a MEE Közgyűlése keretében szervezett előadást. Az előadást Dr. Horváth Tibor emeritus professzor tartotta meg.


1.4. A Kaposvári Villamossági Gyár meglátogatása (jún.5.)
Az NYKKPSZ által kezdeményezett látogatás szervezésének a TTB is részese volt. A magyar tulajdonú Kft. formában működtetett gyárról szóló előadás meghallgatása és a gyárlátogatás után a résztvevők a Rippl-Rónai múzeumot tekintették meg.


1.5. Megemlékezés az Albertirsa 750 / 400 kV-os alállomáson (okt.3.)
A TTB kezdeményezésére a MAVIR Üzemi Szervezete „ 35 éves a 750 kV-os energiaátvitel  Magyarországon” elnevezésű összejövetelt  szervezett  Albertirsán. A MEE részéről  a TTB NYKKPSZ és VGKBSZ tagok részvételét is biztosította . A színvonalas előadások után az elmúlt években bővített és felújított alállomás megtekintésére is  sor került.


1.6. Erdély és Partium magyar vonatkozású technikatörténete I. rész (dec. 11.)
Makai Zoltán nagyváradi mérnök és Miholcsa Gyula marosvásárhelyi fizika tanár voltak a TTB   záróülése meghívottjai . A romániai Bihar megye technikatörténetéről szóló Makai Z. előadás után a sepsiszentgyörgyi Gaál Sándor találmányairól (köztük a ciklotron) Miholcsa Gy. vetítette le  filmjét.    (A rendezvény második részére  2014. febr.  19-én kerül sor)

2. Más szervezetek technikatörténeti rendezvényei, amelyekről  a TTB értesítést küldött
- Az Energetikai Szakkollégium jubileumi előadása Zipernowsky Károlyról (febr. 14.)
A 160 éve született feltalálóról Dr. Horváth Tibor emeritus professzor tartott előadást.
- Óbudai  Társaskör (márc. 8.)
A  „Technikatörténeti Szalon”  egyik előadója és a moderátora Dr. Jeszenszky Sándor volt.
-MTESZ és más egyesületek 30. Országos Ankétja
A  TTB részéről  Dr. Jeszenszky Sándor, Dr. Halabuk József, Stráner Pál Kamilló adtak elő.

 

3. Kitüntetés
A  TTB tagság javaslatára a TTB elnöke,  Dr. Jeszenszky Sándor a MEE legjelentősebb kitüntetését, az „Elektrotechnikai Nagydíj”- t kapta meg a MEE Közgyűlésen.

 

4. TTB tagok  szakirodalmi tevékenysége az Elektrotechnika 2013 évi számaiban
Cikket, hozzászólást jelentettek meg ill. jelentősebb lektorálást végeztek: Dr. Antal I., Prof. Em. Dr. Horváth T., Dr. Jeszenszky S., dr. Kiss L.I., Makai Z.


5. Külföldi kapcsolatok
Dr.Jeszenszky S. a VDE Technikatörténeti Biz. elektrotechnika kronológiájának magyar vonatkozású összeállításában vett részt. E mellett a Pávai Egyetemen tartott a magyar feltalálókról is szóló világítástechnikai  előadást. (2013. szept. 7. „The First Electric Light”) 


6. MEE Vezetőség támogatása, MEE képviselete, kapcsolat a MEE Irodával
- A TTB elnöke és titkára folyamatosan tájékoztatta  a Vezetőséget az Elektrotechnikai Múzeum működését érintő –általuk megismert problémákról- és tájékoztató anyagokat készített.

- A TTB titkára  a MEE nevében nov. 13-án megkoszorúzta Puskás Tivadar Budapest XI. kerületében felállított szobrát.

-  Ebben az évben a TTB elnöke révén először képviseltethette magát az Elnök- Titkári értekezleten.

- A MEE Iroda folyamatosan támogatta a TTB tevékenységet és közvetítette a Vezetőség, ill. az Elnökség felé  a  TTB  javaslatait.


Köszönjük a MEE Vezetőségének, Elnökségének és  Irodájának  az egész évi támogatásukat.

Budapest, 2014. január 15. 

 

Dr. Jeszenszky Sándor  sk.           dr. Kiss László Iván sk.
a MEE-TTB elnöke                        a MEE-TTB titkár