Jognyilatkozat

Azzal, hogy a www.mee.hu -t, azaz a MeeOnline oldalt látogatja, valamint az Elektrotechnika folyóiratot olvassa, elfogadja az alábbi feltételeket.

A www.mee.hu oldalon, illetve az Elektrotechnika nyomtatott példányaiban található tartalom, valamint bármely egyéb szellemi termék a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) tulajdona.

A MEE fenntart minden, a lap és az újság bármely részének, valamint a szerkesztőség szellemi termékeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz és folyóirathoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A MEE előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap és újság egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az MTI valamint az egyéb hírügynökségek a honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni -- a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével.

A www.mee.hu és az Elektrotechnika teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a MEE előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap és az újság tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A laptól és újságtól híreket, cikkeket, bármely anyagot, tartalmat átvenni írásos engedély alapján a lapra, vagy újságra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő

  1. nem módosítja az eredeti információt,
  2. a lapra vagy újságra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

 

ADATKEZELÉS

Adatainak önkéntes megadásával megtisztel bennünket bizalmával, ezért a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) - mint az Ön adatainak felelős kezelője - mindent elkövet annak érdekében, hogy a személyreszóló információk kezelése törvényes és tisztességes legyen. Hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület központja és szervezeteinek vezetősége adataimat a MEE működésével kapcsolatban felhasználhassa, de harmadik személynek egyéb célra nem szolgáltathatja ki. Maradéktalanul betartjuk az Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az üzleti célú adatkezelés írott és íratlan szabályait. Gondoskodunk arról, hogy személyi jellemzőit csak az igénybevett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékig használjuk. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az általunk nyilvántartott információkat bármikor módosíthassa, illetve töröltethesse. Weboldalunk több olyan hivatkozást tartalmaz, melyek más szolgáltatók weboldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért a MEE nem vállal felelősséget.