A szakosztály a tisztújítást követően a munkabizottságok rendszerének felülvizsgálatával foglalkozott. A szakosztályon belüli szakmai munka a munkabizottságokban zajlik, ezért fontos volt, hogy azok témái igazodjanak a villamos ipar szerkezetében lezajlott változásokhoz.

A szakosztály 2010. november végén nyílt napot szervezett, ahol bemutatásra kerültek a jelenleg is aktív munkabizottságok:

                 - Érintésvédelmi MUBI

                 - Villamosság a mezőgazdaságban MUBI

                 - Villámvédelmi MUBI

                 - Ipari elektrosztatikai MUBI

                 - Tűzvédelmi MUBI

                 - Robbanásbiztonság-technikai MUBI

                 - Tervezői MUBI

A különböző munkabizottságok a beszámolási időszakban 15 önálló ülést tartottak, ahol nagyszámú érdeklődő jelent meg. A témák aktualitását jelzi az a tény, hogy a rendezvényeken a tagok mellett számos nem-tag érdeklődő is megjelent.

Az érintésvédelmi munkabizottság rendszeresen az egyesület szakmai folyóiratában az Elektrotechnikában szakmai állásfoglalásokat jelentetett meg.

A szakosztály a 2010. évi vándorgyűlésen 2 előadással jelent meg.

A szakosztály más szervezetekkel közösen a 2011. évi Construma kiállítás idején és helyszínén Villamos-Gépész Szakmai Napot szervezett, ahol a két szakma mind erősebb és szorosabb közelsége, átjárhatósága miatt mindkét szakmát művelő szakembereknek egyaránt szóló előadások voltak hallhatók.

A szakosztály szoros kapcsolatot tart fenn az MMK (Magyar Mérnöki Kamara) Elektrotechnikai Tagozatával a kamarai továbbképzés és munkabizottsági ügyekben.

A Villámvédelem tanfolyamsorozat oktatói, előadói szakembergárdáját a szakosztály tagjai alkotják.

 

Az Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály Szervezeti és működési szabályzata megtekinthető itt.

Vezetőség:

elnök: Garai János,
titkár: Dr. Novothny Ferenc
elnökségi képviselő: Dési Albert
A villamos energia ma már nélkülözhetetlen a mindennepi életben. A kisfeszültségű villamos hálózat szó szerint behálózza környezetünket, a villamos fogyasztókészülékeknek se szeri se száma, nem is beszélve az infokommunikációs eszközök töltőiről, stb. Azonban a 230 V váltakozó feszültség közvetlen megérintése a talajon álló ember számára életveszélyes áramütést okoz. Számos intézkedés született az áramütéses belesetek megelőzésére, és mindent meg kell tenni az emberi életre is veszélyes áramütés elkerülésére, azonban a statisztikai adatok arról árulkodnak, hogy az áramütéses balesetek - közöttük az emberi életet kívánó balesetek száma - egy bizonyos szint alá nem szorítható. Ennek az ajánlásnak is az a célja, hogy felhívja az érdeklődők (elsősorban a lakosság, kisvállalkozók) figyelmét arra, hogyan kerülhetik el az áramütéses balesetek bekövetkezését, illetve milyen intézkedésekkel csökkenthetik az áramkörbe kerülés kockázatát.Az épületekben keletkező tüzek jelentős része villamos eredetű, azaz a villamos berendezés nem megfelelő állapotára, használatára, esetleg a berendezés hibájára vezethető vissza. Ez önmagában is indokolná, hogy a villamos berendezés létesítésének és használatának szabályrendszere a tűzvédelem homlokterében legyen. A tapasztalatok azonban azt is mutatják, hogy a villamos eredetű tűzesetek azért különösen veszélyesek, mert a villamos berendezés részét képező műanyag szigetelés gyullad meg először. A műanyagok égéstermékei – mindenekelőtt a korom és mérgező gázok – felelősek azért, hogy a viszonylag kis kiterjedésű tű is rendkívül súlyos következményekkel járhat.Ismét beköszöntött a viharszezon! Leginkább a május elejétől augusztus végéig terjedő időszakban kell számolni azzal, hogy az épületeket, építményeket a villámcsapás, a villamos és elektronikus készülékeket pedig a villámcsapás hatásaként fellépő túlfeszültség-impulzus károsíthatja vagy megsemmisítheti.A 2012. szeptember 6-7-én megrendezett Épületvillamossági és Biztonsági konferencia előadásanyagai letölthetők az ÉBSZ tagok számára itt.A szakosztály célja az épületvillamossággal és a hozzá tartozó biztonságtechnikával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudomány ápolása, népszerűsítése, fejlesztése, szakmai érdekeinek támogatása, képviselete az alábbi főbb területeken:
- építmények villamos energiaellátása,
- építmények villamos rendszereinek tervezése,
- építmények villamos rendszereinek kivitelezése,
- kisfeszültségű villamos berendezések, készülékek és szerelvények alkalmazástechnikája,
- villám- és túlfeszültség védelem,
- áramütés elleni védelem,
- elektromágneses összeférhetőség (EMC),
- ipari elektrosztatika,
- felvonók és mozgólépcsők létesítése és biztonságtechnikája,
- megújuló energiák villamos hasznosítása a mezőgazdaságban,
- megújuló energiákon alapuló kiserőművek,
- építmények tűzvédelmének villamos vonatkozásai,
- robbanásveszélyes környezetben alkalmazott villamos berendezések és készülékek.