Társaságunk a céljait egy bővített mondatban fogalmazta meg, amely meghatározza tevékenysét, segíti működését. 

A világítástechnika elméleti és gyakorlati tudományának fejlesztése, ezen belül különösen a világítástechnikával foglalkozó szakemberek és cégek közötti hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a világítási kultúra terjesztése, a hagyományok ápolása, szakmai továbbképzés, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység szakmai elősegítése.

A belépési nyilatkozat letölthető itt.
Amennyiben tagja szeretne lenni a társaságnak, a kitöltött nyilatkozatot juttassa el a társaság elnökének.

Vezetőség:

elnök: Nagy János
elnökségi képviselő: Nagy János
további vezetőségi tagok:
Csuti Péter
Mancz Ivette
Schwartz Péter
Dr. Szabó Ferenc
N. Dr. Vidovszky Ágnes
Nádas József
E-mail: vtt@vilagitas.org
A 19. század végén, a 20. század elején, a mai korszerű villamos ipar kialakulásának kezdetén a fejlődés egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges világítás gazdaságos és hatékony megoldásának igénye volt. A szakmában tevékenykedők 1900-ban létrehozták társadalmi szervezetüket az információcsere, az érdekvédelem, a szabványosítás, valamint más közös célok érdekében, és megalakították a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet.A Világítástechnikai Társaság tagsága az előbbi célok érdekében közösen tevékenykedő természetes és jogi személyiségű tagokból áll.

A Társaság tagja lehet minden hazai vagy külföldi természetes és jogi személy, aki a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, vagy felvételi kérelmét a Társasághoz benyújtja és azt a Társaság tagfelvételre jogosított szerve elfogadja. Ez utóbbi esetben a jelölt automatikusan a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagjává is válik.

A Társaság tagjai részt vehetnek a Társaság által meghirdetett tanfolyamokon, előadásokon, bel- és külföldi tapasztalatcseréken, élhetnek a társasági tagoknak járó kedvezményekkel és juttatásokkal, stb. A „rendes tag”-ok (természetes személyek) bármely Társasági tisztségre jelölhetők és megválaszthatók.A Társaság tagja a lámpatest- és világítástechnikai alkatrészgyártók európai szervezetének, a CELMA-nak, részt vesz a Nemzetközi Világítási Bizottság (CIE) Magyar Nemzeti Bizottságának munkájában, és szoros kapcsolatot tart fenn számos ország nemzeti világítástechnikai szervezetével.

Rendszeresen képviselteti magát az európai országok „Lux Europa” konferenciáin. Az ún. „visegrádi” országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) világítástechnikai társaságai évenkénti közös konferencia szervezésében állapodtak meg. Az első LUMEN V4 konferencia a VTT szervezésében, Balatonfüreden volt 2006-ban.

A VTT aktívan részt vesz a nemzetközi és nemzeti szabványosítási munkában, (IEC, CEN, CENELEC, CIE, MSZT).

A törvényalkotási munkát több jogszabály módosítási javaslattal, háttéranyaggal segítettük. Részt vettünk az Európai Unió energiapolitikájához kapcsolódó nemzeti intézkedési terv előkészítésében. Kapcsolatot tartunk számos hazai szervezettel (Mérnökkamara, csillagászok, villamos nagykereskedők szövetsége). Kiterjedt médiakapcsolatainknak köszönhetően számos világítástechnikai témájú anyag jelent meg az írott és elektronikus sajtóban, rádiókban, televíziókban, melyekben a VTT álláspontja tükröződött.Tagjaink nemzetközileg elismert kapcsolatai, szakértelme alapján a hozzánk fordulóknak a világítástechnika minden területén (kül- és beltéri világítás, díszvilágítás, világítási energiaracionalizálás) magas színvonalú, cégfüggetlen, pártatlan szolgáltatásokat ajánlunk.

Vállalkozunk szakmai kiadványok, tervezési segédletek szerkesztésére, összeállítására, lektorálására, tanfolyamok, továbbképzések szervezésére és lebonyolítására, szakmai kiállítások rendezésére.A Társaság munkájával kapcsolatos hírek, illetve világítástechnikai témájú szakcikkek a MEE "Elektrotechnika" c. folyóiratában és az annak mellékleteként kiadott programfüzetben jelennek meg, amelyet a Társaság minden tagja díjmentesen megkap.

Ezenkívül 2002 óta folyamatosan megjelentetjük „Fény” hírlevelünket , melyet e-mail címmel rendelkező tagtársainknak elektronikus úton küldünk el. A hírlevél az Interneten is elérhető.

A Társaság kiadásában rendszeresen megjelenik a "Világítástechnikai Évkönyv" c. kiadványunk, amelyet szintén díjmentesen bocsátunk tagjaink rendelkezésére. A könyvsorozatot 1996-ban indítottuk útjára. 2001-ben jelent meg "Világítástechnikai kislexikon" c. kiadványunk, amelynek szócikkeit a szakterületüket legjobban ismerő tagjaink írták.

A kb. 500 világítástechnikai fogalom magyarázatát adó kislexikon a címszavak mellett azok angol és német megnevezését is tartalmazza, így az háromnyelvű szakszótárként is használható. A magyar nyelven sajnálatos módon nem hozzáférhető közvilágítási szabvány használatához a VTT kiadásában magyar nyelvű CD segédlet készült, amely lehetővé teszi a közvilágítás ajánlott jellemzőinek meghatározását.

A naprakész tájékoztatást szolgálja a Társaság nyelvű internetes honlapja a www.vilagitas.org címen.A „Pollich János díj a Világítástechnikai Társaságért” kitüntetést olyan természetes személyek, szervezetek, csoportok kaphatják meg, akik, ill. amelyek a VTT támogatásával, a társasági élet hatékony szervezésével, kimagasló irodalmi, oktatási tevékenységgel jelentős mértékben öregbítik a VTT hírnevét.

A „Sziráki Zoltán—Gergely Pál díj a magyar világítástechnikáért” a VTT olyan tagjainak adományozható, akik a VTT keretén belül kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak a világítási kultúra növeléséhez, a tagsági élet szervezéséhez. A „Év világítástervező”-jének adató Pro Lumine díj pályázat útján nyerhető el.A Budapest IV. Árpád út 67 I. em. 6 alatt található 116 m2-es ingatlan a Világítástechnikai Társaság mellett a CIE Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány székhelyéül is szolgál.

Az 50 főt befogadó, a legkorszerűbb technikával felszerelt előadótermében rendszeresen szerveznek szakmai előadásokat, bemutatókat, klubnapokat. A helyiségek világítási rendszere lehetőséget teremt az ajánlott világítási megoldások, fényszabályozási lehetőségek bemutatására. Az ugyanitt található könyvtárban a világítástechnikai szakirodalom tanulmányozható.Várjuk mindazoknak a MEE tagoknak a regisztrációs kérelmét, akik érdeklődnek a VTT munkája iránt, és tevékenyen is szeretnének hozzájárulni a magyar világítástechnika további fejlődéséhez!

A belépési nyilatkozat letölthető itt.
Amennyiben tagja szeretne lenni a társaságnak, a kitöltött nyilatkozatot juttassa el a társaság elnökének.Támogató tagok   
EH-SZER Kft.  -  www.ehszer.hu
EMIKA Elektrotechnikai Ipari és Kereskedelemi Rt.  -   www.emika.hu
HOFEKA Kft.  -   www.hofeka.hu
Lighttech Lámpatechnológiai Kft.   
OSRAM A.S. Magyarországi fióktelepe  -  www.osram.hu
PERCEPT Kft.  -   www.percept.hu
Tungsram-Schréder Zrt.  -  www.schreder.hu
WEBS Kft.  -  www.webs-kft.hu
   
Pártoló tagok   
Electro-Coord Nonprofit Magyarország Kft.   
GA Magyarország Kft.  -  www.ga.hu
HOLUX Kft.  -   www.holux.hu
IBV Hungária Világítástechnikai és Műanyagipari Kft.  -  www.ibv.hu
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.  -  www.elmib.hu
Lightronic Világítástechnikai és Elektronikai Kft.  -  www.lightronic.hu
L.T. Hungária Acélszerkezet Kft.  -   www.lthungaria.hu
MEZEI-VILL Kft - www.mezeivill.hu
PHILIPS Magyarország Kft.  -  www.philips.hu
PROLUX Kft.  -   www.prolux.hu
SIMOTRADE Kft.  -   www.simotrade.hu
Sysco-Lux Kft. -   www.syscolux.hu
T-Lighting Kft.  -  www.t-lighting.hu
TRILUX Hungária Kft.  -  www.trilux.hu
TÜV Rheinland InterCert Kft.  -  www.tuv.com/hu/hungary
Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH  -  www.vossloch-schwabe.hu
ZUMTOBEL Lighting Kft.  -   www.zumtobel.hu