Alapvető cél a villamos energia termelésével, elosztásával foglalkozó szakemberek és cégek közötti érdekképviselet megalapozása, a kapcsolatok fejlesztése mellett a szakmai kultúra megtartása, oktatási, képzési, tanácsadási, véleményezési, szaktanácsadói szerep betöltése. A Társaság tevékenységét az energiagazdálkodás valamennyi területére kiterjesztve próbálja végezni.

Kiemelt cél a megújuló energiákkal kapcsolatos tevékenység, valamint a villamos energia piacnyitással kapcsolatos információk biztosítása a fogyasztók felé, valamint a regisztrált villanyszerelők képzésének koordinálása és lefolytatása, a megújuló energiákkal kapcsolatos tevékenység, a villamos energia piacnyitással kapcsolatos információk biztosítása, valamint a hazai elektromos meghajtású járművek elterjedésének elősegítése.

A belépési nyilatkozat letölthető itt.
Amennyiben tagja szeretne lenni a társaságnak, a kitöltött nyilatkozatot juttassa el a társaság elnökének.

A társaság honlapja: http://meevet.hu

 

Vezetőség:

Elnök: Kovács László
Elnökségi képviselő: Kovács László
Titkár: Szedlacsek Ferenc
Irodavezető: Kunyik Sándorné
Energiahatékonysági Tagozat: A Tagozat szakmai fórumként működne, részt venne az energetikus képzés folyamatában. Kapcsolatrendszert alakítana ki az energia felhasználókkal, valamint az energetikai cégekkel

Megújuló Energiák Tagozat: Az aktuális energiapolitikai feladatokon túl kulcskérdésként kezeli a fenntartható fejlődés kérdését, a megújuló energiaforrások szerepét.

Erőműi Tagozat: Rendszeres fórum biztosítása a hazai erőműves területen dolgozó szakemberek részére. Az erőműves szakemberek bevonása képzési és szakember utánpótlási programokba. Jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek véleményezése

Hálózati Szerelők Tagozat: E Tagozat keretei között szakmai tanácsadás folyna a villanyszerelők részére

Környezetvédelem és Biztonságtechnika Tagozat: A legújabb biztonságtechnikai ismereteken túl betekintést nyújt többek között a környezetvédelem és feszültség alatti munkavégzés témakörébe

FAM Tagozat: Feszültség alatti munkavégzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása

Hálózati Engedélyesek Tagozat: Hálózati engedélyesek közötti együttműködés megszervezése. Műszaki irányelvek meghatározása (Pl. projekt indítása az országosan elismert tipizált fogyasztásmérő-helyek bevezetésével kapcsolatban)