A tagság

A Világítástechnikai Társaság tagsága az előbbi célok érdekében közösen tevékenykedő természetes és jogi személyiségű tagokból áll.

A Társaság tagja lehet minden hazai vagy külföldi természetes és jogi személy, aki a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, vagy felvételi kérelmét a Társasághoz benyújtja és azt a Társaság tagfelvételre jogosított szerve elfogadja. Ez utóbbi esetben a jelölt automatikusan a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagjává is válik.

A Társaság tagjai részt vehetnek a Társaság által meghirdetett tanfolyamokon, előadásokon, bel- és külföldi tapasztalatcseréken, élhetnek a társasági tagoknak járó kedvezményekkel és juttatásokkal, stb. A „rendes tag”-ok (természetes személyek) bármely Társasági tisztségre jelölhetők és megválaszthatók.