Az új OTSZ és a tűzvédelmi műszaki irányelvek villamossági vonatkozásai

Helyszín: 1075 Budapest, Madách Imre út 5.
Időtartama: 3 x 45 perc
Részvételi díj: 12.000 Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a nyomtatott jegyzet árát!

Az előadás célja:
Az előadás célja, hogy a villamos szakembereket megismertesse a tűzvédelem aktuális szabályrendszerével, elősegítse annak értelmezését és használatát, mindenekelőtt a tervezés és a kivitelezés folyamatában. Ennek részeként bemutatásra kerülnek a tűzvédelmi szabályozás koncepcionális változásai, a 2015. március 3-tól hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az ehhez kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek. Az előadás nem csupán ismerteti a villamos szakterületre vonatkozó követelményeket, hanem törekszik az azok mögötti mélyebb összefüggések feltárására is.

Az előadás elsősorban azokhoz a villamos tervezőkhöz, műszaki ellenőrökhöz, felelős műszaki vezetőkhöz és kivitelezőkhöz szól, akiket az alábbi témakörök érdekelnek:

  • A TvMI-k helye a tűzvédelem jogi-műszaki szabályrendszerében. A TvMI-k felépítése, alkalmazásuk kötelezettségének kérdése.
  • Építmények kockázati osztályba sorolása. A kockázati osztályok villamos vonatkozásai.
  • Építmények tűzvédelmi koncepciója. A tűzvédelmi koncepció jelentősége, tartalma villamos szempontból.
  • Tűzterjedés elleni védelem. Építményszerkezeteken átvezetett villamos vezetékrendszerek tűzgátló tömítése. Tűzterjedési gátakat keresztező nyomvonalak lángterjedés elleni védelmére alkalmazott intézkedések. Villamos szerelőaknák kialakítási lehetőségei.
  • Villamos berendezés-részek elhelyezése és kialakítása, tekintettel az OTSZ-re és a TvMI-re. A főelosztó elhelyezése és betáplálása. Idegen tűzszakaszon átvezetett villamos vezetékrendszerekre vonatkozó követelmények. Villamos vezetékrendszer elhelyezése menekülési útvonalon.
  • Tűzeseti fogyasztók működőképesség-megtartásának biztosítása. A működőképesség-megtartás értelmezése. Tűzeseti fogyasztók villamos megtáplálása. Tűzálló kábelrendszerek műszaki megoldásai. Tűzálló kábelrendszerek rögzítése különböző tűzállósági jellemzőkkel rendelkező építményszerkezetekhez.
  • Villámvédelem. Építmények csoportosítása villámvédelmi szempontból. A norma szerinti és a nem norma szerinti villámvédelem alkalmazása az építmény bővítése során. A villámvédelmi kockázatkezelés tartalma, egyes paraméterek értelmezése.

Előadó: Kruppa Attila (MEE Tűzvédelmi Munkabizottság vezetője)