Amit a MEE ajánla a pártoló tagok számára

Önnek, cégének lehetősége van pártoló tagként támogatni Egyesületünket. A pártoló tagdíj ellenértékeként szervezetünk számos szolgáltatásban és kedvezményben részesíti a támogató egyént, céget.

Kapcsolódó anyagok:

Pártoló tag szerződés letölthető itt
Támogatói szerződés letölthető itt
Kiemelt támogatói szerződés letölthető itt
Amit a MEE ajánl pártoló tagjai számára letölthető itt

 


Értékek és szolgáltatások, amelyeket partnereinknek kínálunk:

A MEE küldetéséből fakadó értékek:
Segíti a pályaválasztás előtt álló fiatalok érdeklődésének felkeltését az elektrotechnika iránt.
A MEE rendkívül fontos feladatának érzi az elektrotechnika, mint tudomány és szakma népszerűsítését, eredményeinek és kihívásainak bemutatását a nyilvánosság számára, különös tekintettel a pálya- és szakág választó fiatalokra. Szakmánk jövője azon is múlik, mennyire vagyunk képesek felkelteni a fiatalok érdeklődését. A figyelemfelkeltésen túl közös érdekünk a megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása. Ennek érdekében nem elég magunkhoz vonzani, hanem meg is kell tartanunk az érdeklődő fiatalokat. Meg kell győzni őket arról, hogy a mindenkor aktuális „sikerszakmák“ mellet milyen szépségeket rejt magában az elektrotechnika, milyen aktuális, jelenleg megoldatlan kérdésekre kell majd megtalálniuk a választ, ha a mi szakmánkat választják. A Magyar Elektrotechnikai Múzeummal közösen sokat fáradozunk a szakma megfelelő minőségű és mennyiségű utánpótlásán.


Segíti a fiatal szakemberek beilleszkedését, sikeres pályafutásuk indítását

Az Egyesületünkön belül működő „Fiatal Szakemberek Társasága“ több száz fiatalt fog össze az ország különböző felsőfokú műszaki intézményeiből. Minden évben meghirdetjük diplomaterv pályázatunkat, melynek győztesei az ország legnagyobb szakmai rendezvényén a MEE Vándorgyűlésen mutathatják be munkájukat és publikálhatnak az Elektrotechnika szaklapban. Segítünk pártoló cégeink álláshirdetéseinek publikálásában, nyári gyakorlatos, kooperatív képzéses hallgatók toborzásában. A MEE így alkot hidat a végzős hallgatók iskolai és gyakorlati évei között, segítve ezzel elhelyezkedésüket és a fiatal szakembereket kereső cégek munkáját.


Segíti tagjai szakmai fejlődését. Egyesületünk évek óta foglalkozik szakképzéssel

Rendkívül erős szakoktatói bázis gondoskodik a képzések magas szakmai színvonaláról és a megszerezhető tudás gyakorlati alkalmazhatóságáról. Alkalmat teremt kihelyezett tanfolyamok lebonyolítására is amennyiben a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. Akkreditált felnőttképzési intézményként lehetőséget biztosít a cégeknek saját munkavállalóik részére szervezett képzések költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolására. Oktatási bizottságunk rendszeresen vesz részt a villanyszerelő szakképzés követelmény rendszerének kidolgozásában. Gyakorlati, szakmai rálátásunk többször világított már rá olyan dolgokra, amelyek komoly problémákat okoztak volna képzések után elkövetkező gyakorlati életben.


Aktív szerepvállalás az energetika alakításában

Elismert független szakmai szervezetként Egyesületünk jogosult független szakmai álláspont kialakítására és képviseletére, szakmai dokumentumok kidolgozására, a szabályalkotási folyamatban és társadalmi vitában egyaránt. Szakmai állásfoglalásaink szabad információs csatornán jutnak el az ügyben illetékes szervekhez, Minisztériumokhoz és felelős politikusokhoz, így képviselve közös szakmai érdekeinket


Szakmai szolgáltatásaink

 • Koordináljuk több cég közös kutatás-fejlesztési projektjeit amelyhez szakmai munkával is hozzájárulunk. (A 2003. évi XC. tv. 4.§ (3) bekezdése alapján a megbízó járulékfizetési kötelezettségének mérséklésére jogosult lehet, amennyiben közhasznú társaságunkat bízza meg kutatás fejlesztési tevékenység végzésével.)
 • a MEE szakmai szervezeteibe küldött szakemberek ismertethetik és terjeszthetik a vállalat álláspontját, véleményét és megismerhetik, hasznosíthatják mások megoldásait, tapasztalatait
 • egyeztetési, egységesítési lehetőségek az egyes szakmai területeken, a Pártoló Tag kérésére szakértőinek közreműködésével a MEE független szakmai állásfoglalásokat alakít ki,
 • a Pártoló Tag független szakmai álláspontjának kinyilvánítása (Pártoló tagok a megszokott és elfogadott kereteken belül képviselhetik az érdekeiket)


Kapcsolatépítési lehetőségek - Információs csatornák használata
 

 • A MEE rendezvényein és kapcsolatrendszerén keresztül kapcsolatépítési és üzletszerzési lehetőség
 • a MEE kiterjedt nemzetközi és hazai intézményi, gazdálkodó, társadalmi szervezeti kapcsolatait hasznosításra felajánlja
 • társszervezeteink részéről kapott nemzetközi kiállításokra történő meghívás esetén, gyakran kedvezményes látogatói és kiállítói részvételi lehetőséget tudunk biztosítani pártoló tagjaink számára
 • 10 000 fős szakmai adatbázisunk (gyorsan elérhető szakmai célközönség, jól működő kommunikációs és információs csatornák), és országos szintű szervezetünk lehetőséget biztosít arra, hogy közösen színvonalas konferenciát vagy kiállítást szervezzünk. Nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre, amely elsősorban a szakma és a közjó érdekében történik
 • egyeztetett ismeretterjesztési lehetőség a piaci szereplők felé az Elektrotechnika szaklapunkban, honlapunkon és rendezvényeinken
 • új műszaki irányelvek-új felfedezések-új termékek bemutatási lehetőségei
 • információszolgáltatás, piacfelmérési, piackutatási lehetőségek


Anyagi jellegű kedvezmények
 

 • hirdetési kedvezmények a honlapon és az Elektrotechnika lapban
 • kiállítással egybekötött MEE rendezvényeken stand bérleti díjkedvezmény
 • kiemelt támogatóink emblémájának dedikált helyen történő elhelyezése a honlapon, a lapban, kiadványokon, rendezvényeken…
 • álláshirdetések elhelyezése a honlapon és a lapban
 • bizonyos kiállításokon, rendezvényeken ahová a MEE meghívást kap, szóróanyag elhelyezésének és egy fő részvételének lehetősége a MEE standján (Industria, ElektroSalon, Elektro Fair…)
 • Elektrotechnika ingyenes folyósítása
 • korlátozott mértékben a önköltséges terembérleti és technikai feltételek biztosítása a MEE tárgyalóiban, előre egyeztetett időpontban
 • lehetőséget biztosítunk a cégeknek saját munkavállalóik részére szervezett képzések költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáraA MEE partnerpolitikája 2008 januárjától megváltozott, amelynek értelmében a támogatási díjjal arányos mértékű, kibővített szolgáltatásokat nyújtunk partnereinknek, akiket három kategóriába sorolunk:

1. MEE Pártoló Tag

2. MEE Támogató

3. MEE Kiemelt Támogató.


1. Besorolási fokozat
A kategóriákhoz kapcsolódó támogatási összegek abban az esetben, ha a partner éves forgalma nagyobb, mint 1 milliárd forint:
 

Forgalom > 1 Mrd Éves pártolói támogatás (Ft)
MEE Kiemelt Támogató T* ≥ 500 000
MEE Támogató 100 000 ≤ T* < 500 000
MEE Pártoló tag 50 000 ≤ T* < 100 0002. Besorolási fokozat
A kategóriákhoz kapcsolódó támogatási összegek abban az esetben, ha a partner éves forgalma kevesebb, mint 1 milliárd forint:
 

Forgalom < 1 Mrd Éves pártolói támogatás (Ft)
MEE Kiemelt Támogató T* ≥ 300 000
MEE Támogató 100 000 ≤ T *< 300 000
MEE Pártoló tag 50 000 ≤ T* < 100 000


A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet létesítő okiratában rögzített céljaira adott támogatás után, az adományozó személyétől függően személyi jövedelemadó, illetve társasági adó kötelezettséget érintő kedvezmény, tartós adományozás esetén pedig, a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg.A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezései szerint az adózás előtti eredményt csökkenti az adomány.