Villamos biztonsági felülvizsgáló (07134030)
Nyíregyháza   Zalaegerszeg   Budapest

Tanfolyam kezdőnapja: 2021. szeptember 25.

Helyszín: Nyíregyháza

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 17.

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085


 

Jelentkezés lezárva!

 

Képzés időtartama: 
Összesen 180 óra, ebből 156 óra elmélet, 24 óra gyakorlat

 

Tanfolyam kezdőnapja: 2021. augusztus 27.

Helyszín: Zalaegerszeg

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 16.

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085


 

Jelentkezés lezárva!

Oktatási napok:
péntek délután és szombat délelőtt

Tervezett kifutás: 2022. január

 

 

Tanfolyam kezdőnapja: 2021. szeptember 6.

Helyszín: GANZ Irodaház
(1191 Budapest, Üllői út 200.)

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.

Oktató: Horogh Gyula

Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085

Jelentkezés lezárva!

Oktatási napok:
hétköznap 8:00-16:00

 • 2021.09.06
 • 2021.09.13
 • 2021.09.20
 • 2021.10.04  
 • 2021.10.18
 • 2021.11.08
 • 2021.11.22
 • 2021.12.10 
 • 2022.01.10  
 • 2022.01.17  
 • 2022.01.24  
 • 2022.01.31  
 • 2022.02.07  
 • 2022.02.14  
 • 2022.02.21
 • 2022.02.28  
 • 2022.03.07  
 • 2022.03.21
 • 2022.03.28  
 • 2022.04.04  
 • 2022.04.11  
 • 2022.04.13  
 • 2022.04.19

 

 

A képzés célja:

A villámos biztonsági felülvizsgáló képzés célja, hogy a képzésben részt vevők számára átadja azokat az ismereteket, amelyek az épületek, építmények, egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának – vonatkozó szabványok és jogszabályok szerinti – szemrevételezéses és műszeres ellenőrzéséhez, valamint az ellenőrzés eredményének dokumentálásához szükségesek, különös tekintettel az alábbiakra:

A villamos biztonsági felülvizsgálat, a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.
 

Továbbá a képzés eredményeként, a képzésben részt vevő szakemberek

 • legyenek nyitottak a villamos biztonságtechnikai rendszerekben alkalmazott gyártmányokkal és azok üzemeltetésével kapcsolatos új eredmények, innovációi iránt és törekedjenek azok megismerésére, megértésére és alkalmazására;
 • szakterületükön törekedjenek önmaguk folyamatos képzésére és kövessék a jogszabályok, szabványok változásait;
 • döntéseiket, szigorúan a villamos biztonságtechnikára vonatkozó előírásokra, a vonatkozó követelményekre alapozzák;
 • tartsák be és tartassák be a villamos biztonsági felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályok, szabványok előírásait, valamint a munkabiztonsági és környezetvédelmi követelményeket;
 • a villamos biztonsági felülvizsgálatokkal kapcsolatos munkájukért dokumentáltan vállaljanak felelősséget;
 • a mérésekhez kapcsolódó kockázatok figyelembevételével válasszák meg a munkabiztonsági módszereket;
 • a felülvizsgálati dokumentációban javaslataikkal törekedjenek arra, hogy az erősáramú/villamos-energetikai berendezések biztonságosak legyenek.

A képzés célcsoportja:

Az épületek, építmények, egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának felülvizsgálatát végző szakemberek, akik számára a jogszabály előírja a villamos biztonsági felülvizsgáló szakképesítést.

Képzés időtartama:

Összesen 180 óra, ebből 156 óra elmélet, 24 óra gyakorlat

Képzés moduljai:

I. modul: Áramütés elleni védelem 90 óra (elmélet: 74 óra, gyakorlat: 16 óra)

II. modul: Erősáramú berendezések felülvizsgálata 90 óra (elmélet: 82 óra, gyakorlat: 8 óra)

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség:

 • Villanyszerelő, vagy a 07134030 számú Villamos biztonsági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 6. pontjában foglaltak
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erős-áramú szakmai gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, azaz az I. és a II. modul eredményes teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány. A tanúsítvány kiállításának alapja az egyes modulok képző által szervezett modulzáró vizsgáinak eredményes letétele.

Képesítő vizsga:

07134030 számú Villamos biztonsági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 10. pontjában foglaltaknak megfelelően, képzéstől függetlenül szervezett vizsga.