Villamos alállomás kezelő képzés (E-000505/2014/A002)

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelő (OKJ 35 522 11) képzést szervez.

A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a Villamos alállomás kezelő feladatok végzése során szükséges munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést az üzemeltető szakembereknek. Ez a cél a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.

Budapest

Időpont: 2019. október 21.
Helyszín: Budapest (1191 Budapest, Földváry u. 2. C+D Automatika)
Jelentkezési határidő: 2019. október 10.

 

A képzés és vizsga költsége: 290 000- Ft./ Fő összeg, mely mentes az adó alól.
A képzési díj tartalmazza a szakmai jegyzet árát!

 

A MEE tagjainak 5% kedvezményt biztosítunk!


Felhívjuk a tisztelt Jelentkezők figyelmét, hogy a képzést kizárólag megfelelő számú jelentkezés esetén áll módunkban elindítani.

Oktatási napok:

 • 2019.10.21
 • 2019.10.28
 • 2019.11.04
 • 2019.11.11
 • 2019.11.18
 • 2019.11.25
 • 2019.12.02
 • 2019.12.09
 • 2019.12.16
 • 2019.12.17
 • 2020.01.13
 • 2020.01.14
 • 2020.01.20
 • 2020.01.21
 • 2020.01.27
 • 2020.01.28
 • 2020.02.03

Vizsga:

 • 2020.02.05 (írásbeli, szóbeli)
 • 2020.02.10 (gyakorlati vizsga)

 

A megszerezhető szakképesítés:

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELŐ
OKJ-száma: 35 522 11
Felnőttképzési engedély száma: E-000505/2014/A002

Szakmai követelménymodul azonosítója:
- 11286-12 - Műszaki ügyvitel
- 11287-12- Villamos alállomás ellenőrzés, -kezelés

A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör megnevezése: Villamos alállomás kezelő 

FEOR száma: 7343 Elektromos hálózat szerelő, javító

 

A munkaterület rövid, jellemző leírása

A villamos alállomás üzemeltetése során a szakember a NAF, KÖF alállomások villamos berendezéseinek és segédberendezéseinek szakszerű kezelését végzi. Önállóan biztosítja az alállomások felügyeletét, elvégzi az ellenőrzéseket, diagnosztikai méréseket és vizsgálatokat – kiértékelve azokat. Felismeri és elhárítja az alállomási berendezések, elemek rendellenességeit, helyreállítja az alállomások üzembiztonságát, az ehhez szükséges kapcsolásokat tervezi, végrehatja. A villamos energiaszolgáltatás folyamatosságának, üzembiztonságának, minőségi kritériumainak biztosítása érdekében üzemszerű és előre nem tervezett beavatkozásokat végez.

Munkája során közép- és nagyfeszültségű kapcsolókészülékeket működtet; védelmi és automatika eszközök áramköri csatlakoztatását valósítja meg. A védelmi és automatika működések adataiból következtet a bekövetkezett alállomási eseményekre. Az alállomások alapvető villamos és mechanikai paramétereinek beállítását és ellenőrzését végzi a megfelelő eszközök alkalmazásával.

A villamosenergia-elosztás és felhasználás berendezéseinek és eszközeinek üzemeltetése során működtetett villamos gépeket, készülékeket és berendezéseket karbantartja, üzemzavaruk esetén javítja. Megfelelő felkészültséggel rendelkezik villamos-energetikai, műszertechnikai, elektronikai, automatizálási, diagnosztikai, számítástechnikai és kommunikációs eszközök és berendezések üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásához.

Használja, működteti az informatikai rendszert; feladatainak ellátásában meghatározó szerepet kap a számítógépes ellenőrzés, felügyelet és ügyvitel. Feladatainak ellátása során kommunikál az üzemirányító szervezetekkel.
Munkáját műszaki dokumentáció alapján, jogszabályok, szabványok, szakmai utasítások és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.


A képzés időtartama:

160 óra, ebből 112 óra elmélet, 48 óra gyakorlat

Ütemezése:

17 munkanap, 8:00-16:00 óra között

 

A tanfolyamon való részvétel feltételei:

A villamos alállomás kezelő tanfolyamon az vehet részt, aki

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

 

Az előképzettség és a gyakorlati idő:

 • 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség és
 • a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 7. Egyebek fejezetében foglaltak
 • minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga.