A munkabizottság célja, hogy olyan fórumot biztosítson az ipari elektrosztatikával foglalkozó szakemberek számára, amely lehetőséget biztosít a legfrissebb kutatási eredmények, fejlesztések szabályozások megismerésére, az ezekkel kapcsolatos gyakorlati, alkalmazási, oktatási problémák megvitatására. A munkabizottság a bizottsági üléseken túl előadásokkal, konzultációkkal, … is részt vesz a MEE ÉBSZ munkájában.

Vezetőség:

A Munkabizottság vezetője: Dr. Kiss István
- Elektrosztatikai alapjelenségek
- Ipari elektrosztatikai alkalmazások
- ESD/EOS (elektrosztatikus kisülések, túligénybevételek)
- Elektrosztatikus eredetű veszélyek és kockázatuk
- Folyadékok elektrosztatikus feltöltődésének problémái
- Szilárd anyagok, porok elektrosztatikus feltöltődésének problémái
- Mérési módszerek, technológiák, mérőműszerek
- Légköri elektrosztatika
- Nanotechnológia, MEMS, electrorheológia, bioelectrosztatika,
- Szabványok, szabályozások