2016. évi díjazottak - életrajzok

 Elektrotechnikai Nagydíj

Dr. Dán András
 Bláthy-díj  Dobi László
  Varga Berta Tamás
 Kandó-díj Dr. Kvasznicza Zoltán
  Lakatos Zoltán
  Takács Norbert
  Veress Miklósné
 Csáki-díj Gyánó József
 Liska-díj Tálosi István
 Déri-díj Szauter Gusztáv
 Urbanek-díj Buczny Grzegorz
 Verebély-díj Vanczák Pál
 MEE Életpálya-díj Dr. Madarász György
  Rózsa Sándor
  Sebestény Gyula
  Dr. Vetési Emil
 NÍVÓDÍJ Dr. Danyek Miklós - Kovács Miklós - Woynárovich András
  Kovács Róbert
  Czövek Zoltán

 

ELEKTROTECHNIKAI NAGYDÍJ

 

Dr. Dán András
 1943-ban született Budapesten. A BME Villamosmérnöki Kar, erősáramú szakán szerzett diplomát. 1966-ban a NITROKÉMIA Ipartelepek Villamos osztályán dolgozott, majd 1968-ig a GANZ-MAVAG mozdonyfejlesztési osztályán, majd ezt követően 1971-ig a Hiradástechnikai Vállalat erősáramú laboratóriumában volt fejlesztő mérnök, ahol több találmányi bejelentése volt és számos új gyártmány fejlesztése. 1971-ben a BME Villamosművek tanszékén  tanársegédként kezdett, majd egyetemi tanárként 2013-ban ment nyugdíjba. Jelenleg, mint professor emeritus folytatja az oktatást, kutatást. Pályafutása során az egyetemi hallgatók oktatásán kívül számos ipari projektet vezetett sikerre. Diplomatervező hallgatói TDK, OTDK első helyezéseket, kitüntetéseket szereztek.

Fontosabb szakterületek:
-    VER feszültség- meddőteljesítmény szabályozása, dinamikai viszonyai, és a kapcsolódó modellezési kérdések,
-    Felharmonikus, aszimmetria, feszültségletörés, villogás (flicker) méréstechnikája, mérése, keletkezése, terjedése, csökkentése,
-    VER jellemzőinek méréstechnikája és mérése (monitoring és állapotbecslés),
-    Villamos vasúti alállomások felharmonikus szűrése és meddőkompenzálása,
-    Középfeszültségű hálózatok földzárlati viszonyai,
-    Teljesítményelektronika alkalmazása a VER-ben (gyors zárlati áram korlátozás, szünetmentes energiaellátás, aktív szűrés, stb.), Megújuló és elosztott energiaforrások, elosztott energiatárolók hálózati csatlakozási feltételei, hatásai.

Egyetemi közéleti tevékenység:
Villamos Energetika Tanszék tanszékvezető helyettes 2002-2005 között, majd 2008-2010 között, 2010-től 2013-ig a Villamos Művek és Környezet csoport vezetője. BME VIK Posztgraduális Albizottság tag, BME VIK Akkreditációs Albizottság tag, Informatika Szak Doktori Iskola Tanács tag, BME Gépészmérnöki kar Habilitációs és Doktori Bizottság Tanács tag (2007-2013), BME Villamosmérnöki és Informatika kar Doktori Tanács tag.

Szakmai, egyesületi, közéleti tisztségek:
-    1973-tól MEE-tag , Etikai Bizottság elnöke 2007-től;
-    IEEE Harmonics W.G. Executive Committee;
-    IEEE PES, senior member;
-    MTA Elektrotechnika Bizottság tag, Köztestületi tag;
-    Elektrotechnika, folyóirat szerkesztőbizottsági tag. 
-    IEEE Harmonics W.G. Executive Committee tag 1988-98, 

Member of European Association for the Development of Renewable Energies and Power Quality (EA4EPQ)
Oktatás, kutatás a villamos energetika tématerületen:
PhD témavezetés: vezetett doktoranduszok száma : 18, jelenleg vezetett doktoranduszok száma: 4, Doktori disszertációt adott be és védett meg 4 fő, folyamatban van 5 védés.
Tudományos pályájának fontosabb állomásai: 1983: a Műszaki Tudomány Kandidátusa, 2005: az MTA doktora.

Kitüntetései

-    Rektori nívódíj 1975
-    MEE Elektrotechnika nívódíj 1978, 2014
-    Kiváló feltaláló bronz fokozat 1988.
-    MEE Déri díj 1989, 2003, 2009
-    Tiszteletbeli Mérnök Kamarai tag 2005. 
-    Szent-Györgyi Albert díj 2009.
-    Gábor Dénes díj 2012.
-    Több mint 150 tanulmány, kutatási jelentés, folyóiratcikk és szakkönyv szerzője

-    Publikációs lista:
http://mycite.omikk.bme.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10001572

 


 

BLÁTHY-DÍJ

 

Dobi László
1979-ben végzett a BME Villamosmérnöki karán okleveles erősáramú villamosmérnökként. 1979 óta dolgozik a DÉMÁSZ cégcsoportnál. Kezdetben önálló mérnök Baján, majd csoportvezető, Szegeden már osztályvezetőként dolgozott. Jelenleg az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. vagyongazdálkodási és hálózati szakértője. 1986 óta vesz részt a MEE Szegedi Szervezet munkájában, kezdetben szervező, majd, titkári feladatokat látott el. 1980 óta tagja a MEE-nek. 2003-tól 2010-ig a Szegedi Szervezet elnöke. 2010-től ismét a Szegedi Szervezet titkáraként dolgozik.

Az országos szervezetben évek óta a Vándorgyűlés Szervezőbizottságában tevékenykedik. Számos munkabizottságban dolgozott. Az elmúlt 3 évben az oktatási bizottság tagja volt. Szegeden rendezett 2000, 2006 és a 2011. évi MEE Vándorgyűlések sikeres szervezésében is részt vett. 2000-ben nyílt meg a DÉMÁSZ Rt. és a Szegedi Szervezet közös munkájának eredményeként a múlt technikai emlékeit megőrző Szegedi Elektrotechnikai Gyűjtemény létrehozásában jelentős szerepet vállalt, akárcsak a Jedlik Ányos szobor 2012-es szegedi megvalósításában. 
Számtalan képzés és tanfolyam szervezése fűződik a nevéhez, melyek sikerét oktatóként és szervezőként is segíti. 

 

 

Varga Berta Tamás
1966-ban Kapuváron született. 1990-ben a BME Villamosmérnöki Karán szerzett okleveles villamosmérnöki diplomát, kiváló minősítéssel. 1990-től a MEE tagja.Szakmai munkáját az ÉDÁSZ-nál kezdte, és jogutódjánál az E.ON-nál végzi, jelenleg is. Tevékenységei: transzformátortekercsek gyártási szintű tervezése, transzformátorok felújítása, 120/20kV-os alállomások üzembe helyezése, elosztó-hálózati térségvizsgálatok, belső távmérési rendszer kialakítása és üzemeltetése. A 2000-től a piacnyitás során a szerződéses rendszerek szétválasztása, elosztói rendszerhasználati díjak-, profilalapú elszámolás kialakításának feladataival is kiegészült. Az elosztói szabályzati bizottság elnöke 4 éven keresztül, valamint feladata a nemzetközi határkeresztező 120/110kV-os csatlakozások projektvezetése. Elosztóhálózatra csatlakozó erőművek, szélerőmű parkok csatlakozási kritériumainak, vizsgálati módszereinek kidolgozása. A műszaki kontrolling területen külön szakmai díjjal elismert szerelői munkavégzést támogató work-flow, norma és költségvetés tervezési rendszerek projektvezetése. A MEE-által szervezett villamosmű kezelői tanfolyam oktatója, 1996-1999 között a Villamos Energia Szakosztály intézőbizottságának tagja, a Szervezési Bizottságnak 2010-2011 tagja. Aktív szerepet vállalt a vándorgyűlések, szakmai rendezvények szervezésében, munkássága során több szakcikke jelent meg,  a vándorgyűléseken 10 alkalommal tartott előadást is, 2007-2010 között a győri területi szervezet vezetője, és elnökség tagja.

Társszerző az E.ON feszültség monitoring rendszer kialakítását bemutató, Elektrotechnika folyóiratban megjelent  „Innováció a KÖF feszültségminőség monitoring rendszerben” című  szakcikknek, amely  2016-ban  Nívódíjat kapott. 
A Bláthy-díjat a tudományos, szakmai és társadalmi munkájának elismeréseként kapta a MEE-től.

 

 


 

KANDÓ-DÍJ

 

Dr. Kvasznicza Zoltán
 1986-ban a BME Villamosmérnöki Karán végzett, mint okleveles villamosmérnök, majd  PhD fokozatot is szerzett. Szakokleveles közgazdász végzettséget 1993-ban a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen szerzett. 1979 óta a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, ill. jogelődjeinek docense, 2004-től az Informatikai és Villamos Intézet Igazgatója, 2012-től a kar általános és stratégiai dékánhelyettese. Oktatói és kutatói tevékenysége a felvonók hajtása, villamosenergia-átalakítók és a vezetett- és sugárzott zavarok vizsgálata területekhez kapcsolódik. Vezetőként, koordinátorként közreműködik számos hazai és uniós pályázatban, kutatásban (TEMPUS; PHARE; TÁMOP; GINOP, EFOP, stb.). Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Villamos Munkabizottságának elnöke. 

1986-tól tagja a MEE-nek. A Pécsi Szervezet vezetőségi tagja. Kezdeményezésére és támogatásával alakult meg a MEE Pécsi Ifjúsági Tagozata. Főszervezője a Pollack Expo kiállítás és nemzetközi konferencia rendezvény sorozatnak, amely 10. éve híd a gazdaság, az ipar szereplői és a felsőoktatás között. 

 

Lakatos Zoltán
 Salgótarjánban született 1953-ban. Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szerezett villamosmérnöki diplomát, majd a GANZ Villamossági Művekben gyártmánytervezőként dolgozott. 1977-től az ÉMÁSZ Vállalat Salgótarjáni Üzemigazgatóságára került, ahol több munkakörben is tevékenykedett, így KÖF-FAM csoportvezető, kirendeltség-vezető, 2001-től pedig a Salgótarjáni Régió vezetője volt. Jelenleg az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport műszaki szakértője. 1978-tól tagja a MEE-nek.  2002-től a MEE Salgótarjáni Szervezetének elnöke. Munkája során kiemelt figyelmet fordít a fiatal szakmunkások képzésére, tevékenyen részt vett elméleti és gyakorlati oktatásukban, tanfolyamok szervezésében.
A MEE keretében egy általános technológiai oktatóanyag kidolgozásában is részt vállalt, amely a hálózati engedélyesek szerelői részére készült.

 

 


Takács Norbert
1998-ban a miskolci Debreczeni Márton Művészeti  Szakközépiskolában érettségizett, utána a Szemere Bertalan Szakképző Középiskolában villanyszerelőnek tanult, majd  annak elvégzése után villanyszerelőként  kezdett dolgozni épületvillamosság és ipari automatizálás területen. 2003-ban a Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Karán folytatta tanulmányait, ahol 2006-ban automatizálási villamosmérnök diplomát szerzett, majd 2010-ben  egy másoddiplomát,  a Miskolci Egyetem energetikai szakirányán.
 2006-tól az ÉMÁSZ üzemviteli osztályán dolgozik, jelenleg a szerencsi és tiszaújvárosi terület irányítójaként. 2007-től a MEE Miskolci Szervezetében tevékenykedik, jelenleg, mint vezetőségi tag. Legfontosabb feladatai: Pénzügyi és gazdasági tevékenységek ellátása, regisztrált villanyszerelők képzése, rendezvények, szakmai utak szervezése. Diákok mentorálasa nyári gyakorlaton, valamint külső konzulens feladatok ellátása diplomamunka készítésénél.

 

 

Veress Miklósné

1976-ban Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen okleveles vegyészi, majd 1995-ben műszeres és környezetvédelmi analitikus szakvegyészi diplomát szerzett. Szakmai munkáját kezdetektől fogva meghatározza a környezetvédelem. 
1992-től 2012-ig, nyugdíjba vonulásáig a TITÁSZ Vállalat, majd a jogutód E.ON Tiszántúli Áramhálózati Rt., majd Zrt. alkalmazottja. Szakmai pályáján előbb vegyészeti, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előadó, majd környezetvédelmi szakértő és környezetvédelmi területi referens.
A  MEE-tagja 1995 óta, 2010-től Debreceni Szervezet vezetőségi tagja. 
Az egyesületbe való belépést követően rövidesen bekapcsolódott az egyesületi munkába. A helyi egyesületi rendezvények aktív résztvevője és támogatója volt. A szervezet vezetőségi tagjává választását követően előbb az energetikai, majd a fogyasztói szakcsoport csoportvezetőjeként tevékenykedett. Jelenleg is ellátja a tagnyilvántartói feladatokat és a szervezet adminisztrációját, kezeli a Debreceni Szervezet irattárát. Szervezője a három éve indított MEE Klubdélutánok sorozatnak.

 

 

 


 

CSÁKI-DÍJ

 

Gyánó József
 Nagybajomban született 1950-ben. Középiskolában gépésztechnikusi végzettséget szerzett. 1975-ben végzett a BME Villamosmérnöki Kar Gépesítési- és Automatizálási ágazatán. Diplomamunkáját a Csáki Prof. vezette Automatizálási Tanszéken készítette.
Tanulmányai elvégzése után gyakornok, majd villamos tervező a Tungsram EIVRT Kaposvári Elektroncsőgyárában. 1978-tól a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán (ma Kaposvári Egyetem) Kutatásfejlesztési Intézetben biológiai méréstechnikával foglakozik. Több szolgálati szabadalomban részese. 1987-től a Kaposvári Villamossági Gyárban fejlesztési főmunkatárs. 1996-ban két villamosmérnök kollégájával megalakítják a GHM Elektro Kft.-t, ahol műszaki vezető, felelős tervező. Ivóvíz- és szennyvíz-technológiai berendezések, épületgépészeti rendszerek villamos- és méréstechnika tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. A Magyar Mérnöki Kamara regisztrált tagja. Már egyetemista korában tagja a Híradástechnikai Egyesületnek. Később a Méréstechnikai- és Automatizálási Egyesületben is tag, melyből a kaposvári csoport megszűnése után 1987-től a MEE-tagja. Több éve vezetőségi tag. Számos előadást tartott a GPS technika alkalmazás technikájától kezdve a különböző technológiák méréstechnikájáig. Épületenergetikai szakértő A. MEE-ben és a MMK-ban.tartott épületenergetikával kapcsolatos előadásokat.  

 


 

LISKA-DÍJ

 

Tálosi István
Budapesten 1958-ban született.1981-ben a Kandó Kálmán Villamos Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnöki, majd 1986-ban villamos műszaki tanári diplomát szerzett. 1976 óta dolgozik a Transzvillnál ill. annak jogutódjainál. Próbatermi ellenőrként kezdte pályafutását, majd 1991-ig tervező. Ezt követően kereskedelmi, majd műszaki és kereskedelmi igazgatóként, 2006-tól a Transzvill Mérőváltó Zrt. vezérigazgatója.
Szakmai pályájának 40 éve alatt kiemelten a mérőtranszformátorokkal foglalkozott. Részt vett valamennyi típus fejlesztésében, tervezésében. Kiemelt témái voltak: a távműködtetésű oszlopkapcsolók kültéri mérőváltói, a DIN méretsorú mérőváltók fejlesztése, készülékek villamos tervezése részleges kisülésre, hermetikus kábelátvezető műgyanta kiöntése. Két használati mintaoltalommal rendelkezik: a több funkciós átvezető szigetelő, különösen a szabadtéri középfeszültségű készülékekben és a középfeszültségű fejáramváltó témákban. Utóbbi termékkel 2001-ben az Industria különdíját érdemelte ki a cég.
1994-től tagja a MEE-nek. és aktívan részt vesz annak tevékenységében. Többször tartott előadást a MEE által szervezett rendezvényeken, vándorgyűléseken. (Témái: hermetikus kábelátvezető, DIN mérőváltók, Transzvill termékek, mérőváltó fejlesztések, nanokristályos anyagok) Óraadóként tanított a Landler Szakközépiskolában és a KKVMF-án.

 

 


 

DÉRI-DÍJ

 

Szauter Gusztáv
 1975-ben született Győrben.1999-ben a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán villamosmérnöki diplomát szerzett. Az ÉDÁSZ-nál kezdte szakmai munkáját és jogutódjánál az E.ON-nál végzi jelenleg is. Munkakörei: fejlesztési szakértő, hálózati területi referens.  2010-től munkája kiterjed az E.ON egész magyarországi ellátási területére. Kezdetben aktív résztvevője, fejlesztője, később témafelelőse  lett a speciális feszültségminőség méréseknek (zavarok vizsgálata, flicker- és felharmonikus-részesedés mérések KÖF nagyfogyasztóknál), 2008-ban megszerezte az „LPQIves” Villamosenergia-minőség szakértő 1.szintet. Felelősségi körébe tartoznak a feszültségminőség elméleti kérdései is (MEKH, ERGEG, munkatársi tudásfejlesztés). MEE-tag. 
A 2004, 2008, 2011 Vándorgyűléseken előadó. 2007-2009 között tervezte meg ill. fejlesztette ki azt a KÖF feszültségminőség monitoring rendszert (elméleti méréstechnika, elemző és riportáló rendszer), amelynek  8 éve üzemeltetője, rendszergazdája. Ezzel az alállomásoktól a KÖF hálózati végpontokig folyamatos, központosított felügyelet valósult meg, amely 2015-től teljes körűen. Az utóbbi években e rendszerre építve további innovatív üzemviteli alkalmazásokat tervezett és a gyakorlatban bevezetett, amelyet az Elektrotechnika  szakmai folyóirat 2015/5 számában az „Innováció a KÖF feszültségminőség monitoring rendszerben” című cikkében foglalt össze. A Déri-díjat az ehhez köthető munkásságának elismeréseként kapta.

 


 

URBANEK-DÍJ

 

Buzny Grzegorz
 Lengyelországban 1983-ban érettségizett, utána Magyarországon folyatatta tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, amelyen 1990-ben villamosmérnöki diplomát szerzett Műszer- és Irányítástechnika szakon.
1991-1995 között a GE Lighting Tungsram alkalmazottja, ahol szakmailag a világítástechnika területén kötelezte el magát. 1993-ban a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola által szervezett posztgraduális világítástechnikai szaküzemmérnök képzésen oklevelet, 1996-ban pedig a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Posztgraduális Karán mérnök-közgazdász diplomát szerzett.
1996-2000 között az Osram Kft. értékesítési vezetője és műszaki tanácsadója. 2000-től a Helvar alkalmazottja, 2007-től pedig a finn vállalat Budapesten bejegyzett közép-kelet európai képviseletének ügyvezetője.
Az 1995 évi megalakulását követően a Világítástechnikai Társaság és a MEE tagja. Több cikket és fejezetet írt szakkönyvekhez és folyóiratokhoz, előadásokat tartott szakkonferenciákon, egyetemi diákok szakirányú képzésében meghívott oktatóként tevékenykedett, szakdolgozatokat bírált el, illetve azok készítésében konzulensként működött közre. Korábban több sport- és díszvilágítási projekt tervezésében és kivitelezésében vett részt belföldön és külföldön egyaránt, valamint szakértői vélemények elkészítésével is bízták meg. Szakmai pálya során a világítástechnikában megjelenő új technológiai és energia-hatékony, de emberközpontú vívmányok szakszerű és ésszerű alkalmazását támogatta.
A kétévente szervezett V4 konferencia rendezésében aktívan vett részt, aminek elismeréseként 2008-ban Pollich János díjjal a Világítástechnikai Társaságért tüntették ki.

 

 


 

MEE ÉLETPÁLYA-ELISMERÉS DÍJ

 

Dr. Madarász György Attila
 1941 született Budapesten. 1965-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet a BME, Villamosmérnöki Kar erősáramú szakán. 1972-ben műszaki egyetemi doktori, 1983-ban kandidátusi fokozatot szerzett, majd 1995-ben doktor PhD címet nyert. Az erősáramú villamos mérnökképzésben a villamos gép- és készülék szak kialakításában úttörő szerepet játszott. Egyetemi előadásokat tartott magyar és angol nyelven. Számos egyetemi és főiskolai jegyzet, szakkönyv szerzője, illetve társszerzője. 
1965-92 között a Budapesti Műszaki Egyetem, Villamos-mérnöki karán oktató. 1977-89 között a Villamos készülékek és Berendezések osztályvezető docense. 1992-98 között a Ganz Ansaldo Villamossági Rt. műszaki-tudományos szaktanácsadója. 1998-2000 között az ABB Energir Kft. szaktanácsadója. 2000-2014 között a Hyundai Technologies Center Hungary Kft. fejlesztési igazgatója, 2011-től szaktanácsadója. Vezetésével kifejlesztett nagyfeszültségű SF6 gázszigetelésű villamos kapcsoló-berendezések százai üzemelnek az amerikai kontinensen, valamint közel- és távol keleti országokban.
1965 óta a MEE tagja. Kezdettől fogva rész vesz munkabizottságok, konferenciák szervezésében és vezetésében. 1990-2004 között a Villamos gép-, készülék és berendezés szakosztály alelnöke, majd 2004-től elnöke. Tagja az „Elektrotechnika” szerkesztőbizottságának. Rendszeresen publikál hazai és külföldi folyóiratokban. Hazai és külföldi konferenciákon rendszeresen tart előadásokat.
1984-től tagja az MTA köztestületének és 1996 óta pedig az MTA Elektrotechnikai Bizottságának. 1995-től tagja az IEEE-nek. 1997-ben Zipernowsky, 2009-ben Liska díjat kapott.

 

 

Rózsa Sándor
 1938-ban született. A Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles villamosmérnöki diplomát szerzett, majd a Budapesti Közgazdaság-tudomány Egyetemen okleveles gazdasági mérnök végzettséget. 1956- tol a Budapesti Elektromos Művek kábelhálózat-tervezési osztály tervezője, majd az üzemgazdasági főosztály vezetője lett. 1984-től 1991-ig a vállalat gazdasági vezérigazgató helyettese. 1991-1992: a Magyar Villamosművek Tröszt gazdasági tanácsadó, főmunkatársa.  
1992-től önálló vállalkozó, az Energia Szakértői Iroda ügyvezetője, energiagazdálkodási, szervezési-vezetési tanácsadóként működik.
1964-től tagja a MEE-nek. 1982-85 között a Gazdasági Bizottság elnöke, 1985-90-ig főtitkárhelyettes, 1990-1995 között az Ellenőrző Bizottság elnöke. Közreműködött az Elektrotechnikai Alapítvány létrehozásában és a pénzügyi alapjainak megteremtésében. Aktív közreműködést vállalt a kuratórium munkájában. Az Alapítvány az Idős Nyugdíjas Villamos Szakemberek Megsegítéséért Alapítványt, mint alapító indította el, amely az Egyesület támogatásával a mai napig is működik. Elismerésként 1989-ben Kandó-díjat kapott.

 

 

Sebestény Gyula
 Kaposváron született 1942-ben. 1967-ben a  BME Villamosmérnöki Kar Műsorközlő Ágazatán szerzett okleveles villamosmérnöki diplomát. 1966-tól a DÉDÁSZ Vállalat Kaposvári Igazgatóságán kezdett dolgozni, mint méréstechnikai mérnök, majd a Fejlesztési csoport vezetője lett. 1971-től üzemviteli csoportvezető, feladatában az Üzemirányító Központ kialakítása, a 35/20 kV-os transzformátor állomások üzemeltetése és a kirendeltségek hálózat karbantartásának irányítása volt a feladata. 1981-től üzemigazgatói megbízást kapott. Jelentős feladatának tartotta a műszaki feladok megoldásban az aktív részvételt. Akkora már 120/20 kV-os transzformátor állomások állomási felelősi feladatait is végezte.. Közreműködött a DÉDÁSZ Vállalatszervezésben, majd részvénytársaság szervezeti átalakításában a Felügyelő Bizottság tagjaként.
20 éven keresztül részt vett a villanyszerelő szakmunkások képzésében, a vállalaton belüli gyakorlati oktatás irányításában, továbbá a szakmunkás képző intézménynél vizsgabizottság elnöki és érettségi bizottság társelnöki feladatait is végezte.
A 2001-ben történt nyugdíjazása után vállalkozói igazolvánnyal és Mérnöki Kamarától kapott jogosítvánnyal különböző vállalkozások villamos energia gazdálkodását irányította 2014 év közepéig.
1967 óta a MEE tagja, ahol a helyi szervezet elnökségi tagjaként kezdett tevékenykedni, majd 1981-től 25 éven keresztül a Kaposvári MEE szervezet elnöke volt és jelenleg is feladatot vállal az elnökség munkájában. 2010.-ben a területi szervezet Tiszteletbeli elnöke címet adományozott részére.
A MEE központi szervezetében különböző választott tisztségekben végzett és végez munkát. Volt az Elnökség tagja, a Jelölő Bizottság elnöke és tagja, az Etikai Bizottság és a Szervező Bizottság tagja, az Egyesületi Díjak II. bizottság elnöke és tagja és az idei küldöttgyűlés az Etikai Bizottság tagjává választotta.
Munkájának elismerése képen 1990-ben Oklevelet kapott 1997-ben Kandó-díjat, 2008-ban Bláthy-díjat adományoztak
A Somogy Megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, jelenleg alelnöke. A több évtizeden keresztül végzett mérnöki munkásságát 2010-ben Somogy Mérnöke kitüntetéssel jutalmazták.

 

 

Dr. Vetési Emil

Székelyudvarhelyen született 1935-ben. 1958-ban a BME Villamosmérnöki Karán villamosmérnöki diplomát szerzett, majd a Közlekedésmérnöki Karon 1973-ban gazdasági mérnök diplomát, 1979-ben a BME Gépészmérnöki Kar műszaki doktora. Az Építészmérnöki Kar tanácsának felterjesztésére 2005-ben c. egyetemi docens megbizatás.
1960-tól1992-ig nyugdíjazásáig a MÁVTI-nál dolgozott tervező, csoportvezető, majd 27 évig osztályvezető beosztásban. 1993-2013 között a BME Építészmérnöki Kar Épületgépészeti és Épületenergetikai Tanszéken diplomatervek konzulense. 2014-ig magántervező és szakértő. 1960-tól tagja a MEE-nek, 1979-ben a Vasúti, 1981-ben Kölekedésvilágítás Munkabizottság vezetője. Elektrotechnika rovatszerkesztője 1994-2000 között. Jegyzetek, könyvfejezetek szerzője.
Díjai: 3 alkalommal MEE-Nívódíj, MEH cikkpályázat I.díj. VTT: 2013 Urbanek-díj .

 

 


 

VEREBÉLY-DÍJ


Vanczák Pál
 1987-ben Nyíregyházán a Mező Imre Ipari és Szakmunkásképzőben végezett mint erősáramú berendezés szerelő. Szakmai gyakorlatát a TITÁSZ tanműhelyében sajátította el, amelynek a villamos szakma iránti feltétel nélküli szeretetét köszönheti. 1991-ben  Miskolcon a Bláthy Ottó Villamos Ipari technikumban szerezett technikusi végzettséget.
1998-ban fejezte be tanulmányait a PPKE Jog és Államtudományi Karán, Budapesten.
1998-ban Villanyszerelő mestervizsgát tett. Szakmai pályáját Nyíregyházán a TITÁSZ vállalat, Méréstechnikai osztályán kezdte, ahol 1987-1991 között dolgozott. 1997-1999 között  a Budapesti Elektromos Művek Szentendrei kirendeltségén, végül a budapesti központ, kisfogyasztói értékesítési osztály tevékenykedett.
1999-től a Betáp 2000 Kft. saját alapítású cégének ügyvezető igazgatója.
2000-től a MEE tagja, 2007-től a MEE VET megalakulásától, a MEE VET tagja, 2009-től pedig a MEE VET ellenőrző bizottságának elnöke.
2012-től a MEE VET-ben a regisztrált villanyszerelők tevékenységét vizsgáló etikai bizottság vezetője. 2016-tól a MEE VET felügyelő bizottsági tag.
Szakmai munkái: A regisztrált villanyszerelő rendszer kidolgozásában, bevezetésében való részvétel. A kisfeszültségű fogyasztók hálózatra kapcsolásainak feltétel rendszerének kidolgozása, a regisztrál villanyszerelők oktatása, a vállalkozók regisztrációjának koordinálása, szakmai anyagok összeállítása, a tipizált fogyasztás mérőhelyek kialakításában működik közre.

 

 

 


 

NÍVÓDÍJ

 

Dr. Danyek Miklós
 A  BME-n okleveles villamosmérnöki diplomát szerzett 2000-ben, majd 2006-ban Ph.D. fokozatot. 2003-tól az MVM OVIT Zrt.-nél dolgozik, mint szekundertechnikai mérnök, 2008-tól vezető mérnök, majd 2010-től irányítástechnikai szakágvezető. Feladata: átviteli, főelosztó és elosztó hálózati alállomások védelmi és irányítástechnikai rendszereinek, valamint átviteli hálózati alállomások távkezelési rendszereinek tervezési és üzembe helyezési munkálatai. 1999-től MEE-tag.. 2010-től a MEE EISZ és a MEE OVIT Szervezet titkára. Főiskolai és egyetemi diplomamunkák rendszeres konzulense és bírálója.

 

 

 

 

Kovács Miklós
 1961-ben Sajószentpéteren született. 1991-ben a BME Villamosmérnöki Karán szerzett okl. villamosmérnök diplomát, majd 2010.-ben MBA diplomát.
1986 óta dolgozik az ÉMÁSZ Rt. Védelem és Irányítástechnika szakterületén, védelmes mérnök, főelosztóhálózati. csoportvezető, majd osztályvezető. Az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. Szakszolgálatok védelmes területén üzemvezető, valamint üzemviteli műszaki irányító munkaköröket lát el..
Részt vett az ÉMÁSZ Hálózati Kft. NAF és KÖF alállomások szekunder rendszereinek tervezési, üzembe helyezési és üzemeltetési feladatainak irányításában, koordinálásában és azok megvalósításában.
1995 óta MEE-tag. A MEE Mentor program keretében a Miskolci Egyetem villamosmérnök hallgatók diplomáinak állandó konzulense, bírálója, valamint a vizsgabizottság tagja. Az Elektrotechnika folyóirat 1996/10. számában jelent meg szakmai cikke.
A Nívó-díjat társszerzőként az Elektrotechnika folyóirat 2015/4. számában megjelent „Nagyfeszültségű hálózati védelmi elvek és megoldások” című cikkért kapta.

 

 

Woynárovich András

2008-ban Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles villamosmérnöki diplomát szerzett. 2007-től a MAVIR ZRt.-nél dolgozik. Betöltött pozíciók: relévédelmi munkatárs, 2015 májustól szakszolgálati mérnök, 2015 decembertől a Szekunder Szakszolgálati Osztály, szakszolgálati vezető mérnöke, Feladatai: az átviteli hálózati alállomási védelmes adatgyűjtő rendszerek, IEC 61850-es hálózatok és távvezetéki védelmi jelátviteli kapcsolatok üzembe helyezése, üzemeltetése. A MEE tagja  2010-től. 2013-tól a MEE EISZ vezetőségi tagja. 2010-16 között a BME Villamos Energetika Tanszék Túláramvédelmi laboratóriumi mérésvezető

 

 

 

 

Kovács Róbert

2011-ben végzett, mint villamosmérnök a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán, Villamos Energetika szakirányon. Az Óbudai Egyetemen 2015-ben okleveles villamosmérnöki diplomát szerezett. 2011 óta dolgozik az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Üzemirányítási Osztályán, jelenleg üzemirányítói munkakörben. 2011 óta a MEE ÉMAKÓ szervezetének tagja.

 

 

 

 

 

Czövek Zoltán

1950-ben született Debrecenben. 1975-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar erősáramú szakán szerzett diplomát. 
Pályafutása az áramszolgáltatásban indult a TITÁSZ Vállalatnál, majd 12 év tervezőirodai munka következett Debrecenben, a KELETTERV-nél. Kábelhálózati, közvilágítási, épületvillamossági, településfejlesztési energetikai tervezési feladatok után 1990-ben került vissza a tiszántúli áramszolgáltatásba. Munkakörei: hálózatfejlesztő, hálózati osztályvezető, műszaki információs projektvezető, hálózati tervezésirányító. 
A hálózattervezési munkacsoport tagjaként, majd a kisfeszültségű hálózati munkacsoport vezetőjeként dolgozott az E.ON Hungária műszaki egységesítési projektjében, 2006-tól az E.ON hálózattechnológiai szakreferenseként tevékenykedett 2012-ben történt visszavonulásáig.
Szakmai érdeklődése elsősorban az erősáramú hálózatok létesítési és üzemeltetési körébe tartozó tervezési és technológiai területekre irányult. Kiemelten foglalkozott a középfeszültségű szabadvezeték hálózatok mechanikai állóképességének javításával és a szabadvezeték hálózatok madárvédelmével.
1987-től  tagja a MEE-nek, valamint a  Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergia Tagozatának is tagja.