Szakmai konzultáció a VMBSZ-ről

2017. decemberében megjelent a VMBSZ – az 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről, ezzel hatályát veszti a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet. A jogszabályi változások kapcsán felmerült kérdésekre igyekszik választ adni a kiscsoportos szakmai konzultáció, ahol lehetőség lesz a résztvevőkben megfogalmazódó kérdések átbeszélésre.


 

  Budapest  

 

Időpont: 2019. március 26.
Helyszín: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Jelentkezési határidő: 2019. március 20.

 

   

 

Képzés díja: MEE tagoknak 12 000 + ÁFA, nem MEE tagoknak 13 500 + ÁFA

Témakörök:

 • A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzések- továbbképzés, vizsgáztatás
 • Villamos berendezések műszaki biztonsági követelményei- általános követelmények, üzemeltetési útmutató, tervezői egyenértékűségi nyilatkozat, felelős műszaki vezetője szabványossági nyilatkozat, FMV nyilatkozathoz csatolandó dokumentumok
 • Vizsgálatok elvégzésére kötelezett műszaki tartalom
 • Összekötő berendezésekre vonatkozó követelmények
 • Felhasználói berendezésekre vonatkozó követelmények
 • Villamos berendezések helyszíni összeszerelésére, javítására és karbantartására vonatkozó követelmények
 • Villamos szerkezetek műszaki biztonsági követelményei
 • Szakképesítési követelmények
 • Az építés-kivitelezés terminológiája
 • Építés-szerelés jogszabályi környezete
 • Kivitelezési dokumentáció
 • Építési napló
 • Kivitelezési folyamat szereplői
 • Építési termékek betervezésének, beépítésének feltétele
 • Használathoz, és üzemeltetéshez szükséges dokumentációk
 • A felelősség-megállapítás várható következményei