Beszámoló a MEE TTB 2014. évi tevékenységéről

A TTB a saját, az MMKM Elektrotechnikai  Múzeumával (EM) és / vagy az MEE – NYKKPSZ - el és / vagy  a MEE-VGKBSZ –el közös rendezvényeire interneten  vagy postán eseményenként  kb. 110 meghívót  küldött el. Több, nem  MEE szervezet technikatörténeti eseményéről – azok késői meghirdetése miatt -  csak internetes értesítést (alkalmanként   kb. 80 ) indíthatott el. A TTB saját ill. közös rendezvényein átlagosan 45 fő vett részt.

 

A TTB 2014 - es munkatervéből a fogadókészség hiánya miatt szeptemberben elmaradt a Brno-i Műszaki Múzeum meglátogatása. Ez a TTB költségvetésében jelentős megtakarítást hozott. A múzeum látogatását 2015-ben még egyszer megkíséreljük. A MEE- n kívüli szervezetek hatáskörében levő szokásos rendezvények közül nem tartották meg a MTESZ és más egyesületek „Országos Ankét”- ját. A TTB 2014-ben viszont értesítést küldött további technikatörténeti eseményekről és annak előadói is szerepeltek azokon.

  1. Saját ill. közös rendezvények

1.1. „Erdély és Partium technikatörténetéből és a hazai villanyautókról” klubnap (febr.19) Az EM - el közösen szervezett eseményen az első témát Miholcsa  Gyula (Marosvásárhely) adta elő. Filmet is vetített Pollák Antal és Virág József gyorstávírójáról. Beszámolt a Puskás  Tivadar - Kelly  leleplezési  ügyről.
A villamos autók hazai múltjáról Dr. Jeszenszky Sándor tartott összefoglalót. A Magyar Postánál valamikor használt villamos autókat Dr. Tajthy  Tihamér  ismertette.

1.2. Bláthy Ottó Titusz halálának 75. és indukciós fogyasztásmérője feltalálásának 125. évfordulójára tartott emlékülés (ápr. 9.)
A MEE – VGKBSZ - el és az EM - el közös múzeumi rendezvényen Dr. Horváth Tibor emeritus professzor a feltaláló műszaki pályafutásáról, Dr. Jeszenszky Sándor annak indukciós fogyasztásmérőjéről tartott előadást.

1.3. Az Itron gödöllői gyárának (volt Ganz Árammérőgyár) meglátogatása (jún.5.)
A MEE – VGKBSZ –el közös gyárlátogatása is a Bláthy féle fogyasztásmérő feltalálásának évfordulójához kapcsolódott.  Az Itron nagyon jól, - két kisebb létszámú csoportra bontva- szervezte a programot, a gyár vezetőitől színvonalas előadásokat hallgathattunk.

1.4. Az Audi Hungária Motor Kft. győri gyárának meglátogatása (nov.6.) 
A MEE- NYKKPSZ  és a  MEE-VKBSZ  több tagjának részvételével lebonyolított út autóbuszát a MEE Iroda biztosította. Az Audi Látogató Központ munkatársai alapos felkészültséggel mutatták be a nagy területen fekvő gyár legfontosabb egységeit.

1.5. „A magyar villamos közvilágítás kezdetei” előadások és záró rendezvény (dec.10.) 
Az EM - el közösen, a múzeumban megtartott ülésen Makai Zoltán (Nagyvárad) az első magyar, 130 éve létesített temesvári közvilágításról, Sitkei  Gyula a budapesti közvilágítás kialakulásáról tartott előadást.  A jelentős számú hallgató között voltak  a  Verebélÿ Szakközépiskolából diákok is, akik az előadások után a többi vendéggel együtt megtekintették a múzeum világítástechnikai és háztartási kiállításait. A záró ülésen a TTB elnöke és titkára összefoglalta a 2014 év eseményeit, valamint ismertette a 2015. évi elképzeléseket. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 2015. június 18-21-re tervezett konferenciájának felhívását is megkapták a résztvevők.

2. Külföldi kapcsolatok, előadások

A német VDE technikatörténeti bizottságának tagja Dr. Jeszenszky Sándor. E bizottság és a Cseh Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának technikatörténettel is foglalkozó tan-széke nov. 9.-12. között Prágában szervezett  hálózatok és egyesületek története tárgyú konferenciát. Erre meghívták a TTB elnökét és titkárát, akik Budapest villamosítása két szakaszának német előadására készültek. Dr. Jeszenszky Sándor sajnálatos megbetegedése miatt, a két előadást összevontan dr. Kiss László Iván tartotta meg. Az egyesületek története ügyében a konferencián kialakult kapcsolatnak köszönhetően a konferencia témáival foglalkozó VDE professzor kérésére a MEE elküldte a magyar elektrotechnika és a MEE történetével foglalkozó kiadványait. Ezeket ő az osztrák Fachverband der Elektro-und Elektronikindustrie történetével és annak főiskolája diplomamunkáit ismertető könyvével viszonozta

  1. Más magyar szervezetek rendezvényeiről értesítés és/vagy azokon TTB előadók.
  • A  MEE oroszlányi szervezetében jan.29.-n Dr. Horváth Tibor emeritus professzor a transzformátor feltalálóiról tartott érdekes előadást.
  •   Az Energetikai Szakkollégium febr. 20.-i ,  a Ganz Ábrahám emlékfélévet nyitó rendezvényén Dr. Jeszenszky Sándor és dr. Kiss László Iván a kezdeti Ganz villamos gyártmányokat ismertette.
  • A Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület máj.13.-i Ganz Ábrahámról és Kandó Kálmánról megemlékező ülésén Dr. Jeszenszky Sándor is előadó volt.

       4. Szakirodalmi tevékenység az „Elektrotechnika” 2014-ben megjelent számaiban.

  • Technikatörténetről ill. a TTB tevékenységéről  Dr. Antal I., Dr. Jeszenszky S.  Makai Z. dr. Kiss L. I. , Dr. Tajthy T. TTB tagok, valamint Jakabfalvy Gy. és Lieli Gy. írtak cikket vagy beszámolót

     5. Kapcsolat MEE Vezetőséggel,Elnökséggel, Irodával                                                               

  • Ez évben a TTB-t titkára képviselte az elnök-titkári értekezleten, aki az Elektrotechnikai   Múzeum jövőjének elősegítését  és az oktatási formák ( mentorság, ismeretterjesztés stb.) rendszerbe foglalását és annak minden MEE szervezet számára a közzétételét szorgalmazta. 
  •  Az Iroda folyamatosan támogatta a TTB tevékenységét  

Köszönjük a Vezetőségnek, Elnökségnek, Irodának a TTB 2014 évi munkájának elősegítését. 

 

Budapest, 2014. január 5.          

Dr. Jeszenszky Sándor sk.  dr. Kiss László Iván sk.
a MEE-TTB elnöke  a MEE-TTB titkára