A MEE díjai

A MEE – küldetéséből eredendően – ösztönzi és elismeri az elektrotechnika területén kifejtett kiemelkedő munkát, amelynek elismerésére az alábbi díjakat alapította:

  • Legmagasabb kitüntetések: Elektrotechnikai Nagydíj, MEE Életpálya elismerés
  • Szakirodalmi díjak: Zipernowszky díj, Déri díj, Nívó díj
  • Szakmai tevékenység elismerési: Bláthy díj, Kandó díj, Csáki díj, Liska díj, Straub díj, Urbanek díj, Verebély díj
  • Fiatalok munkájának elismerése: Diplomaterv, Szakdolgozat Pályázat
  • A MEE külső kapcsolatrendszeréből kiemelkedő, az egyesületet céljait támogató, jogi vagy magánszemély kitüntetésére: Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díj

A 2018. évi díjazottak életrajzait megtekintheti itt.

 

 

Megnevezés Alapítási év Évente kiadható díjak száma
1. Elektrotechnikai Nagydíj 1969 1
2. Zipernowsky díj 1912 1
3. Déri díj 1960 1
4. Bláthy díj 1958 2
5. Csáki díj 1987 1
6. Kandó díj 1979 4
7. Liska díj 1983 1
8. Straub díj 1985 1
9. Urbanek díj 1985 1
10. Verebélÿ díj 1983 1
11. MEE Életpálya-elismerés 1994 3
12. Nívó díj   3

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Díjszabályzata letölthető itt.

Az Egyesület megalakulása óta számtalan díjat adott ki, neves szakemberek, szaktekintélyek számára. Az elmúlt évszázad viharos és kevésbé viharos esztendei az elismeréseket mind egyaránt magukkal hozták. Amennyiben érdekli a díjak története, vagy az, hogy a díjakat korábban kik kapták, töltse le névsorokat tartalmazó dokumentumainkat.

Díjazottak listája összes letölthető itt.

 

A díjakról általában

A MEE kiemelkedő műszaki- tudományos, gazdasági és társadalmi munkát végző tagjainak kitüntetésére az alábbi díjakat adományozza:

1. Elektrotechnikai Nagydíj

Az Elektrotechnikai Nagydíjat a MEE évenként olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi életben tevékenyen közreműködik vagy korábban hosszabb időn keresztül közreműködött és az erősáramu elektrotechnika területén nagy jelentőségű eredményeket ért el, igy:

  • Nagy horderejű tudományos jellegű illetőleg műszaki, kutatási vagy fejlesztési eredményt, ill. azok továbbfejlesztését
  • A nevelés - oktatás területén elért eredményekkel vagy ilyen eredmények sikeres gyakorlati alkalmazásában vagy továbbfejlesztésében
  • Az ipari termelés és szolgáltatás műszaki színvonalát, minőségét jelentősen növelő új módszerek, gyártmányok bevezetésében: a termelés és szolgáltatás kiemelkedő szervezésében, irányításában.
  • Egy alkotó munkával teli életpálya

Az Elektrotechnikai Nagydíj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

2. Zipernowsky díj

A Zipernowsky Károly díjat a MEE évenként olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi életben tevékenyen közreműködik, az erősáramu elektrotechnika és határterületén kimagasló elméleti és/vagy tudományos tevékenységet folytat és ennek keretében az elért eredményeit az Egyesület lapjaiban (Elektrotechnika, Villamosság) tanulmány, szakcikk keretében ismerteti. Előnyben részesítendő az a szerző aki előzőleg az Egyesületben vagy más hazai - nemzetközi rendezvényen előadásban is ismertette művét.

A Zipernowsky díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

3. Déri díj

A Déri Miksa díjat a MEE évenként olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi életben tevékenyen közreműködik. az erősáramu elektrotechnika területén kimagasló gyakorlati (alkalmazott) tevékenységet folytat és ennek keretében elért eredményeit az Egyesület lapjaiban tanulmány, szakcikk keretében ismerteti.

A Déri díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

4. Bláthy díj

A Bláthy Ottó Titusz díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi életben annak fejlesztése és szervezése terén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki, az Egyesület munkáját és ezen keresztül az Elektrotechnika fejlesztését jelentős mértékben elősegítette és emellett saját szakterületén is kiemelkedő műszaki - gazdasági eredményeket ért el.

A Bláthy díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

5. Kandó díj

A Kandó Kálmán díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza aki a szervezeti egységekben több éven át folyamatosan végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el.

A Kandó díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

6. Csáki díj

A Csáki Frigyes díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza aki az Egyesület keretében belül kifejtett, kiemelkedő tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az irányitástechnika, számitástechnika és az automatizálás elterjesztéséhez, alkalmazásához.

A Csáki díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

7. Liska díj

A Liska József díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi élet keretén belül a villamos gépek és berendezések szakterületen kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati tevékenységet folytat.

A Liska dij emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

8. Straub díj

A Straub Sándor díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi élet keretén belül a villamos fogyasztó-berendezések és szereléstechnika szakterületen kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati tevékenységeket folytat.

A Straub díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

9. Urbanek díj

Az Urbanek János díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi élet keretén belül a világitástechnika szakterületen kiemelkedő elméleti, vagy gyakorlati tevékenységet folytat.

Az Urbanek díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

10. Verebély díj

A Verebély László díjat a MEE évente olyan tagjának adományozza aki az Egyesületi élet kertén belül a villamosmüvek, villamos vontatás és a villámvédelem szakterületen kiemelkedő elméleti vagy gyakorlati tevékenységet folytat.

A Verebély díj emlékérem, oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

11. MEE Életpálya-elismerés

Életpálya elismerést a MEE olyan sokak által ismert 60 évnél idősebb tagjának adományoz éven­te­, aki az Egyesületi élet keretén belül több évtizeden át kiemelkedő tevékenységet foly­tat és a tagság körében elismerésnek örvend.

Ezen elismerés (dij) adományozása nem érinti az egyesület más dijainál előirt 5 év vára­ko­zá­si időt.

Az elismerésre az egyesület tagjai, illetve szervezeti egységek tehetnek irásos, indoklással ellátott javaslatot.

Az elismerés oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.

12. Nívó díj

A Nívó díj a MEE évente olyan tagjának adományozza aki az Egyesület folyóirataiban, kiadványiban megjelentetett kiemelkedő színvonalú tanulmányt, cikket közölt, és/vagy az Egyesület rendezvényén elhangzott nagysikerü előadást tartott.

A Nívó díj oklevél és pénzjutalom adományozásával jár.