Vezetőségünk

Dr. Danyek Miklós, szakosztály elnök, elnökségi képviselő
 2000-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Villamosmérnöki Szakán.
Doktori tanulmányainak keretén belül 2003-ig a BME Villamosművek Tanszékén volt doktorandusz hallgató, ahol kutatási tevékenysége mellett hallgatói méréseket vezetett, kor-szerűsített, újított fel. Számos publikációja jelent meg magyar és nemzetközi szakmai kiad-ványokban.
2003-tól kezdett dolgozni az Országos Villamostávvezeték Részvénytársaság Alállomás Üzemviteli Osztályán, mint alállomási üzemviteli mérnök, szakterülete alállomási védelmek.
2004-ben átkerült a Központi Szakszolgálati Üzemhez, ahol szekundertechnikai mérnökként a Dunamenti átviteli hálózati alállomás teljes körű primer és szekunder rekonstrukciójában vesz részt, mint üzembehelyező mérnök. Azóta folyamatosan résztvevője alállomások rekonstruk-ciós és bővítési munkáinak.
2005-től fő szakmai profilja az irányítástechnika lett. Munkái közül kiemelendő a 26 átviteli hálózati alállomást 5 központból kezelő rendszer tervezése, létrehozása, valamint az országos elszámolási fogyasztásmérők IP hálózati alapú lekérdező rendszerének elkészítése.
Doktori disszertációját 2006-ban védte meg, témája: Többrendszerű, eltérő névleges feszült-ségű távvezetékek szekunder ív folyamatai.
2009-től vezető mérnökként áramszolgáltatói és átviteli hálózati alállomások irányítástechni-kai rendszereinek létrehozását, valamint az átviteli hálózati alállomások egy központból való kezelését végző projektet az MVM-OVIT részéről koordinálja, tervezi, kivitelezi, üzembehelyezi.
2010-től irányítástechnikai szakágvezető mérnökként feladatai közé bekerül az MVM OVIT Zrt. irányítástechnikai munkáinak szakmai koordinálása is.
2011-től számos áramszolgáltatói, rendszerirányítói, illetve villamosenergia termelői és fel-használói alállomás IEC 61850 szerinti átalakításában, felépítésében vesz részt, mint rend-szertervező, koordináló, üzembehelyező.
2012-től a CERN svájci részecskegyorsítónál jelenleg is zajló – magyar beszállítói alapú - IEC61850 szerinti alállomási rekonstrukció Ethernet hálózati koordinálója és felelőse.
1999-től tagja a MEE-nek, 2008-tól az MVM OVIT szervezeti egységében.
2010-től a MEE OVIT szervezetének a titkára.
2010-től a MEE EISZ titkára, majd 2016-tól elnöke.
Egyesületi és szakosztályi tevékenységéért 2014-ben Csáki Díjban részesült.

 

Görgey Péter, szakosztály alelnök
 1977-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Erősáramú szakán.
Pályáját az OVIT-nál, az Albertirsa-i 750/400 kV-os alállomás létesítésén kezdte, majd 1979 és 1987 között Ferihegyen, a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság Energetikai Osztályán az Üzemviteli részleg alapító vezetőjeként vett részt a Ferihegyi repülőtér villamosenergia rendszerének rekonstrukciójában, majd alap- és szükségüzemi villamosenergia ellátásának az irányításában, személyi, szervezeti, szabályozási, stb. feltételeinek a megteremtésében, az adott időben élvonalbelinek számító repülőtéri telemechanikai rendszer tervezésében és létesítésében.
1987-ben visszatért az OVIT-hoz, ahol koordinálta az alaphálózati alállomási számítógépes ember/gép kapcsolat és alállomási irányítástechnika elvi alapjainak kidolgozását, majd megvalósítását. A Központi Szakszolgálati Üzem vezetőjeként egyebek mellett koordinálta a mezőorientált alállomási irányítástechnika alaphálózati meghonosítását, az alállomási távkezelés elvi alapjainak kidolgozását és a távkezelés gyakorlati megvalósítását. Irányította az Üzemirányítási Rendszer Irányítástechnikai Korszerűsítése (ÜRIK) nevű 10 éves projekt OVIT-ra háruló munkáit. Irányítása mellett létesült valamennyi alaphálózati alállomásban számítógépes ember/gép kapcsolat.
2004-től alállomási helyettes üzletigazgatóként egyebek mellett az üzleti alapú üzemeltetés meghonosítását koordinálta. Irányítása mellett jöttek létre az alállomási karbantartási, diagnosztikai és fogyasztásmérőkre vonatkozó adatok digitális kezelésének a feltételei.
2008-ban az OVIT integrált rendszerét vezette. 2009-től koordinációs vezetőként, majd 2011-től törzskari főmérnökként dolgozik egyebek mellett az OVIT működésének a korszerűsítésén, informatikájának a megújításán.
1975 óta a MEE tagja, ahol számos munkabizottság vezetőjeként, vándorgyűlések szekció elnökeként, előadójaként, cikkek írójaként, kiadványok társzerzőjeként, a MEE Elnökség, az Ellenőrző bizottság és a Szakirodalmi díjbizottság tagjaként tevékenykedett, ill. tevékenykedik.
2010 - 2016 között az Energetikai Informatika Szakosztály elnöke.
2016-tól a MEE EISZ alelnöke.
Egyesületi és szakosztályi tevékenységéért 2001-ben Csáki Díjban, egyesületi és szakmai tevékenységéért 2014-ben Bláthy díjban részesült.

 

Karacsi Márk, szakosztály titkár
 Szakirányú tudásomat 2010-ben az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki karán szeretem meg Energetikai Informatika szakon, kiváló minősítéssel. 2007-ben léptem be a Magyar Elektrotechnikai Egyesületbe és tanulmányaim befejezésig a vándorgyűlések szervezésnél, valamint az OE-KVK szervezet tagtoborzásánál segédkeztem. 2011 óta az okos méréssel, új mérési technológiák kifejlesztésével valamint nagyfogyasztók energia auditjával foglalkozom. A MEE-vel közösen több olyan kutatás-fejlesztési projektben vettem már részt, amely a fogyasztók tudatosságát hivatott kialakítani, növelni. Munkám mellett szívesen foglakozok a megújuló energiaforrások vizsgálatával-tesztelésével, valamint új technológiák kutatásával. Több publikációm jelent már meg mCHP (micro Combined Heat and Power) témakörben és kutatásokat is folytatok a mCHP alkalmazhatósága, és Okos hálózatba kötése témájában (Magyar Energetika, Expres 2013, SISY 2013). Rendszeresen tartok előadásokat az Óbudai Egyetemen vendégelőadóként.  2010-2013-as időszakban a MEE EISZ szakosztályában küldöttként tevékenykedtem. Az Okos Mérés – Okos hálózat (Smart Metering-Smart Grid) témájának szakterületi referenseként fontosnak tartom energetikai informatika elméleti és gyakorlati tudományának ápolását és fejlesztését, szakmai érdekeinek támogatását és képviseletét.

 

 

 

Almási Kristóf, szakosztály vezetőségi tag
 1988-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának villamos műves ágazatán. 1990-ben szakmérnöki diplomát szerzett ugyancsak a BME Villamos Művek Tanszékén. 1998 és 2001 között elvégezte a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem MBA programját.
1988 és 2001 között a Magyar Villamos Művek Rt. ill. a MAVIR Rt. Országos Villamos Relévédelmi, Automatika és Mérésszolgálatánál (OVRAM) dolgozott. Részt vett az országos terheléskorlátozó automatika rendszer rekonstrukciójában, a zárlatszámítási program kifejlesztésében és az európai szintű teljesítménylengési mérőrendszer kialakításában. 1994 és 2001 között az erőművek villamos védelmi szakterületének témafelelőseként az új erőművi blokkok tervezésében, kivitelezésében és üzembehelyezésében működött közre.
2001 májusa óta a MAVIR Rt. Hálózati Operatív Szolgálatánál (ill. annak elődjénél) dolgozik, 2002 novembere óta osztályvezetőként. A nagy múltú szakterület örökségét átvéve a hálózati üzemelőkészítés folyamatát irányítja. Vezetése alatt valósult meg a hálózati üzemelőkészítésben az új irányítástechnikai rendszer üzemszerű használata, és alkották meg a hálózati igények bejelentésének korszerű rendjét.
Több nemzetközi szervezetben képviseli a MAVIR-t és Magyarországot, elsősorban az átviteli hálózatok üzemirányításának regionális együttműködése, valamint a hálózati kapacitások koordinált meghatározása témaköreiben.
1988 óta laboratóriumi mérésgyakorlatokat vezet a BME Villamos Művek Tanszékén.
1997 és 2010 között a MEE Automatizálási és Informatikai Szakosztályának titkára volt. Sikerült a szakosztály életét rendszeresebbé tenni. Ez idő alatt a szak¬osztály szűkebb és tágabb érdeklődési területein 35 színvonalas szakmai rendezvényt ill. konferenciát tartott.
Egyesületi és szakosztályi tevékenységéért 2002-ben Csáki Díjban részesült.

 

Haddad Richárd, szakosztály vezetőségi tag

1995-ben csatlakozott még villamosenergiaipari technikus tanulóként az Egyesülethez. Az Óbudai Egyetem Kandó karán 1999-ben Nagyfeszültségű technikán, majd 2014-ben mester szinten Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek szakirányon szerzett villamosmérnöki diplomát. Ezenfelül 2003-ban elvégezte a Corvinuson MBA-t majd 2018-ban a Keleti Károly Gazdasági karon az MSc közgazdász képzést. Szakmai tevékenyégi területei a méréstechnika, az okos mérési rendszerek, hálózatok és infrastruktúrák felügyelete és irányítása, az energia hatékonysági és irányítási rendszerek. Ismeretei nem csak a villamosrendszerekre terjednek ki, munkássága során dolgozott kőolaj- és gáziparban is. 2014-től az Óbudai Egyetemen oktat szakmai tevékenységével összefüggő kurzusokban.

Egyesületi életben aktív szerepvállalása 2000-től kezdődik, amikor az Egyesület Ifjúsági Bizottságának egyik vezetője lesz.2010-ben az Elektrotechnika Alapítvány kuratórium, és az EISZ szakosztály vezetőségi tagja. 2013-ban megválasztják az Egyesület főtitkárának, majd 2016-ban megerősíti a küldöttgyűlés a pozíciójában. 2019-ben a BUDAKO elnöke és az EISZ vezetőségének tagja valamint a Marketing és Kommunikációs Bizottság elnöke.

 

 

 

 

Fülöp Zoltán, szakosztály vezetőségi tag

1991-ben végeztem a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Mikroelektronika és Technológia Szakán.
Első munkahelyem az 1989-ben a Villamosipari Kutatóintézetből alakult EPOS PVI Rt. volt, ahol gyártástechnológus mérnökként kezdtem pályámat 1991 nyarán. Feladataim között szerepelt az elektronikus gyártás dokumentáció, elektronikus gyártásütemezés és készletnyilvántartás létrehozása Novell hálózati multiuseres környezetben dBase és Clipper alapon. A gyártásütemezés és készletgazdálkodás 1993 folyamán indult, amely során a rendszer elvi kialakításán túlmenően a legnagyobb kihívást az emberi tényező, a gondolkodásmód átalakítása okozta.
1994-ben munkahelyet váltottam és mérnök-üzletkötőként a VARTA Hungária Kft. alkalmazásába léptem. Feladatom az iparai akkumulátorok közé sorolt „targonca” vagy másképpen meghajtó akkumulátorok üzletág fejlesztése lett, gyakorlatilag az alapoktól. Ezt a tevékenységet 1995-től, mint üzletágvezető folytattam.
Számos projektben vettem részt, ahol komplett energiaellátást kellett kivitelezni logisztikai központok sokszor százas nagyságrendű targonca parkjának.
2006-tól az EnerSys Hungária Kft. helyhezkötött akkumulátorok üzletágvezetője lettem (az EnerSys Hungária a VARTA ipari divízió kivásárlását követően alakult, előzőleg VHB, Hawker Hungária Kft. néven szerepelt). Az értékesítési tevékenységen túlmenően szünetmentes áramellátó és alállomási segédüzemi áramellátó rendszerek kialakításában, kivitelezésében vettem részt.
2010-től az EnerSys Hungária Kft. értékesítési vezetője, 2013-tól ügyvezető igazgatója vagyok.

 

 

Dr. Kovács Attila, szakosztály vezetőségi tag
 1988-ban végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, Villamosművek ágazaton. Diplomaszerzés után az Országos Villamostávvezeték Vállalat alkalmazottjaként nappali szakmérnöki tanulmányokat folytatott a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosművek Tanszékén. Kutatási feladata az alállomási gyakorló szimulátorok technológiai modelljeinek, szimulációs szoftverének kidolgozása volt. E témakörben szerzett kitüntetéses erősáramú szakmérnöki diplomát 1990-ben, és védte meg egyetemi doktori disszertációját 1992-ben.
1990-től 1996-ig az Országos Villamostávvezeték Vállalatnál dolgozott irányítástechnikai mérnökként, majd 1995-től irányítástechnikai szakágvezetőként. Feladata az alaphálózati alállomások számítógépes mérésadatgyűjtéséhez, az alállomások irányítástechnikai rekonstrukcióihoz kapcsolódó fejlesztések koordinálása volt, különös tekintettel az ÜRIK projekt alállomási munkáira.
1996-tól a DYNAsoft Kft-nél dolgozott projektvezetőként, majd a DYNAdata Kft-nél osztályvezetőként. Itt villamos diszpécserközponti rendszerek engineering feladataival, projekt-specifikus fejlesztéseivel, valamint szakértői rendszerek megvalósításával foglalkozott.
2000 óta az Astron Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója. Több publikációja jelent meg hazai és nemzetközi folyóiratokban, a mesterséges intelligencia-alapú megoldások villamosenergia-rendszerbeli alkalmazásának szakterületén.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki Kar záróvizsga bizottságának tagja, 2006 óta az egyetem címzetes egyetemi docense.
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, 2006-ban Csáki Díjat kapott.

 

 

Pálfy Miklós, szakosztály vezetőségi tag
 1964-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán jeles minősítéssel szerezte villamosmérnöki diplomáját. Az egyetem elvégzése után a Villamosipari Kutató Intézetben (VKI) kezdte munkáját. 1964 és 1989 között a VKI-ban különböző kutatói és vezetői pozíciókat töltött be. 1989-1992 között a Pannonglas SOLARLAB alapítója és vezetője. 1990 -2016 között a Solart-System Kft. ügyvezetője.  Mellékhívatású adjunktusként a Villamosmérnöki Kar Autómatizálási tanszékén dolgozott 1979-1995 között, és a Szent István Egyetemen,- ahol címzetes docensi címet adományoztak részére - részt vesz az oktatásban, szakmérnök képzésben.
Részt vett a hazai szilicium teljesítménydiódák kifejlesztésében és nagyvasúti vontatásban való alkalmazásukban, majd a teljesítmény tirisztorok fejlesztési munkáiban. A teljesítmény fototirisztorok kifejlesztését és az ionimplantációs technika alkalmazását a Dán Műszaki Egyetemen vendégkutatóként végezte 1972-ben. A 70-es években a napenergia hasznosítása és a villamos járművek fejlesztése volt főbb kutatási területe. Vezetésével 15% hatásfoku szilicium napelemeket fejlesztettek ki és inditották el kisérleti gyártását. A fejlesztés során plazmatechnológiákat alkalmaztak. Ugyancsak vezetésével 10 db Barkas árúteritő jármű kisérleti példányai készültek el, valamint villamos hajtású kismotorkerékpárt fejlesztettek ki. A 80-as évek végén vezetésével kutatási osztálya az AEG töl vásárolt teljesitményfélvezető gyártási licencet vezette be a Cegléden alapított TET vállalatnál.Munkája során több száz hazai és külföldi cikk, előadás, tanulmány és 13 szabadalom született. 4 könyvben társszerző.
1964 től a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja. 1982-ben a Fotovillamos Energiaátalakítók (napelemek) Mubi alapítója és vezetöje. 1987-ben Zipernowsky díjban és 2007-ben Csáki díjban részesült.

 

 

Pauló Bence, szakosztály vezetőségi tag

2012-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán BSc. villamosmérnöki, majd 2014-ben MSc. villamosmérnöki képesítést szerzett Villamosenergia-rendszerek szakirányon.
2011 és 2014 között a BME-n működő Energetikai Szakkollégiumban aktívan tevékenykedett, 2013-tól annak villamoskari alelnöke volt.
2013-tól gyakornokként dolgozott a Protecta Elektronikai Kft-nél, a diplomatervét a korszerű numerikus védelmek automatizált tesztelési rendszerének fejlesztéséből írta.
2014-ben csatlakozott a Protecta Elektronikai Kft fejlesztési osztályához.
2014-től tagja a Magyar Elektronikai Egyesületnek.
2016-től vezetőségi tag a MEE EISZ-ben.

 

 

 

 

Szilágyi András, egyesületi ügyek szakreferens

1966-ban a BME Vilamosmérnöki Karán, a Távközlési Ágazaton szerzett diplomát.
Kezdő mérnökként az MVMT Országos Távközlési Szakszolgálatánál dolgozott, az
Országos Villamos Teherelosztó üzemirányítási eszközeinek korszerűsítése témakörben.
1971 és 1995 között az ERŐTERV – VMF Távközlési és Rendszerirányítási Osztályán,
1978-tól az osztály vezetőjeként dolgozott. 1995-től a program végéig az MVM üzemirányítási rendszerének korszerűsítését megvalósító projekt ( „ÜRIK” ) tagjaként, majd 2001-től a MAVIR Műszaki és Szolgáltató Osztályának vezetőjeként dolgozott. . Az  új,  MVM - MAVIR közös székház projektben műszaki projektvezetőként vett részt.
Szakterületén belül, kiemelten az irányító központok információs rendszereinek ergonómiai tervezésével foglalkozott
1973-tól, négy évig a Kandó Kálmán Műszaki főiskolán, óraadóként a Hírközlés és Irányítástechnika a Villamosenergia- iparban c. tárgy kidolgozója és oktatója volt.
Villamosmérnök – matematikus szakmérnöki diplomával, angol és német középfokú, állami nyelvvizsgával rendelkezik.
1966-tól a MEE tagja. 1968-tól a Villamosenergia Szakosztály keretein belül megalakult
Távközlési Munkabizottság titkára, majd elnöke volt. 1990-től, két cikluson keresztül az Automatizálási és Számítástechnikai Szakosztály elnökeként tevékenykedett. Szakosztálya delegáltjaként, húsz éven keresztül részt vett az Elnökség munkájában. Több ciklusban, részben tagként, részben vezetőként a Jelölő Bizottság tagja volt. 
A Csáki és a Kandó díj birtokosa.