Érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve (2016-os kiadás)

Megjelent az „Érintésvédelmi Felülvizsgálók Kézikönyve” című, Magyar Elektrotechnikai Egyesület által gondozott szakmai jegyzet 6. átdolgozott kiadása. 

Szerkesztette: Arató Csaba

Amint az közismert, az Egyesület fennállása óta feladatának tekinti a villamos-biztonságtechnika különböző szakterületeivel foglalkozó szakemberek oktatását, illetve továbbképzését. Ennek keretében már több évtizede foglalkozik az érintésvédelmi felülvizsgáló szakemberek képzésével, oktatásával.

 

Ár: 5900 Ft

 

 

Az Egyesület nem csak az oktatást és vizsgát szervezi meg, hanem a képzéshez tartozó és az oktatáshoz szükséges tanfolyami jegyzeteket is elkészíti és kiadja, illetve forgalmazza. Így került sor 2010-ben, (majd 2012-ben és 2014-ben) az „Érintésvédelmi Felülvizsgálók Kézikönyve” című szakmai jegyzet kiadására. A közelmúltban szükségessé vált a kézikönyv újbóli kiadása. A műszaki alapelvek ugyan nem változtak – de az elmúlt 2 év alatt sokat változtak a műszaki tartalmú jogszabályok előírásai és a villamos szabványok követelményei. A szerkesztők 2016 októberéig követték nyomon, és rögzítették az új jegyzetben a tárgykörhöz tartozó változásokat.

A jogszabályi változások között ismertetésre került − többek között − a megváltozott hatósági intézményi rendszer. Ismerteti a jegyzet a villamos berendezések felülvizsgálatát elrendelő új jogszabályt a 10/2016. (IV.5.) NGM rendeletet is. A szabványváltozások követése során az MSZ HD 60364 sorozat új szabványairól − főleg ezek érintésvédelmi vonatkozásairól − valamint a magyarázatos kiadás 8. pótlapjairól tájékoztat az új jegyzet. A közelmúltban kiadták a nagyfeszültségű villamos berendezések érintésvédelmére vonatkozó új szabványt MSZ EN 50522 jelzettel – ezt szintén ismerteti az új kézikönyv. A szabvány a szakma által jól ismert MSZ 172-2, -3 szabványok örökébe lépett.

Új, korszerű ismeretekkel bővült a jegyzet villamos balesetekkel foglakozó fejezte: a legújabb kutatások eredményei alapján részletesebben foglalkozik az áram élettani hatásaival, az elsősegélynyújtással és az újraélesztéssel. 

Végül teljesen új, naprakész jogszabály- és szabványgyűjtemény és a szokásos ellenőrző kérdések zárják a jegyzetet.
Reméljük, hogy a jegyzet új, bővített kiadása is beválik, hasznos tankönyve lesz az érintésvédelmi felülvizsgálóknak és jó segítsége lesz az érdeklődő szakembereknek. 

A könyv ára bruttó 5 900 Ft. Megrendelhető online, vagy megvásárolható félfogadási időben személyesen a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Titkárságán (1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em.)

A MEE tagjainak 5% kedvezményt biztosítunk a jegyzetek mindenkori árából! Amennyiben igénybe kívánja venni a kedvezményt, kérjük, hogy Megrendeléskor tagkódját írja be a megjegyzés rovatba!