Villamos hálózat kezelő képzés (E-000505/2014/A001)

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos hálózat kezelő (OKJ 35 522 14) képzést szervez.

A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a villamos hálózat kezelő feladatok végzése során szükséges munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést a hálózat üzemeltetőknek. Ez a cél a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.

Időpont: 2020. december 18.
Helyszín: Budapest (Ganz Irodaház  - 1191 Budapest, Üllői út 200. III. 307.)
Jelentkezési határidő: 2020. december 7. - A jelentkezési határidő lejárt!

Lemondást a jelentkezési határidő lejártáig fogadunk el!
 

Nem mentesít a fizetési kötelezettség alól, ha a jelentkezés ellenére a résztvevő a képzésen nem jelenik meg.

A képzés és vizsga költsége: 290 000- Ft./ Fő összeg, mely mentes az adó alól.
A képzési díj tartalmazza a szakmai jegyzet árát!

A MEE tagjainak 5% kedvezményt biztosítunk!

Felhívjuk a tisztelt Jelentkezők figyelmét, hogy a képzést kizárólag megfelelő számú jelentkezés esetén áll módunkban elindítani.

Oktatási napok:

 • 2020.12.18
 • 2021.01.28
 • 2021.02.03
 • 2021.02.10
 • 2021.02.17
 • 2021.02.24
 • 2021.03.03
 • 2021.03.11
 • 2021.03.18
 • 2021.03.25
 • 2021.04.01
 • 2021.04.08
 • 2021.04.15
 • 2021.04.22
 • 2021.04.29
 • 2021.05.06
 • 2021.05.13
 • 2021.05.17

Vizsganapok:

 • 2021.05.19 – írásbeli, szóbeli
 • 2021.05.25 - gyakorlati

A megszerezhető szakképesítés:

VILLAMOS HÁLÓZAT KEZELŐ
OKJ-száma: 35 522 14
Felnőttképzési engedély száma: E-000505/2014/A001

Szakmai követelménymodul azonosítója:
- 11286-12 - Műszaki ügyvitel
- 11294-12 - Villamos hálózat ellenőrzése, üzemeltetése

 

A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás

            A munkakör megnevezése: Hálózat szerelő, üzemeltető

 

FEOR száma: 7343 Elektromos hálózat szerelő, javító

 

A munkaterület rövid, jellemző leírása

A villamos hálózat üzemeltetése során a szakember a villamos hálózatok villamos berendezéseinek és segédberendezéseinek szakszerű kezelését, ellenőrzését végzi. Önállóan biztosítja a hálózatok felügyeletét, elvégzi a diagnosztikai méréseket és vizsgálatokat – kiértékelve azokat. Felismeri és elhárítja a villamos hálózatok, hálózati elemek rendellenességeit, helyreállítja a hálózatok üzembiztonságát. A villamos energiaszolgáltatás folyamatosságának, üzembiztonságának, minőségi kritériumainak biztosítása érdekében üzemszerű és előre nem tervezett beavatkozásokat végez.

Munkája során kis- és középfeszültségű kapcsolókészülékeket működtet; védelmi és automatika eszközök áramköri csatlakoztatását valósítja meg. A védelmi és automatika működések adataiból következtet a bekövetkezett hálózati eseményekre. A hálózatok alapvető villamos és mechanikai paramétereinek beállítását és ellenőrzését végzi a megfelelő eszközök alkalmazásával.

A villamosenergia-elosztás és felhasználás berendezéseinek és eszközeinek üzemeltetése során működtetett villamos gépeket, készülékeket és berendezéseket karbantartja, üzemzavaruk esetén a hibát elhárítja. Megfelelő felkészültséggel rendelkezik villamos-energetikai, műszertechnikai, elektronikai, automatizálási, diagnosztikai, számítástechnikai és kommunikációs eszközök és berendezések üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásához.

Használja, működteti az informatikai rendszert; feladatainak ellátásában meghatározó szerepet kap a számítógépes ellenőrzés, felügyelet és ügyvitel. Feladatainak ellátása során kommunikál az üzemirányító szervezetekkel.

Munkáját műszaki dokumentáció alapján, jogszabályok, szabványok, szakmai utasítások és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

 

A képzés időtartama:

160 óra, ebből 112 óra elmélet, 48 óra gyakorlat
Oktatás hétköznap 8:00 - 16:00

A tanfolyamon való részvétel feltételei:

A villamos hálózat kezelő tanfolyamon az vehet részt, aki

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

 

Az előképzettség és a gyakorlati idő:

 • 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú, vagy felsőfokú erősáramú végzettség és
 • a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 7. Egyebek fejezetében foglaltak
 • minimum 2 év üzemeltetői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat az előírt szakmai végzettség megszerzését követően

 

A vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga.