Újabb három évre bizalmat szavazott a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) hétvégén megtartott tisztújító küldöttgyűlése a szervezet eddigi elnökének, Béres Józsefnek, az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezető igazgatójának. A küldöttek vele együtt a szervezet főtitkárát Haddad Richárdot, az Enefex Hungary Kft. ügyvezetőjét is megerősítették posztján. Programjuk célja egyrészt ismertebbé tenni az elektrotechnikát a társadalom különböző csoportjai számára, a szakmai utánpótlás nevelés érdekében aktív kapcsolatot tartani a fiatalokkal, és az ágazat cégeivel való szoros együttműködésben hatékony, innovatív és fenntartható megoldásokat elterjeszteni. Tisztelt Tagtársak!

Egyesületünk életének háromévente ismétlődő és kiemelt fontosságú feladata a tisztújítás. Nekünk, az Egyesület választott tisztségviselőinek kötelességünk tisztújítás előkészítése, a lebonyolítás tisztaságának biztosítása.

A tisztújítás lebonyolításának számos feltételével rendelkezünk:

  • A MEE alapszabálya és az SZMSZ 2. melléklete – „Egyesületi Választások Rendje” - részletesen szabályozza az Egyesület vezetőségének, valamint a szervezeti egységek vezetőségének tisztújítását.
  • A Közgyűlés jóváhagyásával létrejött a jelölő bizottság a MEE vezetőség tisztújításának előkészítésére, elnöke Hiezl József.


A tisztségviselők megválasztása az Egyesület életét alapvetően befolyásoló esemény.

Az Egyesület jelene és jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hogy az új kihívásokat idejében felismerő, azokhoz gyorsan alkalmazkodni tudó, proaktív, az Egyesület hagyományait magának valló, az Egyesületen belül tekintélyt és közbizalmat élvező Elnökség megválasztására kerüljön sor.

Az Egyesület Elnöksége a jelölés demokratizmusát nem csorbítva, sőt azt minél inkább kiszélesítendő, az érvényes belső szabályozásoknak megfelelően, ajánlást állított össze, az egyes választható tisztségek betöltéséhez fontosnak tartott személyi elvárásokra, valamint ismerteti az egyes tisztségek betöltőinek főbb feladatait.

Az itt lefektetett követelmények segítenek mind a jelölési javaslatokat adó egyéni tagok és tagszervezetek, mind a jelölési felkérést elfogadni szándékozó tagtársaink számára.A 2016-os Tisztújítás jelöltjeit megtekintheti a "Bővebben"-re kattintva.A 2015 évi küldöttgyűlés alapszabályunknak megfelelően Jelölő Bizottságot választott, amelynek feladata a 2016. évi tisztújítás előkészítése, jelöltek állítása. A Bizottság 2015. augusztus 4-én megtartotta alakuló ülését, megkezdte munkáját és az alábbi felhívást teszi közzé.