Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
2020. február 21.
Képzés

Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi Szakvizsga indul „Erősáramú berendezések felülvizsgálója” vagy „Villamos biztonsági felülvizsgáló” képesítéssel rendelkezők részére.

Időpont: Hamarosan...

Kapcsolattartó:
Molnár Viktória
molnar@mee.hu
+36 30 490 8729

 

Időtartama: 5 óra

A képzés költsége: 23.900.- Ft/fő összeg vizsgadíjjal együtt. (MEE tagoknak 5% kedvezmény)

Képzési díj megfizetésének ütemezése: képzés megkezdése előtt kiállított számla alapján átutalással a képzés napjáig.

 

Felhívjuk a tisztelt Jelentkezők figyelmét, hogy a képzést kizárólag megfelelő számú jelentkezés esetén áll módunkban elindítani.

A képzés távoktatásos formában kerül megrendezésre. Az oktatási anyagot a képzés előtt küldjük meg a jelentkezők részére.

A képzésen való részvétel feltételei:
Tűzvédelmi szakvizsgán az vehet részt, aki

  • a 18. évét betöltötte
  • megfelelő előképzettséggel rendelkezik, mely:
    • OKJ-s erősáramú berendezések felülvizsgálója képesítés
    • vagy műszaki mérnöki végzettség (l.: 45/2011 (XII.7.) BM rendelet 6. § e.) pontja)
  • az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett

 
A képzés célja:
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők tevékenységének gyakorlásához a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 2 melléklet 14. pontja szerinti „Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzése”

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

A képzés vizsgával zárul, a vizsgára bocsátás feltétele a képzésen való részvétel.

A záróvizsga rendje:

Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50-89% közötti arányban adott helyes választ. Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát tennie, a vizsga sikeresnek minősül. 

A résztvevő szerződésszegésének következményei:

A megengedett hiányzás túllépése, vagy egyéb, a Felnőttképzésben résztvevőnek felróható okból történő kimaradás esetén az általa befizetett összeg nem követelhető vissza. Hiányzás a képzésből vagy vizsgából való kizárást eredményezi.

A vizsgán való megjelenés elmulasztása esetén a rendező szerv utólagos díj visszatérítésre nem kötelezett.

Amennyiben a Képző Intézmény a szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy a képzés a képzést szervező hibájából jogszerűen nem folytatható (pl: eltiltják a képzési tevékenységtől és törlik a nyilvántartásból, vagy nem teljesíti nyilvántartásba vételi kötelezettségét), az előre befizetett képzési díj a befizető részére időarányosan visszajár.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000166

 


Kapcsolódó tartalom

Képzés
Villamos biztonsági felülvizsgálók továbbképzése
2023. október 13.

Budapest - 2024. január 16.

Békéscsaba - 2024. február 17.

Zalaegerszeg - 2024. március 9.

Békéscsaba - 2024. április 13.

Képzés
Villamos biztonsági felülvizsgáló képesítő képzés
2021. október 20.

Nyíregyháza - 2023. december 2.

Győr  2024. február 24.

Budapest - 2024. február

Zalaegerszeg - 2024. március 8.

Képzés
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő (07134028)
2021. október 06.

Budapest - 2024. január 6.

Nyíregyháza - 2024. január 13.

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085