Magyar Elektrotechnikai
Egyesület

Világítástechnikai Társaság

Közhasznú információk

Elnök: Nagy János

Nagy János
Elnök
elnok@vilagitas.org
Bakos Tibor
Alelnök
tibor.bakos@egrid.hu
Kovácsné Jáni Katalin
Alelnök
janik@elektroinstallateur.hu
Némethné Dr. Vidovszky
Ágnes

Alelnök
nva954@gmail.com
Schwarcz Péter
Alelnök
ptrschwrcz@gmail.com
Szőcs László
Alelnök
szocs.laszlo@velkor.hu
Urbin Ágnes
Alelnök
urbin@mogi.bme.hu
Általános információk

Társaságunk a céljait egy bővített mondatban fogalmazta meg, amely meghatározza tevékenységét, segíti működését.

A világítástechnika elméleti és gyakorlati tudományának fejlesztése, ezen belül különösen a világítástechnikával foglalkozó szakemberek és cégek közötti hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a világítási kultúra terjesztése, a hagyományok ápolása, szakmai továbbképzés, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység szakmai elősegítése.

MEE VTT honlapja
Szervezeti hírek
VTT
Célkitűzés
2020. augusztus 06.

Társaságunk a céljait egy bővített mondatban fogalmazta meg, amely meghatározza tevékenységét, segíti működését. 

A világítástechnika elméleti és gyakorlati tudományának fejlesztése, ezen belül különösen a világítástechnikával foglalkozó szakemberek és cégek közötti hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a világítási kultúra terjesztése, a hagyományok ápolása, szakmai továbbképzés, az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység szakmai elősegítése.

A belépési nyilatkozat online itt érhető el.

Vezetőség:

elnök: Nagy János
elnökségi képviselő: Nagy János
további vezetőségi tagok:
Kovácsné Jáni Katalin
Urbin Ágnes
Schwartz Péter
Bakos Tibor
N. Dr. Vidovszky Ágnes
Szőcs László
E-mail: vtt@vilagitas.org


VTT
A VTT történetéből
2014. augusztus 06.

A 19. század végén, a 20. század elején, a mai korszerű villamos ipar kialakulásának kezdetén a fejlődés egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges világítás gazdaságos és hatékony megoldásának igénye volt. A szakmában tevékenykedők 1900-ban létrehozták társadalmi szervezetüket az információcsere, az érdekvédelem, a szabványosítás, valamint más közös célok érdekében, és megalakították a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet.

 

A 20-as, 30-as években rendszeresen jelentek meg az Egyesület kiadásában a kor aktuális világítástechnikai kérdéseiről szóló 20-30 oldalas értekezések az akkori legkiválóbb szakemberek (pl. Szigeti György, Bródy Imre, Urbanek János, Gács István) tollából.

 

A második világháború után az Egyesület három szakosztályra szerveződött. A világítástechnika a Szerelési szakosztályhoz tartozott, amelyet később Villamos Berendezések Szakosztálynak neveztek. A Szakosztályon belül az 50-es években Lámpatestek és fényforrások munkabizottság alakult dr. Sziráki Zoltán vezetésével, amely 1960-tól önálló egyesületi egységként, Világítástechnikai Szakbizottság néven működött egészen 1990-ig. Ekkor a Szakbizottság az Egyesület önálló szakosztályává alakult és vezetését Gergely Pál, majd dr. Horváth József vette át. 1994-ben a Szakosztály új elnöke Pollich János lett, akinek előkészítő munkája alapján egy évvel később, 1995 novemberében megtartották a Világítástechnikai Társaság alakuló közgyűlését.

 

Az első Világítástechnikai Konferenciát 1961-ben rendezték meg, melyet azóta számos hasonló rendezvény követett. A legjelentősebb nemzetközi rendezvény az 1989-ben megrendezett Lux Europa konferencia volt, mintegy 200 külföldi vendéggel. 1970-től kezdődően az évente rendszeresen ismétlődő rendezvények sora a Közvilágítási Ankétokkal bővült. 2006 óta két évenként a LUMEN V4 konferencia ad teret a magyar, lengyel, cseh és szlovák világítástechnikusok találkozójának.

 

A szakmai közélet színterét 75 éven keresztül az Eötvös utcai Világítástechnikai Állomás biztosította, melynek használati joga 2002-ben megszűnt. Ezután jött létre a Magyar Világítástechnikáért közhasznú alapítvány, amely a VTT anyagi támogatásával 2003-ban megvásárolta az új székhelyet, a 1042 Budapest, Árpád út 67 alatti Világítás Házát. Az új intézmény ünnepélyes megnyitására a VTT 2004 február 28-i közgyűlésén került sor. 2006. május 1.-je óta a VTT a MEE származtatott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságaként működik.

VTT
A tagság
2014. augusztus 06.

A Világítástechnikai Társaság tagsága az előbbi célok érdekében közösen tevékenykedő természetes és jogi személyiségű tagokból áll.

A Társaság tagja lehet minden hazai vagy külföldi természetes és jogi személy, aki a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja, vagy felvételi kérelmét a Társasághoz benyújtja és azt a Társaság tagfelvételre jogosított szerve elfogadja. Ez utóbbi esetben a jelölt automatikusan a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagjává is válik.

A Társaság tagjai részt vehetnek a Társaság által meghirdetett tanfolyamokon, előadásokon, bel- és külföldi tapasztalatcseréken, élhetnek a társasági tagoknak járó kedvezményekkel és juttatásokkal, stb. A „rendes tag”-ok (természetes személyek) bármely Társasági tisztségre jelölhetők és megválaszthatók.

VTT
Nemzetközi és hazai kapcsolatok
2014. augusztus 06.

A Társaság tagja a lámpatest- és világítástechnikai alkatrészgyártók európai szervezetének, a CELMA-nak, részt vesz a Nemzetközi Világítási Bizottság (CIE) Magyar Nemzeti Bizottságának munkájában, és szoros kapcsolatot tart fenn számos ország nemzeti világítástechnikai szervezetével.

Rendszeresen képviselteti magát az európai országok „Lux Europa” konferenciáin. Az ún. „visegrádi” országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) világítástechnikai társaságai évenkénti közös konferencia szervezésében állapodtak meg. Az első LUMEN V4 konferencia a VTT szervezésében, Balatonfüreden volt 2006-ban.

A VTT aktívan részt vesz a nemzetközi és nemzeti szabványosítási munkában, (IEC, CEN, CENELEC, CIE, MSZT).

A törvényalkotási munkát több jogszabály módosítási javaslattal, háttéranyaggal segítettük. Részt vettünk az Európai Unió energiapolitikájához kapcsolódó nemzeti intézkedési terv előkészítésében. Kapcsolatot tartunk számos hazai szervezettel (Mérnökkamara, csillagászok, villamos nagykereskedők szövetsége). Kiterjedt médiakapcsolatainknak köszönhetően számos világítástechnikai témájú anyag jelent meg az írott és elektronikus sajtóban, rádiókban, televíziókban, melyekben a VTT álláspontja tükröződött.

VTT
Vállalkozás
2014. augusztus 06.

Tagjaink nemzetközileg elismert kapcsolatai, szakértelme alapján a hozzánk fordulóknak a világítástechnika minden területén (kül- és beltéri világítás, díszvilágítás, világítási energiaracionalizálás) magas színvonalú, cégfüggetlen, pártatlan szolgáltatásokat ajánlunk.

Vállalkozunk szakmai kiadványok, tervezési segédletek szerkesztésére, összeállítására, lektorálására, tanfolyamok, továbbképzések szervezésére és lebonyolítására, szakmai kiállítások rendezésére.

VTT
Kiadványok
2014. augusztus 06.

A Társaság munkájával kapcsolatos hírek, illetve világítástechnikai témájú szakcikkek a MEE "Elektrotechnika" c. folyóiratában és az annak mellékleteként kiadott programfüzetben jelennek meg, amelyet a Társaság minden tagja díjmentesen megkap.

A Társaság kiadásában rendszeresen megjelenik a "Világítástechnikai Évkönyv" c. kiadványunk, amelyet szintén díjmentesen bocsátunk tagjaink rendelkezésére. A könyvsorozatot 1996-ban indítottuk útjára. 2001-ben jelent meg "Világítástechnikai kislexikon" c. kiadványunk, amelynek szócikkeit a szakterületüket legjobban ismerő tagjaink írták.

A kb. 500 világítástechnikai fogalom magyarázatát adó kislexikon a címszavak mellett azok angol és német megnevezését is tartalmazza, így az háromnyelvű szakszótárként is használható. 

A naprakész tájékoztatást szolgálja a Társaság nyelvű internetes honlapja a www.vilagitas.org címen.

VTT
Szakmai elismerés
2014. augusztus 06.

A „Pollich János díj a Világítástechnikai Társaságért” kitüntetést olyan természetes személyek, szervezetek, csoportok kaphatják meg, akik, ill. amelyek a VTT támogatásával, a társasági élet hatékony szervezésével, kimagasló irodalmi, oktatási tevékenységgel jelentős mértékben öregbítik a VTT hírnevét.

A „Gergely - dr. Horváth díj a magyar világítástechnikáért” a VTT olyan tagjainak adományozható, akik a VTT keretén belül kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak a világítási kultúra növeléséhez, a tagsági élet szervezéséhez. Az „Év világítástervező”-jének adható Pro Lumine díj pályázat útján nyerhető el.

VTT
Világítás háza
2014. augusztus 06.

A Budapest IV. kerület Árpád út 67 I. em. 6 alatt található 116 m2-es ingatlan a Világítástechnikai Társaság mellett a CIE Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány székhelyéül is szolgál.

Az 50 főt befogadó, a legkorszerűbb technikával felszerelt előadótermében rendszeresen szerveznek szakmai előadásokat, bemutatókat, klubnapokat. A helyiségek világítási rendszere lehetőséget teremt az ajánlott világítási megoldások, fényszabályozási lehetőségek bemutatására. Az ugyanitt található könyvtárban a világítástechnikai szakirodalom tanulmányozható.

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085