az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve

 

Az Elnökség 7 választott tagból, továbbá a Régiók, Szakosztályok, Társaságok által delegált és a Közgyűlés által szavazással jóváhagyott tagokból áll.

 

Választott tagok:

- Elnök

- Főtitkár

- Gazdasági Bizottság elnöke

- Szakmai- Tudományos Bizottság elnöke

- Oktatási Bizottság elnöke

- Szervezési Bizottság elnöke

- Kommunikációs és Marketing Bizottság elnöke

 

Delegált tagjai az Elnökségnek a társaságok (MEE VET, MEE VTT) által választott társasági képviselők, a szakosztályok által választott szakosztályi képviselők (szakosztályonként, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységenként egy fő), és a területi szervezeti egységek által választott régió képviselők (régiónként 1 fő), valamint a MEE Fiatal Szakemberek Társasága által választott képviselő.

 

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 3 évi időtartamra választja. Az Elnökség tagjai ezen tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik.

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

- a Közgyűlés határozatainak végrehajtása,

- az Egyesület működtetése,

- az előző elnökségi ülés óta eltelt idő alatt végzett egyesületi munka megvitatása és jóváhagyása, továbbá a következő időszak legfontosabb feladatainak meghatározása,

- az Egyesület munkatervének és éves pénzügyi tervének jóváhagyása, a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés közgyűlés elé terjesztése,

-jogi személyiséggel nem rendelkező funkcionális szervezetek megalakulásának, megszüntetésének, illetve szabályzatainak jóváhagyása,

-jogi személyiséggel rendelkező funkcionális szervezeti egységek éves költségvetésének meghatározása,

-az Egyesület belső szabályzatainak, az egyesületi díjakra vonatkozó szabályozás elkészítése, módosítása, jóváhagyása, kivéve az Alapszabályt és annak mellékletét képező Befektetési Szabályzatot,

- jogi személyiségű szervezeti egységek SZMSZ-ben nem meghatározott

gazdálkodása feltételeinek, a felelősségvállalás mértékének, programjának és szakmai rendezvényeik típusának jóváhagyása.

- képviselő küldése más szervezetekbe,

-kitüntetési, egyesületi díj javaslatok jóváhagyó tudomásul vétele a vonatkozó szabályok alapján,

- munkabizottságok létrehozása, megszűntetése

 

EGYESÜLETI ELNÖKSÉG TAGJAI

   
 

     
 

Gelencsér Lajos

 elnök

Veisz Imre

főtitkár

     

 BIZOTTSÁGOK ELNÖKEI

   

  

Kiss Zsuzsanna

Gazdasági Bizottság
elnöke

 

 

Dr. Németh Bálint

Kommunikációs és
Marketing
Bizottság
elnöke

 

 

Markovics Zsolt

Oktatási Bizottság
elnöke

 

 

 

Dr. Székely Csaba

Szervezési
Bizottság
elnöke

 

 

Dr. Vokony István

Szakmai és Tudományos
Bizottság elnöke

 

 

 

SZAKOSZTÁLYI KÉPVISELŐK

   

   

Dr. Danyek Miklós

Energetikai Informatika Szakosztály

dr. Madarász György

Villamos Gép, Készülék, Berendezés Szakosztály

Dési Albert

Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály

 

Hollósy Gábor

Villamos Hálózatok Szakosztály

 

   

 TÁRSASÁGOK KÉPVISELŐI

   

     

Nagy János

Világítástechnikai Társaság
elnöke

 

Kovács László

Villamos Energia Társaság
elnöke

 

 

Táczi István

Mechwart András Ifjúsági Tagozat
 

 

 

     

 KOORDINÁCIÓK KÉPVISELŐI

   

 Karacsi Márk

 BUDAKO

 Rejtő János

 DÉDUKO

 Belső Tibor

 ÉDUKO

 Orlay Imre

 ÉMAKO

Pipicz Mihály

MEE Dél – Alföldi Déri Miksa Koordinációs Központ

Rubint Dezső

 TITUKO

 ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK

   

 

   

Becker Péter

Felügyelő Bizottság elnöke

 

 

 

Kovács András

Etikai Bizottság
elnöke

 

 

 

 Janky Csaba

 MEE irodavezető
 

 

 

 

 

   
Minden jog fenntartva ©