Magyar Elektrotechnikai
Egyesület

Egyesület elnöksége

Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve

Az Elnökség 7 választott tagból, továbbá a Régiók, Szakosztályok, Társaságok által delegált és a Közgyűlés által szavazással jóváhagyott tagokból áll.

Egyesületi elnökség tagjai

Gelencsér Lajos
Elnök
Veisz Imre
Főtitkár

Bizottságok elnökei

Kiss Zsuzsanna
Gazdasági Bizottság elnöke
Dr. Németh Bálint
Kommunikációs és
Marketing Bizottság
elnöke
Markovics Zsolt
Oktatási Bizottság elnöke
Dr. Székely Csaba
Szervezési Bizottság elnöke
Dr. Vokony István
Szakmai Tudományos
Bizottság elnöke

Szakosztályi képviselők

Dr. Danyek Miklós
Energetikai Informatika
Szakosztály
Dr. Madarász György
Villamos Gép, Készülék és
Berendezés Szakosztály
Dési Albert 
Épületvillamossági és
Biztonsági Szakosztály
Hollósy Gábor
Villamos Hálózatok
Szakosztály

Társaságok képviselői

Nagy János
Világítástechnikai Társaság
Kovács László
Villamos Energia Társaság
Táczi István
Mechwart András Ifjúsági
Tagozat

Koordinációk képviselői

Karacsi Márk
BUDAKO
Rejtő János
DÉDUKO
Belső Tibor
ÉDUKO
Orlay Imre
ÉMAKO
Pipicz Mihály
DÉMIDAKO
Rubint Dezső
TITUKO

Állandó meghívottak

Becker Péter
Felügyelőbizottság elnöke
Kovács András
Etikai Bizottság elnöke
Janky Csaba
MEE Irodavezető

Választott tagok


 • Elnök
 • Főtitkár
 • Gazdasági Bizottság elnöke
 • Szakmai- Tudományos Bizottság elnöke
 • Oktatási Bizottság elnöke
 • Szervezési Bizottság elnöke
 • Kommunikációs és Marketing Bizottság elnöke

Delegált tagjai az Elnökségnek a társaságok (MEE VET, MEE VTT) által választott társasági képviselők, a szakosztályok által választott szakosztályi képviselők (szakosztályonként, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységenként egy fő), és a területi szervezeti egységek által választott régió képviselők (régiónként 1 fő), valamint a MEE Fiatal Szakemberek Társasága által választott képviselő.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 3 évi időtartamra választja. Az Elnökség tagjai ezen tevékenységüket díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik.

Az Elnökség hatáskörébe tartozik


 • a Közgyűlés határozatainak végrehajtása
 • az Egyesület működtetése
 • az előző elnökségi ülés óta eltelt idő alatt végzett egyesületi munka megvitatása és jóváhagyása, továbbá a következő időszak legfontosabb feladatainak meghatározása
 • az Egyesület munkatervének és éves pénzügyi tervének jóváhagyása, a mérlegbeszámoló és a közhasznúsági jelentés közgyűlés elé terjesztése
 • jogi személyiséggel nem rendelkező funkcionális szervezetek megalakulásának, megszüntetésének, illetve szabályzatainak jóváhagyása
 • jogi személyiséggel rendelkező funkcionális szervezeti egységek éves költségvetésének meghatározása
 • az Egyesület belső szabályzatainak, az egyesületi díjakra vonatkozó szabályozás elkészítése, módosítása, jóváhagyása, kivéve az Alapszabályt és annak mellékletét képező Befektetési Szabályzatot
 • jogi személyiségű szervezeti egységek SZMSZ-ben nem meghatározottgazdálkodása feltételeinek, a felelősségvállalás mértékének, programjának és szakmai rendezvényeik típusának jóváhagyása 
 • képviselő küldése más szervezetekbe
 • kitüntetési, egyesületi díj javaslatok jóváhagyó tudomásul vétele a vonatkozó szabályok alapján
 • munkabizottságok létrehozása, megszűntetése


Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085