A Magyar Elektrotechnikai Egyesület önkéntes tagjai elkötelezettségére támaszkodva a megbízható villamosenergia-ellátás és -felhasználás színvonalának és hatékonyságának emelését tűzte ki célul.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület szolgáltatásai széles palettát fednek le, amelyen belül az oktatási és a kiadói tevékenység, rendezvények szervezése, valamint a szakértői munkák koordinálása egyaránt megtalálható.



A Magyar Elektrotechnikai Egyesület története szorosan kapcsolódik a magyar elektrotechnika, villamosipar kialakulásához és annak fejlődéséhez. Az alapításban és az egyesületi munka irányításában többek között olyan kiválóságok vettek részt, mint Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Kandó Kálmán, Liska József, Pattantyús Á. Géza, Zipernowsky Károly, Verebély László, Straub Sándor. A megalakulást követően rövid időn belül Magyarország legnagyobb elektrotechnikával foglalkozó, országos szintű szakmai szervezetévé fejlődött.



Egyesületünk közel 5000 főt számláló tagsága területi és szakmai elv szerint rendeződik. Országszerte 51 területi, üzemi és 20 önálló szakmai szervezet gondoskodik az aktív egyesületi élet feltételeiről. Az egyesület szervezeteiben a hazai szakma kiválóságai tevékenykednek. Ennek köszönhetően kiemelkedő tudás halmozódott fel, amelyre támaszkodva az Egyesület nyitott minden szakmai kihívásra, az elektrotechnikai iparban jelentkező feladatok megoldására.

 

 



A Magyar Elektrotechnikai Egyesület célkitűzéseinek egyik legfontosabb eleme, hogy a társadalom minden rétege számára egyszerű, áttekinthető, de szakmailag komplex módon tegye érthetővé a villamosipar működését, hagyományait, értékeit, illetve azt, hogy annak helyes működése milyen módon segíti a társadalom és a gazdaság jó működését. Elkötelezett abban, hogy segítse a társadalom különböző csoportjait a villamossággal összefüggő veszélyek, veszélyhelyzetek elkerülésében és a biztonságos villamosenergia-felhasználás megértésében és alkalmazásában. 

Kis energiabefektetés, nagy energiamegtakarítás
– energiatudatos szemlélet otthon 
Szemléletformáló programunk célja, hogy felhívja a hétköznapi fogyasztók figyelmét a tudatos energiafelhasználás fontosságára, amely a társadalomra gyakorolt pozitív hatása mellett az energiaköltségek csökkentéséhez is hozzájárul. Oktatási tevékenysége, rendezvényei segítségével iránymutatást kíván adni, hiteles információkat szolgáltatva az energiahatékonysággal kapcsolatban, folyóiratának, az Elektrotechnikának hasábjain és szemléletformáló kampányok során.


Villamos energia értünk 
- közérthetó villamosenergia-ellátás
Tájékoztató programunk célja, hogy megismertesse a társadalommal a villamosenergia-ellátás összetett rendszerét, a villamosipar működését, hagyományait és értékeit. Érdekünk továbbá, hogy a lakossági fogyasztók megérthessék a rájuk vonatkozó ok-okozati összefüggéseket is. Széles társadalmi csoportoknak készített tájékoztató kiadványaink, az Elektrotechnika folyóirat cikkei, valamint villamos alapismeretekkel kapcsolatos oktatási tevékenységünk szolgálja a célkitűzést.


Megrázó élmények helyett 
- biztonságos villanyszerelés
A program célja, hogy elsősorban élet- és vagyonvédelmi szempontból tudatosítsa a lakosság számára a biztonságos villanyszerelés fontosságát, és támogatni kívánja azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyek a minőségi villanyszerelést szolgálják. Egyesületünk részt vesz az Infoshow programsorozat szervezésében, villanyszerelők oktatásában. Szakmai állásfoglalásokat készít, valamint lakossági figyelemfelhívó kampányokat szervez.

 

Szerepet vállal a pályaválasztás előtt álló fiatalok érdeklődésének felkeltésében az elektrotechnika iránt. Támogatja a fiatal szakemberek beilleszkedését, sikeres pályafutásuk indítását.

Energiát fektetünk a jövődbe! 
- mentorprogram a fiataloknak
Szakmai tehetséggondozó programunk célja, hogy felkutasson tehetséges fiatalokat annak érdekében, hogy a villamosipar szereplőinek támogatásával hosszú távon profitálhassanak az utánpótlás nevelés területén folyó munkából. Célunk elérése érdekében éves rendszerességgel meghirdetjük „Diplomaterv és szakdolgozat”, valamint „Hobbim az elektrotechnika” című pályázatainkat. A Mechwart András Ifjúsági Találkozó lehetőséget nyújt a szakma fiatal művelői közötti baráti és szakmai kapcsolatok elmélyítésére.



A Magyar Elektrotechnikai Egyesület aktív kapcsolattartással semleges platformot kínál az elektrotechnikai ipar szereplői részére, ahol a legfontosabb kérdések egyeztetése megtörténhet. Az Egyesület legfontosabb feladata, hogy semleges, de szakmailag komplex szemlélettel motiválja a szereplőket, hogy az adott kérdés teljes körűen, költséghatékony módon kerüljön feldolgozásra és az érdekeltek a megoldásokat megtalálják.

Közösen gondolkodunk 
- szinkronban az iparral
Célunk az elektrotechnikai ipar szereplői és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület között meglévő hagyományosan jó kapcsolatra építve új tevékenységek elindítása a közös kapcsolódási pontok mentén. E célt szolgálják a szervezett szakmai napok, szakember-találkozók, valamint a Vándorgyűlés, mely a hazai villamosipar legnagyobb rendezvénye.


Közösen fejlesztünk
- összefogjuk a tudást és a forrást
Az Egyesület megteremti az elektrotechnikai ipar szereplőinek szakmai együttműködéshez szükséges közös platformot és koordinálja az egységes szakmai ajánlások, megoldások és oktatási anyagok kidolgozását. A cél elérése érdekében szakmai szervezetei révén közös érdekeltségű szakértői munkák, oktatási anyagok és ajánlások készítését koordinálja, rendezvényeket bonyolít le.


Közösen teszünk a közjóért
- szakmai és tudományos érdekek képviselete
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület programjának célja, hogy az elektrotechnikai ipar szereplőivel együttműködve a közjó érdekében hozzájáruljon a hosszú távon megbízható, biztonságos villamosenergiaellátáshoz és -felhasználáshoz. Célunk szakértői munkák és ajánlások segítségével a szabályozási környezet – szabványok és jogszabályok – tökéletesítése.



A Magyar Elektrotechnikai Egyesület alapszabálya pdf formátumban letölthető itt.



A MEE – küldetéséből eredendően – ösztönzi és elismeri az elektrotechnika területén kifejtett kiemelkedő munkát, amelynek elismerésére az alábbi díjakat alapította:

  • Legmagasabb kitüntetések: Elektrotechnikai Nagydíj, MEE Életpálya elismerés
  • Szakirodalmi díjak: Zipernowszky díj, Déri díj, Nívó díj
  • Szakmai tevékenység elismerési: Bláthy díj, Kandó díj, Csáki díj, Liska díj, Straub díj, Urbanek díj, Verebély díj
  • Fiatalok munkájának elismerése: Diplomaterv, Szakdolgozat Pályázat
  • A MEE külső kapcsolatrendszeréből kiemelkedő, az egyesületet céljait támogató, jogi vagy magánszemély kitüntetésére: Magyar Elektrotechnikai Egyesületért díj

A 2020. évi díjazottak életrajzait megtekintheti itt.



RÓLUNK MONDTÁK

HIRDETÉSEK