Magyar Elektrotechnikai
Egyesület

Villamos Hálózatok Szakosztály

Közhasznú információk

Elnök: Tóth József
Titkár: Hollósy Gábor

Tóth József
Elnök
jozsef.toth.szeged@gmail.com
Hollósy Gábor
Titkár
hollosy.gabor@mee.hu
Általános információk

A szakosztály a villamos hálózatszerelés és tervezés elméleti és gyakorlati tudományának ápolását és fejlesztését tűzte ki célul. Ezen belül különös figyelmet fordít:
- a villamos hálózatszereléssel foglalkozók közötti kapcsolatok építésére, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt,
- a villamos hálózatszerelési hagyományok ápolására, a kultúra terjesztésére,
- a villamos hálózatszerelési technológiák, anyagokfejlesztésére, terjesztésére,
- a villamos hálózatszereléssel kapcsolatos FAM technológiák alkalmazására.

Célkitűzés

A szakosztály Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthető itt.

A belépési nyilatkozat letölthető itt
Amennyiben tagja szeretne lenni a szakosztálynak, a kitöltött nyilatkozatot juttassa el a szakosztály elnökének.

A szakosztályról

A MEE VH Szakosztálya 2007. őszén alakult meg. Tagjai olyan vállalatok akik Magyarországon a villamoshálózat szereléssel, tervezéssel, közvilágítás javítással foglalkoznak.

A Szakosztály létrehozásának célja, hogy a fenti cégekben végzett tevékenység, technológiai és egyéb tapasztalatcseréje és az iparágban működő többi társvállalatokkal való együttműködést segítse.

A szakosztály az alábbi témaköröket állította szakmai tevékenységének középpontjába:

- hálózatszerelési technológiák összefoglaló egységesítése
- rendezvények a hálózatszerelő vállalkozások bevonásával
- FAM technológiák gyakorlati alkalmazása
- fogyasztói csatlakozók építési előírásainak egyszerűsítése
- munkavédelem
E témakörök köré csoportosítható a szakosztály tevékenysége a múlt évi közgyűlés óta.


Hálózatszerelési technológiák egységesítése vonatkozásában felállításra került egy munkabizottság. Majd a MEE központtal közösen tárgyalásokat kezdeményeztünk az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal egy egységes oktató anyag összeállítására. A tárgyalások eredményeképpen 2011-ben várhatóan sikerül megállapodnunk.

A hálózatszerelést szorosan érintő témakörben vállalt tevékeny rendezői szerepet a szakosztály 2011 áprilisában, amikor is a MEE központtal és a MEE miskolci szervezetével közösen rendezett egy hálózati technológiákkal foglalkozó sikeres szakmai napot Miskolcon.

A FAM technológiák gyakorlati alkalmazása vonatkozásában a szakosztály támogatja a MEE FAM bizottságának munkájában. Úgy tapasztaljuk, hogy FAM témában, 2010-ben jelentős elmozdulás volt tapasztalható a hálózati engedélyesek vonatkozásában. Sikerként értékeljük, hogy az elmozdulás egybeesik a szakosztály által a 2009. évi FAM szakmai napján megfogalmazott megközelítéssel. Ezért 2011-ben várhatóan újra napirendre kerül e téma egy szakmai nap keretében.

Fogyasztói csatlakozók építési előírásainak egyszerűsítése vonatkozásában sajnos nem sikerült előbbre lépni, de a téma aktualitása változatlan, így továbbra is a célkitűzések között szerepel.

A munkavédelem vonatkozásában 2010 novemberére meghirdetett konferenciánkat 2011 februárjára kellett halasztani. A konferencia egyetlen témára összpontosított, nevezetesen a leesés elleni védelemre. A témaválasztás igen sikeresnek bizonyult, mert mintegy 70 fő vett rést a konferencián, gyártók, fejlesztők és alkalmazók.

Igen örvendetes, hogy a rendezvényeinkre nagy számban sikerült bevonni – akár előadóként is - nem csak a szakosztály tagjait, hanem a hálózatszerelési és tervezési szakterületen tevékenykedő vállalkozókat is.

A szakosztály pénzügyileg is sikeres gazdálkodást folytatott a 2011. évben, támogatást nem vett igénybe.

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085