Magyar Elektrotechnikai
Egyesület

Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály

Közhasznú információk

Elnök: Garai János
Titkár: Dr. Novothny Ferenc

Garai János
Elnök
garai.janos@obo.hu
Dr. Novothny Ferenc
Titkár
novothny.ferenc@kvk.uni-obuda.hu
Általános információk

A szakosztály a tisztújítást követően a munkabizottságok rendszerének felülvizsgálatával foglalkozott. A szakosztályon belüli szakmai munka a munkabizottságokban zajlik, ezért fontos volt, hogy azok témái igazodjanak a villamos ipar szerkezetében lezajlott változásokhoz.

A szakosztály 2010. november végén nyílt napot szervezett, ahol bemutatásra kerültek a jelenleg is aktív munkabizottságok:

- Villamos Biztonsági MUBI
- Villámvédelmi MUBI
- Ipari elektrosztatikai MUBI
- Tűzvédelmi MUBI
- Robbanásbiztonság-technikai MUBI
- Tervezői MUBI

A különböző munkabizottságok a beszámolási időszakban 15 önálló ülést tartottak, ahol nagyszámú érdeklődő jelent meg. A témák aktualitását jelzi az a tény, hogy a rendezvényeken a tagok mellett számos nem-tag érdeklődő is megjelent.

Az érintésvédelmi munkabizottság rendszeresen az egyesület szakmai folyóiratában az Elektrotechnikában szakmai állásfoglalásokat jelentetett meg.

A szakosztály a 2010. évi vándorgyűlésen 2 előadással jelent meg.

A szakosztály más szervezetekkel közösen a 2011. évi Construma kiállítás idején és helyszínén Villamos-Gépész Szakmai Napot szervezett, ahol a két szakma mind erősebb és szorosabb közelsége, átjárhatósága miatt mindkét szakmát művelő szakembereknek egyaránt szóló előadások voltak hallhatók.

A szakosztály szoros kapcsolatot tart fenn az MMK (Magyar Mérnöki Kamara) Elektrotechnikai Tagozatával a kamarai továbbképzés és munkabizottsági ügyekben.

A Villámvédelem tanfolyamsorozat oktatói, előadói szakembergárdáját a szakosztály tagjai alkotják.
Szakosztályi hírek
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége ajánlása a villamos balesetek megelőzéséhez és csökkentéséhez
2018. december 05.

A villamos energia ma már nélkülözhetetlen a mindennepi életben. A kisfeszültségű villamos hálózat szó szerint behálózza környezetünket, a villamos fogyasztókészülékeknek se szeri se száma, nem is beszélve az infokommunikációs eszközök töltőiről, stb. Azonban a 230 V váltakozó feszültség közvetlen megérintése a talajon álló ember számára életveszélyes áramütést okoz. Számos intézkedés született az áramütéses belesetek megelőzésére, és mindent meg kell tenni az emberi életre is veszélyes áramütés elkerülésére, azonban a statisztikai adatok arról árulkodnak, hogy az áramütéses balesetek - közöttük az emberi életet kívánó balesetek száma - egy bizonyos szint alá nem szorítható.

A MABISZ, a MEE és az OKF ajánlása a villamos eredetű tűzkárok megelőzéséhez és csökkentéséhez
2017. június 13.

Az épületekben keletkező tüzek jelentős része villamos eredetű, azaz a villamos berendezés nem megfelelő állapotára, használatára, esetleg a berendezés hibájára vezethető vissza. Ez önmagában is indokolná, hogy a villamos berendezés létesítésének és használatának szabályrendszere a tűzvédelem homlokterében legyen. A tapasztalatok azonban azt is mutatják, hogy a villamos eredetű tűzesetek azért különösen veszélyesek, mert a villamos berendezés részét képező műanyag szigetelés gyullad meg először. A műanyagok égéstermékei – mindenekelőtt a korom és mérgező gázok – felelősek azért, hogy a viszonylag kis kiterjedésű tű is rendkívül súlyos következményekkel járhat

A MABISZ és a MEE közös állásfoglalása
2014. július 10.

Ismét beköszöntött a viharszezon! Leginkább a május elejétől augusztus végéig terjedő időszakban kell számolni azzal, hogy az épületeket, építményeket a villámcsapás, a villamos és elektronikus készülékeket pedig a villámcsapás hatásaként fellépő túlfeszültség-impulzus károsíthatja vagy megsemmisítheti.

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület


1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet


+36 1 353 0117


Munkanapokon9:00-16:00
Felnőttképzési nyilvántartási szám B/2020/000166
Felnőttképzési engedély száma: E/2020/000085