Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló képzés (35 522 03, E-000505/2014/A003)

 

Budapest

Képzés időpontja: 2020. november 21.
Helyszín: GANZ Irodaház (1191 Budapest, Üllői út 200. III. 307.)
Jelentkezési határidő: 2020. november 10.

A jelentkezési határidő lejárt!

Lemondást a jelentkezési határidő lejártáig fogadunk el! Nem mentesít a fizetési kötelezettség alól, ha a jelentkezés ellenére a résztvevő a képzésen nem jelenik meg.

Képzés időtartama:
80 óra, ebből 72 óra elmélet, 8 óra gyakorlat + modulzáró vizsga

Képzési díj:
184 500 Ft MEE tagoknak (5% kedvezménnyel), 194 000 Ft nem MEE tagoknak.
A képzési díj tartalmazza a modulzáró- és szakmai vizsga díját is.
A képzési- és vizsgadíj mentes az adó alól.

Oktatási napok:

Budapest - november 21.
 • 2020.11.21 - GANZ Irodaház
 • 2020.11.28 - GANZ Irodaház
 • 2020.12.05 - GANZ Irodaház
 • 2020.12.12 - GANZ Irodaház
 • 2020.12.19 - GANZ Irodaház
 • 2021.01.16 - GANZ Irodaház
 • 2021.01.23 - GANZ Irodaház
 • 2021.01.30 - GANZ Irodaház
 • 2021.02.06 – C+D Automatika Kft.​

Vizsga:

 • 2021.02.10 – írásbeli., gyakorlati - C+D Automatika Kft.
 • 2021.02.15 – szóbeli – C+D Automatika Kft.

Tanfolyami jegyzet:
Érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve 2019. - 6 200 Ft

Képzés megkezdésének feltételei:

A tanfolyamon az vehet részt aki:

 • a 18. évét betöltötte
 • egészségügyileg alkalmas és
 • megfelelő előképzettséggel és villanyszerelői gyakorlattal rendelkezik.

Szakmai előképzettség: 

 • 34 522 04 Villanyszerelő, és a 27/2012. (VIII.27.) NGM rendeletben 7. Egyebek fejezetében foglaltak
 • Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Megszerezhető szakképesítés:
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
OKJ-száma: 35 522 03
Felnőttképzési engedély száma: E-000505/2014/A003
Szakmai követelménymodul azonosítója: 11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

Szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás:
A munkakör megnevezése: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló
OKJ száma: 35 522 03
FEOR száma: 7524 Épületvillamossági szerelő, -villanyszerelő

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni
 • hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani
 • EPH kialakítást ellenőrizni
 • védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • hurokimpedanciát mérni
 • kioldószervet ellenőrizni, értékelni
 • megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni
 • földelési- és földelési-hurok ellenállást mérni
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni
 • földelési ellenállást és zárlati áramot mérni
 • védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni
 • szigetelési ellenállás méréseket végezni, 
 • hibákat feltárni, és minősíteni    
 • mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni, értékelni
 • érintésvédelmi minősítő iratot készíteni 

Vizsgáztatási követelmények:
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az alábbiakban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

A B C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata írásbeli


Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése:  
Szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végez
Hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapít
TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
Hurokimpedanciát mér
TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrzi
Földelési- és földelési-hurok ellenállást mér
Kioldószervet ellenőriz, értékel
EPH kialakítást ellenőriz
Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőriz
Szigetelési ellenállás méréseket végez
Hibákat feltár, és minősít
Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzít, értékel
Érintésvédelmi minősítő iratot készít

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata tesztfeladat
A vizsgafeladat ismertetése:  
Tesztfeladat:
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Villamos áram élettani hatásai, műszaki mentés és elsősegélynyújtás
Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
A vizsgafeladat ismertetése: 
A szakterületet érintő hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
Feszültség alatti és feszültség közeli munkavégzés előírásai
Hibavédelmi (érintésvédelmi) módok
Hibavédelmi (érintésvédelmi) vizsgálati és mérési módszerek
Villamos anyagok, szerelvények, berendezések ismerete
A felülvizsgálat módszerei és tartalma
Felülvizsgálati dokumentáció, a minősítő irat

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%